Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Záhoří (JH), old farm.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(3,327 × 2,065 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 3.48 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
Čeština: Bývalý statek na návsi v Záhoří
English: Chapel in Záhoří village, Czech Republic.
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Pavel Hrdlička (Czech Wikipedia user Packa)
Čeština: Tento soubor je uvolněný pod licencí Creative Commons BY-SA. Stručně: Můžete jej použít k jakémukoli účelu, pokud uvedete autora: Pavel Hrdlička, Wikipedie. Výsledné dílo musíte uvolnit také pod touto licencí.
English: This file is available under Creative Commons BY-SA license. Basically: You can use this picture for any purpose, provided that you attribute it to Pavel Hrdlička, Wikipedia. You may distribute the resulting work under the same license.
拍攝地點49° 12′ 46.67″ N, 14° 47′ 55.38″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.所有坐標的地圖 - OpenStreetMap - Google Earthinfo

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本條款授權。
Biĕu-sê miàng-sáng: Pavel Hrdlička, Wikipedia
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須按照作者或者許可人指定的方式標示其姓名 (但不得以任何方式暗示其為您或您使用本著作的方式背書)。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Logo FČO.png

This file was created as part of Wikimedia Czech Republic's Mediagrant II project
Projekt: Foto českých obcí

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2015-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 23:252015-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 23:25版本的細圖3,327 × 2,065(3.48 MB)PackaVicuñaUploader 1.20

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料