Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Steinway Vienna 011.JPG

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(2,736 × 3,011 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 4.5 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
English: A grand piano in high polish polyester finish by Steinway & Sons, model M-170, in Steinway-Haus Wien (Steinway Hall Vienna)
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Gryffindor

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Assessment

VI seal

本圖像已經通過珍貴圖片標準評定,並認為其在共享資源上是最珍貴的圖片之一,理由是:Steinway & Sons, grand piano, model M-170。你可以在Commons:Valued image candidates/Steinway Vienna 011.JPG參看它的提名。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài 4) 00:162012-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài 4) 00:16版本的細圖2,736 × 3,011(4.5 MB)HereiamfriendsCropped a little and rotated.
2012-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài 1) 05:232012-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài 1) 05:23版本的細圖2,736 × 3,184(2.89 MB)FanoftheworldBetter
2010-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài 2) 03:122010-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài 2) 03:12版本的細圖2,736 × 3,648(3.12 MB)Gryffindor{{Information |Description={{en|M-170 at Steinway-Haus Wien}} |Source={{own}} |Date=2009 |Author=Gryffindor |Permission= |other_versions= }} Category:Steinway-Haus Wien

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料