Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Wappen Dammbach.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Wappen_Dammbach.png(171 × 185 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 9 KB, MIME luī-hêng: image/png

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Wappen von Dammbach
English: Coat of Arms of Dammbach
日期
Chhut-chhù http://www.landkreis-aschaffenburg.de/Backgrnd/Wappen_Dammbach.jpg
Chok-chiá Ossi Krapf, Rottendorf
其他版本

Siū-khoân

Public domain
This file depicts the coat of arms of a German Körperschaft des öffentlichen Rechts (corporation governed by public law). According to § 5 Abs. 1 of the German Copyright law, official works like coats of arms are in the public domain. Note: The usage of coats of arms is governed by legal restrictions, independent of the copyright status of the depiction shown here.
Wappen Deutschlands

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 20:222008-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 20:22版本的細圖171 × 185(9 KB)AlexanderRahm
2005-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài) 13:282005-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài) 13:28版本的細圖171 × 185(63 KB)RosenzweigCoat of arms of de:Dammbach Source: http://www.landkreis-aschaffenburg.de/Backgrnd/Wappen_Dammbach.jpg Converted into PNG format by User:Rosenzweig {{PD-Coa-Germany}} Dammbach [[de:Bild:Wapp

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

 • fa.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • fr.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • hy.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • id.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • it.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • kk.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • ky.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • lmo.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • ms.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • nl.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • pl.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • pt.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • ro.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • ru.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • sh.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • sr.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • uz.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • vi.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • vo.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng