Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Tripalmitoylglycerol.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Tripalmitoylglycerol.png(494 × 169 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 11 KB, MIME luī-hêng: image/png

Khài-iàu

English: Structure of the 1,2,3-trihexadecanoyl-sn-glycerol (tripalmitoylglycerol). The glycerol moiety is highlighted in green
Français : Structure du 1,2,3-trihéxadécanoyl-sn-glycérol (tripalmitoylglycerol). La partie glycérol est entourée en vert

selfmade by Foobar 14:54, 12 July 2006 (UTC)

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2006-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 3) 04:232006-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 3) 04:23版本的細圖494 × 169(11 KB)Foobar~commonswiki== Description == Category:Biolipids {{en}} General scheme of the triglycerids structure. The glycerol is colored in green {{fr}} Schéma général de la structure des triglycérides. Le glycérol est en vert. == Licensing == {{GFDL-self}}
2006-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài 2) 17:442006-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài 2) 17:44版本的細圖305 × 178(5 KB)Foobar~commonswiki== Description == Category:Biology Category:Biochemicals Category:Lipids {{en}} Structure of the tripalmitoylglycerol {{fr}} Structure du tripalmitoylglycerol == Licensing == {{GFDL-self}}

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: