Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Soriano Calabro generale.JPG

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(2,560 × 1,920 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 1.18 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
English: The city center of Soriano Calabro (VV), Italy
Italiano: Il centro storico di Soriano Calabro (VV), Italia
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Gino il Pio
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

PD-ItalyGov

Siū-khoân

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2009-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài) 16:412009-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài) 16:41版本的細圖2,560 × 1,920(1.18 MB)Gino il Pio{{Information |Description={{en|1=The city center of Soriano Calabro (CS), Italy}} {{it|1=Il centro storico di Soriano Calabro (CS), Italia}} |Source=Opera creata e caricata dall'autore (own work by uploader) |Author=Gino il Pio |Date

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料