Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Tureni jud Cluj.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(944 × 827 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 30 KB, MIME luī-hêng: image/png

Soat-bêng

Comuna Tureni, judeţul Cluj

日期 (原始上傳日期)
Chhut-chhù Transferred from ro.wikipedia to Commons.
Chok-chiá Radufan at 羅馬尼亞文 Wikipedia

Siū-khoân

Public domain 此作品已由其作者,Radufan at 羅馬尼亞文 Wikipedia,釋出至 公有領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Radufan 授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

原始上傳日誌

The original description page was here. All following user names refer to ro.wikipedia.
  • 2006-07-08 12:34 Radufan 944×827×8 (30397 bytes) [[Categorie:Hărţi ale judeţului Cluj]]

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài) 10:492007-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài) 10:49版本的細圖944 × 827(30 KB)SieBot {{Information |Description=ro:Categorie:Hărţi ale judeţului Cluj |Source=Originally from [http://ro.wikipedia.org ro.wikipedia]; description page is/was [http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Image%3ATureni_jud_Cluj.png here]. |Date=2006-07-0

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: