Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Small coat of arms of Estonia.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 329 × 365 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:57 KB)

Soat-bêng
English: Small coat of arms of Estonia. Official image. blue PANTONE 285 C; C 91% M 43% Y 0% B 0%
Eesti: Väike riigivapp. sinise toon PANTONE 285 C; C 91% M 43% Y 0% B 0%
日期
Chhut-chhù
Chok-chiá Riigikantselei
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Public domain
According to the Republic of Estonia Copyright Act (passed on November 11, 1992; consolidated text May 2006):

§ 5. Results of intellectual activities to which this Act does not apply

  • 1) ideas, images, notions, theories, processes, systems, methods, concepts, principles, discoveries, inventions, and other results of intellectual activities which are described, explained or expressed in any other manner in a work;
  • 2) works of folklore;
  • 3) legislation and administrative documents (acts, decrees, regulations, statutes, instructions, directives) and official translations thereof;
  • 4) court decisions and official translations thereof;
  • 5) official symbols of the state and insignia of organisations (flags, coats of arms, orders, medals, badges, etc.);
  • 6) news of the day;
  • 7) facts and data;
  • 8) ideas and principles which underlie any element of a computer program, including those which underlie its user interfaces.
Hence it is assumed that this image has been released into the public domain. However, in some instances the use of this image might be regulated by other laws.

Deutsch | English | Eesti | Italiano | Русский | Українська | +/−

Small coat of arms of Estonia.svg
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。

Restrictions apply as stated in http://www.legaltext.ee/text/en/X60012K1.htm

其他版本

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 5-goe̍h 13-ji̍t (Pài 4) 11:452010-nî 5-goe̍h 13-ji̍t (Pài 4) 11:45版本的細圖329 × 365(57 KB)QuibikAdjusted colors to match the images used in the law: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12920454.
2010-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài 5) 22:122010-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài 5) 22:12版本的細圖329 × 365(57 KB)QuibikCleaned up and optimized the code.
2007-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 17:132007-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 17:13版本的細圖329 × 365(229 KB)Urmas

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況