Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Vught, kerk1 foto4 2011-05-30 13.35.JPG

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(4,416 × 3,312 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 9.64 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
Nederlands: Vught, kerk
English: Vught, church
Monumentenbordje 2014.svg
This is an image of rijksmonument number
521327
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Michielverbeek
目標地點51° 39′ 30″ N, 5° 17′ 54″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.位於此地的本圖片與其他圖片: OpenStreetMap - Google Earthinfo

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2015-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 1) 15:402015-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 1) 15:40版本的細圖4,416 × 3,312(9.64 MB)Michielverbeekpresention, shadows, highlights, warmer
2013-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài) 15:482013-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài) 15:48版本的細圖4,416 × 3,312(9.82 MB)Michielverbeeklens correction, luminance, sharper
2011-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 20:312011-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 20:31版本的細圖4,416 × 3,312(6.35 MB)Michielverbeek

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料