Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Sweden location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 842 × 1,837 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:1.01 MB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Positionskarte von Schweden

Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 214,7895 %. Geographische Begrenzung der Karte:

 • N: 69.5° N
 • S: 55.1° N
 • W: 10.4° O
 • O: 24.6° O
English: Location map of Sweden

Equirectangular projection, N/S stretching 214,7895 %. Geographic limits of the map:

 • N: 69.5° N
 • S: 55.1° N
 • W: 10.4° E
 • E: 24.6° E
日期
Chhut-chhù own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data
Chok-chiá NordNordWest
其他版本

此檔案衍生的作品:

SVG 開發
Inkscape-yes.svg
向量圖形使用Inkscape創作.
Kartenwerkstatt
This SVG map has been made or improved in the German Kartenwerkstatt (Map Lab). You can propose maps to improve as well.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
 • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2015-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 06:452015-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 06:45版本的細圖842 × 1,837(1.01 MB)LarskeCorrection of border between Västra Götalands län and Jönköpings län. Habo municipality and Mullsjö municipality belong to Jönköpings län.
2011-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài 4) 17:112011-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài 4) 17:11版本的細圖842 × 1,837(981 KB)NordNordWestupd
2009-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài 2) 09:242009-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài 2) 09:24版本的細圖954 × 1,837(2.74 MB)Erik FrohneAdded missing border Scania-Blekinge Category:Location maps of Sweden
2008-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 08:222008-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 08:22版本的細圖954 × 1,837(2.74 MB)NordNordWest
2008-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 08:182008-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 08:18版本的細圖954 × 1,837(1.46 MB)NordNordWest
2008-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 3) 11:322008-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 3) 11:32版本的細圖954 × 1,836(1.46 MB)NordNordWestoptimized
2008-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Pài 2) 18:282008-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Pài 2) 18:28版本的細圖954 × 1,836(2.03 MB)NordNordWest{{Information |Description= {{de|Positionskarte von Schweden}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 190 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 69.5° N * S: 55.1° N * W: 10.4° O * O: 24.6° O {{en|Location map of [[:en:Sweden|Swe

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料