Chòe-kīn ê kái-piàn

Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

敆維基茲頁跟蹤這般其改變。

Choè-kīn ê kái-piàn ê soán-hāng
說明:
!
$1 - sin ia̍h
~
$1 - sió siu-kái
b
$1 - bot ê siu-kái
維基數據 編輯
(±123)
該頁面變更的大小 (位元組)
Hían-sī 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ji̍t lāi siōng sin ê 50 | 100 | 250 | 500 hāng kái-piàn
隱藏 sió siu-kái | 顯示 bot kái-ê | 隱藏 bû-bêng-sī | 隱藏 teng-ji̍p ê iōng-chiá | 隱藏 góa ê pian-chi̍p | 顯示 維基數據

Hián-sī tùi 2015-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài 4) 01:24 kàu taⁿ ê sin kái-piàn
   

2015-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)