Khóng-sek Hái-ang

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
?Khóng-sek Hái-ang
Sêng-liân ê Khóng-sek Hái-ang
Kap lâng phēng toā-sè
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Cetacea
A-bo̍k: Mysticeti
Kho: Balaenopteridae
Sio̍k: Balaenoptera
Chéng: B. musculus
Ha̍k-miâ
Balaenoptera musculus
(Linnaeus, 1758)
A-chéng
  • B. m. brevicauda Ichihara, 1966
  •  ?B. m. indica Blyth, 1859
  • B. m. intermedia Burmeister, 1871
  • B. m. musculus (Linnaeus, 1758)
Khóng-sek Hái-ang hun-pò͘ tô͘
Khóng-sek Hái-ang hun-pò͘ tô͘

Khóng-sek Hái-ang sī sio̍k-tī chhiu-keng ê 1 chióng hái-ang, thâu-boé 30 kong-chhioh tn̂g, 140 kong-tùn tāng, sī chêng-kàu-taⁿ Tē-kiû téng-koân siōng kài toā-phiāng ê tōng-bu̍t.

20 sè-kí chìn-chêng Khóng-sek Hái-ang thong sè-kài chú-iàu ê hái-iûⁿ to ū-tè-chhoē. Āu--lâi ê 40 tang in-ūi jîn-lūi hèng lia̍h--i, soah hiám-á khu̍t-chéng. Tī 1966 nî sè-kài thong-koè kìm lia̍h.


Wikimedia Commons ū koan-hē Balaenoptera musculus ê to-mûi-thé tóng-àn.

sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf