Iáⁿ-siōng lia̍t-toaⁿ

Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

此特殊頁面顯示所有上傳過的檔案。

Iáⁿ-siōng lia̍t-toaⁿ
每頁項目數︰
Iōng-chiá-miâ:
包括圖片的舊版本

降Ji̍t-kî Miâ 縮圖 Toā-sè Iōng-chiá Soat-bêng
2013-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài) 07:16 DSC01218.JPG文件 1.23 MB Hktai  
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 21:50 Tōa-chhiū-khang-2.JPG文件 1.37 MB Hktai Tōa-chhiū-kha ê khang.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 21:47 Tōa-chhiū-khang.JPG文件 1.36 MB Hktai Tōa-chhiū-kha ê khang.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 21:45 Tōa-chhiū-kha.JPG文件 1.32 MB Hktai Tōa-chhiū-kha chi it.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 21:41 Ūn-tōng-tiâⁿ.JPG文件 1.42 MB Hktai Ūn-tōng-tiâⁿ
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 21:35 Mhks-ūn-tōng-tiâⁿ-1995.JPG文件 1.3 MB Hktai Ūn-tōng-tiâⁿ
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 21:33 Mhks-Chhu-chhu-á.JPG文件 1.29 MB Hktai Chhu-chhu-á.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 21:24 Mhks-Tōa-mn̂g-2.JPG文件 1.25 MB Hktai Lâm-pêng tōa-mn̂g.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 21:21 Mhks-tōa-mn̂g-1.JPG文件 1.18 MB Hktai Lâm-pêng tōa-mn̂g.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 21:19 DSC01208.JPG文件 1.39 MB Hktai Lāu-Chiúⁿ ê tâng-siōng ē-tóe ê soat-bêng-pâi.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 21:14 Tâng-siōng.JPG文件 1.24 MB Hktai Lāu-Chiúⁿ ê tâng-siōng.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 21:07 Mhks-têng-á-kha.JPG文件 1.37 MB Hktai Kàu-sek têng-á-kha. 1912.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 21:02 Teng.JPG文件 1.31 MB Hktai Teng kah tiān-le̍k.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 21:00 Kàu-sek-1980.JPG文件 1.07 MB Hktai Kàu-sek, 1980.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 20:57 Tē-hā-sek-1994.JPG文件 1.25 MB Hktai Tē-hā-sek, 1994.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 20:56 Chàu-kha-1994.JPG文件 1.35 MB Hktai Chàu-kha, 1994.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 20:53 Mhks-AV-1999.jpeg文件 1.25 MB Hktai AV Tiong-sim lo̍k-sêng khé-ēng.
2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 20:45 Ng-ket-1964.JPG文件 1.26 MB Hktai 1964 nî lo̍k-sêng.
2013-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài 6) 12:32 Kominhokokai-chouchit-tou.png文件 31 KB Hktai  
2013-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài 5) 17:00 120px-Lions clubs international logo.jpg文件 10 KB Ianbu Kok-chè Sai-á-hoē ê piau-thâu. Ū pán-koân pó-hō͘ ê mih-kiān. Chí ē-tàng ēng tī kài-siāu Kok-chè Sai-á-hoē ê sî-chūn.
2012-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài 1) 10:05 Tn maya 08032012.jpg文件 7 KB Do Viet Dung {{Information |Description={{vi|1=Chân dung ca sĩ Maya}} |Source={{own}} |Author=Do Viet Dung |Date=2012-05-07 |Permission= |other_versions= |website =http://www.maya.vn }}
2012-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 12:00 Canines.png文件 12 KB Hanakayu  
2011-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài 1) 00:14 Wiki.png文件 19 KB Luuva new official style.
2010-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài 1) 01:29 Il Postino hái-pò.jpg文件 31 KB Astroviolin Il Postino iáⁿ-hì hái-pò.
2010-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài 1) 10:43 Kaohsiung City Seal 2010.svg文件 108 KB Luuva {| cellpadding="3" class="toccolours" width="100%" ! style="background: #ccccff; text-align: right; vertical-align: middle;" width="15%" | 描述摘要 |高雄市市徽(2010年1月1日起使用) |- ! style="background: #ccccff; text-align: right;
2010-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 04:59 Flag of Democratic Progressive Party.png文件 24 KB Chùn-hiàn {{fairuse}} Lâi-gôan: zh:File:Flag of Democratic Progressive Party.png
2010-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài 1) 03:25 Famous Montenegrins.png文件 968 KB Jose77 en:File:Famous_Montenegrins.png
2010-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài 4) 19:10 Indipendance Arch.jpg文件 54 KB Motorbiker Independance Arch, Accra, Ghana
2009-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài) 01:00 Tibetan nomad scan of old photo 1950.jpg文件 60 KB Jose77 en:File:Tibetan nomad scan of old photo 1950.jpg
2009-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Pài 2) 15:00 Huhopio.PNG文件 15 KB Chùn-hiàn  
2008-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài 3) 11:55 France-parti-socialiste.svg文件 18 KB Luuvabot This image was copied from wikipedia:en. The original description was: ==License== {{Non-free logo}} {{Non-free media rationale | Description = Logo of the French Socialist Party. | Source = The website of t
2008-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài 4) 09:12 WatchmanNee.jpg文件 19 KB Luuvabot This image was copied from wikipedia:en. The original description was: == Summary == Source www.c-f-p.com/ images/NeeHdSh.jpg This photograph was taken in the 1950s in China and is not to my knowledge subject to any copyright. It would now be in the pub
2008-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài 5) 14:07 Shimomura Hiroshi.jpg文件 284 KB Luuva {{GFDL}} lâi-chū Ji̍t-bûn wikipedia, ja:Image:Shimomura_Hiroshi.jpg, uploader sī ja:User:鹿両性証明.
2008-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài 1) 09:19 Flag of NATO.svg文件 2 KB Chùn-hiàn  
2008-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài 1) 09:03 DPP Logo.svg文件 56 KB Chùn-hiàn  
2007-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài 1) 10:40 Chiunn Uisui.jpg文件 12 KB Chùn-hiàn {{PD-Japan-oldphoto}}
2007-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài 2) 03:18 Chithoa.jpg文件 486 KB Chhoà-è Thô-á kah chí.
2007-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài 2) 03:16 Chilaia.jpg文件 503 KB Chhoà-è Lâi-á kah chí.
2007-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài 6) 15:14 Taia.jpg文件 201 KB Chhoà-è Chi̍t-koāⁿ tai-á.
2007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 04:04 Iongpoe.jpg文件 96 KB Chhoà-è Sîn-bêng kóng i bô-tông-ì ē chhut chit-chióng poe.
2007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 04:03 Impoe.jpg文件 114 KB Chhoà-è Sîn-bêng kóng i bô-tông-ì ē chhut chit-chióng poe.
2007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 04:02 Chitsiunn.jpg文件 104 KB Chhoà-è Sîn-bêng kóng i tông-ì ē chhut chit-chióng poe.
2007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 03:59 Poechinn.jpg文件 99 KB Chhoà-è Mn̄g-sîn ēng-ê poe-chîⁿ.
2007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 03:55 Haieng1.jpg文件 105 KB Chhoà-è Siū-tio̍h kok-hong-hiòng che-lâi ê kah bô-kâng le̍k-liōng ê hong só͘ chō-sêng-ê hái-éng.
2007-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài 1) 04:53 ImkhoEle.png文件 14 KB Chhoà-è Bô-kâng--ê tiong-sim-tiám oē-ū bô-kang--ê lî-sim-la̍t.
2007-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài 6) 11:45 ImNkho.png文件 90 KB Chhoà-è Chúi-im kah chúi-khó ê sî ge̍h tùi tē-kiû hái-bīn ê chok-iōng.
2007-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài 4) 04:03 Chuikho.jpg文件 135 KB Chhoà-è Chúi-khó ê hái-piâⁿ. ~Phîⁿ-ô͘
2007-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài 4) 04:01 Chuiim.jpg文件 90 KB Chhoà-è Chúi-im ê hái-piâⁿ. ~Phîⁿ-ô͘
2007-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài 4) 03:57 ChhiahguOnggu.jpg文件 120 KB Chhoà-è Liāu-tī chháu-po͘ ū--lâng-chhī--ê chhiah-gû(n̂g-gû). ~Phîⁿ-ô͘
2007-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 03:42 Geh25.jpg文件 14 KB Chhoà-è Im-le̍k jī-gō͘ ge̍h, tē-kiû, ji̍t pâi chit-khoán khut-kak.

Thâu-chi̍t-ia̍h
Thâu-chi̍t-ia̍h
Téng-chi̍t-ia̍h
Téng-chi̍t-ia̍h
Siāng-bóe-ia̍h
Siāng-bóe-ia̍h