Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Volturino (2009) 38 (RaBoe).jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Volturino_(2009)_38_(RaBoe).jpg(800 × 600 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 371 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng

Apulia Molise Campania 2009

日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Ra Boe
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

--Ra Boe (talk) 19:58, 15 February 2010 (UTC)

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
 • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Internet: Titel
Foto: Ra Boe / Wikipedia, Original; Lizenz: CC by-sa 3.0
Print: Titel
Foto: Ra Boe / Wikipedia, Lizenz: CC by-sa 3.0
Flag of the United Kingdom.svg

I have published this image as author Ra Boe under the "CC-BY-SA-3.0" in Wikipedia. This means that free, commercial usage outside of Wikipedia is permitted under the following licence terms:

 • Online media:
  1. The author " RaBoe/Wikipedia " is named
  2. A weblink to the original image is provided: //commons.wikimedia.org/wiki/File:Volturino_(2009)_38_(RaBoe).jpg
  3. A copy of, or the Uniform Resource Identifier (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode) for, this License with every copy

Please send me a specimen copy or the URL of the website where the image is used.

Please write an email to raboe001-at-web.de, if you

 • need the image in a higher resolution
 • need my postal address for sending a specimen copy
 • have further questions about the terms of the licence

PS: In case of refusal of the above terms the author reserves the right to take legal action.

This license and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by you of the terms of this license. In this case the author reserves to demand declaration to cease and desist, and compensation (according to the MFM fee references currently in force).
Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder.

Foto selbst aufgenommen mit Olympus SP 550 UZ:
18 facher optischer Zoom
von Wikipedia-User:Ra Boe
This photo was taken with an Olympus SP 550 UZ:,
18x optical zoom,
by Wikipedia user:Ra Boe
Olympus SP-550 02.jpg

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài 1) 19:582010-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài 1) 19:58版本的細圖800 × 600(371 KB)Raboe001{{Information| |Description = Apulia Molise Campania 2009 |Source = {{own}} |Date = August 2009 |Author = Ra Boe |Permission= --~~~~ {{ CC-BY-SA-3.0 }}{{User:raboe001/licence_CC-BY-3.0}}{{User:raboe001/Olympus-SP550_UZ}} |o

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料