Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Wappen Suestedt.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(689 × 817 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 708 KB, MIME luī-hêng: image/png

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Coat of Arms of Süstedt
日期
Chhut-chhù Verwaltung
Chok-chiá Converted into PNG format and added by Scolium
Converted to SVG.svg
本圖片是以PNG、GIF或JPEG格式上傳。然而,其中包含的資料或訊息,應該重新建立成可縮放向量圖形SVG)檔案,以更有效率或更準確的方式儲存。如有可能,請上傳本圖片的SVG格式版本。在上傳之後,請修改維基各姊妹計畫中所有使用舊版圖片的條目(列在圖像連結章節中),替換為新版圖片,並在舊圖片的描述頁中加入{{Vector version available|新圖片名稱.svg}}模板,同時移除本模板。

Siū-khoân

Public domain
This file depicts the coat of arms of a German Körperschaft des öffentlichen Rechts (corporation governed by public law). According to § 5 Abs. 1 of the German Copyright law, official works like coats of arms are in the public domain. Note: The usage of coats of arms is governed by legal restrictions, independent of the copyright status of the depiction shown here.
Wappen Deutschlands

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2013-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài 6) 13:522013-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài 6) 13:52版本的細圖689 × 817(708 KB)Scolium{{Information |Description ={{en|1=.}} |Source =Verwaltung |Author =Scolium |Date = |Permission = |other_versions = }}

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料