Angel Beats!

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Angel Beats! (Ji̍t-gíエンジェルビーツ), mā chin chia̍p kán-lio̍k chò AB! ia̍h-sī AB. I sī 1 pō 13 chi̍p ê Ji̍t-pún tōng-oē, iû Key kap Aniplex chè-chok. Chit-pō tōng-oē tī 2010 nî 4 gue̍h 2 hō kàu 6 gueh 25 hō thâu-chit-kái pò͘-chhut.

Kio̍k-chêng[siu-kái]

Kò͘-sù hoat-siⁿ tī chi̍t-ê sí-āu ê ko-tiong. Tī hia ê ha̍k-siⁿ ài o̍h khì pàng-soah in ê koàⁿ-bē-khui. In tī hia mā ē kám-kah thiàⁿ, mā kó-lêng ē sí, m̄-kó liâm-mi tio̍h ē hok-oa̍h. Kò͘-sù chi̍t-khai-sí sī chi̍t-ê sit-khì kì-ek ê siàu-liân-lâng Im-bû Kiat-hiân tú tio̍h chi̍t-ê cha-bó͘ Tiōng-chhoan Iú-lih iau-chhiáⁿ i ka-ji̍p i chhoǹg-li̍p ê Sí-āu Sè-kāi Chiàn-soāⁿ (死んだ世界戦線 Shinda Sekai Sensen, (SSS)),kap in kâng-chê tùi-khoǹg tùi in hiah-nì phái ê sîn. Iú-lih in lia̍h-chún ha̍k-siⁿ-hoē-tiúⁿ Li̍p-hoâ Chàu sī sîn ê sài-chiá (thiⁿ-sài), só͘-í SSS ài kā i phah-pāi chiah ē-sài kap sîn tuì-khòng. Khò͘-sū tioh uì Im-bû ka-ji̍p SSS liáu-āu khai-sí.

Jîn-bu̍t kài-siāu[siu-kái]

Chú-iāu Kak-sek[siu-kái]

Im-bû Kiat-hiân (音無結弦 (おとなし ゆずる) Otonashi Yuzuru)
Lâm-chú-kak. Kò͘-sū khai-sí sî sit-khì kì-ek. I chāi-seⁿ sî tiāⁿ-tiāⁿ chiàu-kò͘ in phoah-pēⁿ ê sió-moē Im-bû Chho͘-im, tī i koè-siⁿ āu koat-tēng siâⁿ-chò chi̍t-ê i-siⁿ. M̄-koh tī khì chham-ka liân-khó ê sî chē ê hoé-chhia chhut ì-goā sí--khì.
Tiōng-chhoan Iú-lih (仲村 (なかむら)ゆり Nakamura Yuri)
Mā hō-lâng hō-chò Iú-lip-peh(ゆりっぺ), sī SSS ê lêng-tō-jîn.
Thiⁿ-sài (天使 Tenshi) / Li̍p-hoâ Chàu (立華 (たちばな)かなで Tachibana Kanade)
Chàu sī sí-āu sè-kài ê ha̍k-hāu ê ha̍k-siⁿ-hoē hoē-tiúⁿ.

SSS sêng-oân[siu-kái]

Ji̍t-hiōng Siù-chhiū (日向 秀樹 Hinata Hideki)
Ji̍t-hiōng sī chi̍t-ê khai-lóng koh ē-kau-tiāng ê cha-po, iā koh sī Im-bû siōng hó ê pêng-iú. I tiāⁿ-tiāⁿ kap Ûi kún-hoā, tān-sī sim-koaⁿ-lāi iā sī chiok koan-sim i. Ji̍t-hiōng kap Ûi kóng i ê soán-tek kā i chhoā, bô-lūn Ûi chèng-chiân hoat-siⁿ koè siá-mih tài-chì.
Ti̍t-chéⁿ Bûn-jîn (直井 文人 Naoi Ayato)
Ti̍t-chéⁿ chi̍t-khai-sí hō͘ tòng-chò sī NPC, āu-lâi chèng-sit i sī jîn-lūi. I sī sí-āu-sè-kài ê hù-ha̍k-siⁿ-hoē-tiúⁿ.
Ko-siông (高松 Takamatsu)
Iá-tiân (野田 Noda)
Chuí-bêng Ki-lí (椎名 枝理 Shiina Eri)
Chúi-bêng sī chi̍t-ê cha-bó͘ jín-chiá, ná-chhin-chhiúⁿ sī ùi kó-chá lâi ê.
Iû-chó (遊佐 Yusa)
TK
Siông-hā (松下 Matsushita)
Toā-soaⁿ (大山 Ooyama)
Tek-soaⁿ (竹山 Takeyama)
Chhiá (チャー)

Girl Dead Monster[siu-kái]

Goâm-te̍k Ngá-bí (岩沢 まさみ Iwasawa Masami)
Goâm-te̍k sī Girl Dead Monster siōng-chá ê chú-chhiùⁿ. I ka-kī siá koa siá sû.
Uî (ユイ Yui)
I chi̍t-khai-sí sī ga̍k-thoân ê chò͘-lí, tī Goâm-te̍k lī-khui liáu-āu chiâ-chò chú-chhiúⁿ.
Kú-chú (ひさ子 Hisako)
Kú-chú hū-chek toâⁿ gì-tah. I kò-sìⁿ chhen-chhài, koh kah-ì phah-moâ-chhiok. Sī i kap Goâm-te̍k sêng-li̍p Girl Dead Monster.
Ji̍p-kang Bí-soat (入江 みゆき Irie Miyuki)
Kuan-kin Si-chit (関根 しおり Sekine Shiori)