Hô-lân ê Formosa

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Pang-bô͘:WPFCeventPang-bô͘:WPFCeventPang-bô͘:WPFCeventPang-bô͘:WPFCeventPang-bô͘:WPFCeventPang-bô͘:WPFCeventPang-bô͘:WPFCeventPang-bô͘:WPFCevent

Formosa, VOC
Formosa
Sit-bîn-tē

 

1624 nî-1662 nî
 

國徽
VOC ê kî VOC ê hui-hō
Tâi-oân位置图
Siú-to͘ Zeelandia
Thong-iōng Gú-giân

Pang-bô͘:!! Hô-lân-gú(Koaⁿ-hong)、Siraya-gú

Chú-iàu chong-kàu

Pang-bô͘:!! Ki-tok Sin-kàu

Chèng-thé Sit-bîn-tē
Tâi-oân Chóng-tok

Pang-bô͘:!!

- 1624 nî–1625 nî

Pang-bô͘:!! Sonck (Siú-jīm)

- 1656 nî–1662 nî

Pang-bô͘:!! Frederick Coyett (Boa̍t-jīm)

Le̍k-sú Sî-kî Tōa Hâng-hái sî-tāiKū Té-kok chú-gī
Hòe-pè

Pang-bô͘:!! se-pan-gâ gûn-goân[1]Pang-bô͘:NoteTag

Taⁿ Siok-tī

Pang-bô͘:!! Pang-bô͘:Country data ROC


Kē-tē-kok17 sè-kí sî keng-kòe VOCFormosa (Tâi-oân) si̍t-bîn, sî-kan sī 1624 nî kàu 1662 nî, thóng-tī ê tiong-sim sī Fort Zeelandia (hiān-sî ê An-pêng). In āu-bóe chiàn-su Tēⁿ Sêng-kong ê kun-tūi pēng-chhiá kiat-sok si̍t-bîn thóng-tī.

Poeh-cha̍p-nî Chiàn-cheng hoat-seng í-āu, Hô-lân-lâng sêng-li̍p liáu Hô-lân Tang-ìn-tō͘ Kong-si (Hô-lân-gú:Vereenigde Oost-Indische Compagnie, sok-siá: VOC). Thàu-kòe chiàn-cheng chhiú-tōaⁿ, toat-chhú Se-pan-gâ kap Phû-tô-gê tī Tang-a ê si̍t-bîn-tōe. Hô-lân-lâng tī Jakarta, Ambon í-kip Hirado(平戶) siat-li̍p siong-koán, tān-sī in it-ti̍t bô-hoat-tō͘ chìn-ji̍p Tiong-kok chhī-tiûⁿ.

1604 nî, Wybrand van Warwijck siūⁿ boeh chiàm-niá Macau chiâⁿ-chòe kap Tiong-kok mō-e̍k ê chìn-chhut-káng. Bô-ì phah-su Phû-tô͘-gê Wybrand van Warwijck sûi oat-hiòng chiàm-niá Phîⁿ-ô͘. Phah-sǹg boeh an-iâⁿ-chat-chē.

  1. 韓家寶 鄭維中 2005,頁142