Thó-lūn:Chhâ-bé thêng-sek

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 柴馬程式 choán--lâi)

柴馬程式[kái goân-sí-bé]

軟體柴馬程式特洛伊(Trojan)柴馬是一个包含抑會安裝歹意程式(malicious program)的電腦程式,對無憢疑的用者來講,特洛伊柴馬看起來若準有路用抑心適的軟體,至少無共人害,總是若予伊執行,窮實對用者不利,這詞自本是指西方古典神話內面的特洛伊柴馬(Trojan horse)。

參考電腦蠕蟲(Computer worm)。