Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Somme-Position.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 507 × 553 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:145 KB)

Soat-bêng

Autogenerated image to indicate departement given by filename.

日期
Chhut-chhù 我個人以下列物件為基礎來創作: Départements de France-simple.svgDépartements de France-simple.svg
Chok-chiá Marmelad
其他版本

錯誤:在第 19 行中有不正確的座標,座標必須為數字。

Clickable version
SVG 開發
Inkscape-yes.svg
向量圖形使用Inkscape創作.


我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.5 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài) 13:142007-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài) 13:14版本的細圖507 × 553(145 KB)Marmelad{{Information |Description=Autogenerated image to indicate departement given by filename. |Source=Based on Image:Départements de France-simple.svg |Date=2007-09-09 |Author=Marmelad |Permission=Own work, share alike, attribution req

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況