Wikipedia:Chhiū-á-kha

本页使用了标题或全文手工转换
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Hoan-gêng lâi chhiū-á-kha phàu-tê. Chia sī lán chham-siông Wikipedia ê ki-su̍t gī-tê, chèng-chhek, kap chhiau-chok ê só͘-chāi, hun chò 5-châng chhiū-á-kha.

Chit ia̍h m̄-sī the̍h-lâi thó-lūn--ê. Chhiáⁿ tī ē-té soán chhut sek-ha̍p ê toān-lo̍h chiah lo̍h-khì siá.

Tó-chi̍t châng chhiū-á-kha?


Chèng-chhek
khòaⁿ
Thó-lūn bo̍k-chiân chûn-chāi ia̍h-sī beh chè-tēng ê chèng-chhek


Ki-su̍t
khòaⁿ
Thó-lūn ki-su̍t gī-tê. Chiam-tùi wiki nńg-thé chhò-ngō͘ pò-kò, chhiáⁿ ēng Phabricator


Thê-àn
khòaⁿ
Thó-lūn chham chèng-chhek bô-koan-hē ê sin thê-àn. Chhiáⁿ chham-khó: tn̂g-kî thê-àn.


Siūⁿ-hoat
khòaⁿ
Hiòng siā-lí thê-chhut thê-àn chìn-chêng, tāi-seng tī chia thó-lūn khòaⁿ-māi


Kî-thaⁿ
khòaⁿ
Hoat-piáu kî-thaⁿ siau-sit

Khòaⁿ só͘-ū chhiū-á-kha ê le̍k-sú siau-sit

Kî-thaⁿ pang-chān kap thó-lūn ê só͘-chāi
Góa siūⁿ-beh... Tó-ūi khì
...chi̍t-kóa pang-chān Pang-chān
...phêng-lūn bó͘-chi̍t phiⁿ bûn-chiuⁿ Bûn-chiuⁿ ê thó-lūn ia̍h
...khòaⁿ kî-thaⁿ Wikimedia ê kang-sū Wikimedia Meta-Wiki
...mn̄g būn-tê ia̍h-sī thê-chhut phêng-lūn Būn-tê

Moving Wikimania 2021 to a Virtual Event[kái goân-sí-bé]

Wikimania's logo.

您好. Apologies if you are not reading this message in your native language. 請協助翻譯成您使用的語言. 感謝您!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 2021-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài 3) 15:16 (UTC)

Project Grant Open Call[kái goân-sí-bé]

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrants {{subst:Afd top}} wikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài 4) 08:01 (UTC)

Wiki Loves Folklore 2021 is back![kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài 6) 13:25 (UTC)

Feminism & Folklore 1 February - 31 March[kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

Greetings!

You are invited to participate in Feminism and Folklore writing contest. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women's biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia. folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, etc.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles centered on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch-hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Thank you.

Feminism and Folklore team,

Joy Agyepong (talk) 2021-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài 2) 02:40 (UTC)

Proposal: Set two-letter project shortcuts as alias to project namespace globally[kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

Hello everyone,

I apologize for posting in English. I would like to inform everyone that I created a new global request for comment (GRFC) at Meta Wiki, which may affect your project: m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

In this GRFC, I propose that two-project shortcuts for project names will become a default alias for the project namespace. For instance, on all Wikipedias, WP will be an alias to the Wikipedia: namespace (and similar for other projects). Full list is available in the GRFC.

This is already the case for Wikivoyages, and many individual projects asked for this alias to be implemented. I believe this makes it easier to access the materials in the project namespace, as well as creating shortcuts like WP:NPOV, as well as helps new projects to use this feature, without having to figure out how to request site configuration changes first.

As far as I can see, Wikipedia currently does not have such an alias set. This means that such an alias will be set for you, if the GRFC is accepted by the global community.

I would like to ask all community members to participate in the request for comment at Meta-Wiki, see m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

Please feel free to ask me if you have any questions about this proposal.

Best regards,
--Martin Urbanec (talk) 2021-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài 4) 14:13 (UTC)

Chhiáⁿ chiong thâu-ia̍h--ê "Commons:Quality images/zh-min-nan" kái chò "Commons:Quality images/nan"[kái goân-sí-bé]

Chhiáⁿ chiong thâu-ia̍h--ê "Commons:Quality images/zh-min-nan" kái chò "Commons:Quality images/nan". Bô hit ia̍h.--El caballero de los Leones (thó-lūn) 2021-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 05:08 (UTC)

Wikifunctions logo contest[kái goân-sí-bé]

2021-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 01:47 (UTC)

[Thê-àn] Kā “goân-sú” kái chò “goân-sí”[kái goân-sí-bé]

Bo̍k-chêng Wikipedia ê kài-bīn tang-tiong ū “khòaⁿ goân-sú lōe-iông” kah “kái goân-sú-bé” ê siá-hoat. M̄-koh “goân-sí” ê “sí (始)” bô-lūn Ē-mn̂g-ōe, Choân-chiu-ōe, Chiang-chiu-ōe, Tâi-oân-ōe thoân-thóng lóng sī tha̍k “sí”, bô tha̍k “sú”. Kā “goân-sú” kái chò “goân-sí” khah thò-tòng.--Limht (thó-lūn) 2021-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài 6) 04:40 (UTC)

Góa khì kā translatewiki.net téng-bīn ê hoan-e̍k ([1]) kái-hó--ah ([2]). Góa nā bô kì têng-tâⁿ, āu-pái kái-sin tō ē kái ēng sin hoan-e̍k. Nā ū lâng kám-kak bô thong chhiáⁿ kā kái tò-tńg. --A-lú-mih (thó-lūn) 2021-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài 6) 05:17 (UTC)

Chán! To-siā! – Kaihsu (thó-lūn) 2021-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài 4) 19:33 (UTC)

通用行為準則第二階段[kái goân-sí-bé]

通用行為準則(UCoC)提供所有人參與維基媒體運動以及專案時需要遵守的即可接受的行為準則。目前該準則制定進入第二階段,盡力清楚概述其執行方式,你可以在通用行為準則專案頁面中閱讀到更多整個專案的資訊。

草案委員會:徵集申請[kái goân-sí-bé]

維基媒體基金會目前在招募志工加入委員會來起草書寫通用準則並使其可以運行。 加入這個委員會的志工從四月底到七月底以及從十月到十一月底每週必須投入兩至六小時在其專案上。對組成該委員會來說多元性及包容性至關重要,且必須擁有在不同的經驗與經歷,如資深用戶以及新手、曾經收到活動訊息或是響應運動者,及曾經被誤控有騷擾行為之用戶。

欲知如何申請以及了解更多流程細節,請見m:通用行為準則/草案委員會

2021年社群諮詢:通知並徵求志工及翻譯人員[kái goân-sí-bé]

從四月五日到五月五日,我們將會與各維基專案討論如何執行通用行為準則。我們在此徵求志工翻譯關鍵資訊,並使用我們建議的關鍵問題來幫助在他們自己的語言或維基項目中主持諮詢。如果你對於擔任這些志工角色有興趣,請使用您最舒適的語言在這裡與我們聯繫

想要了解有關此工作和正在進行的其他討論的更多信息,請參見m:通用行為準則/2021 諮詢

-- Xeno (WMF) (討論) 2021-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 21:01 (UTC)

Global bot policy changes[kái goân-sí-bé]

Line numbering coming soon to all wikis[kái goân-sí-bé]

-- Johanna Strodt (WMDE) 2021-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Pài 1) 15:09 (UTC)

Suggested Values[kái goân-sí-bé]

Timur Vorkul (WMDE) 2021-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 14:09 (UTC)

有人讲上饶不一定有闽南语名称----https://en.wiktionary.org/wiki/Talk:Siōng-jiâu 我自己觉得上饶的闽南名称就是 Siōng-jiâu。 是不是这样子? 请到那个页面讨论,用英文中文闽南long e-sai --Geographyinitiative (thó-lūn) 2021-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài 5) 18:57 (UTC)

Universal Code of Conduct News – Issue 1[kái goân-sí-bé]

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

 • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
 • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
 • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
 • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
 • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 23:05 (UTC)

Wikimania 2021: Individual Program Submissions[kái goân-sí-bé]

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài 3) 04:18 (UTC)

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Editing news 2021 #2[kái goân-sí-bé]

2021-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 14:14 (UTC)

Server switch[kái goân-sí-bé]

SGrabarczuk (WMF) 2021-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài) 01:19 (UTC)

Universal Code of Conduct - Enforcement draft guidelines review[kái goân-sí-bé]

The Universal Code of Conduct Phase 2 drafting committee would like comments about the enforcement draft guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period is planned for 17 August 2021 through 17 October 2021.

These guidelines are not final but you can help move the progress forward. The committee will revise the guidelines based upon community input.

Comments can be shared in any language on the draft review talk page and multiple other venues. Community members are encouraged to organize conversations in their communities.

There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines:

Wikimania 2021 session (recorded 16 August)
Conversation hours - 24 August, 31 August, 7 September @ 03:00 UTC & 14:00 UTC
Roundtable calls - 18 September @ 03:00 UTC & 15:00 UTC

Summaries of discussions will be posted every two weeks here.

Please let me know if you have any questions.

Xeno (WMF) 2021-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài 2) 23:20 (UTC)

Universal Code of Conduct - Enforcement draft guidelines review[kái goân-sí-bé]

Please translate this message into Chinese, and start the discussion in the local, Thank you!

The Universal Code of Conduct Phase 2 drafting committee would like comments about the enforcement draft guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period is planned to begin 17 August 2021.

Community and staff members collaborated to develop these draft guidelines based on consultations, discussions, and research. These guidelines are not final but you can help move the progress forward. Provide comments about these guidelines by 17 October 2021. The committee will be revising the guidelines based upon community input.

Everyone may share comments in a number of places. Facilitators welcome comments in any language on the draft review talk page or by email. Comments can also be shared on talk pages of translations, at local discussions, or during round-table discussions and conversation hours.

There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines:

Wikimania 2021 session (recorded 16 August)
Conversation hours - 24 August, 31 August, 7 September @ 03:00 UTC & 14:00 UTC
Roundtable calls - 18 September @ 03:00 UTC & 15:00 UTC

The facilitation team supporting this review period hopes to reach a large number of communities. Having a shared understanding is important. If you do not see a conversation happening in your community, please organize a discussion. Facilitators can assist you in setting up the conversations.

Discussions will be summarized and presented to the drafting committee every two weeks. The summaries will be published here.

Please let me know if you have any questions. --MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài 3) 04:01 (UTC)

Wikimedia Foundation Election 2021 is now stated[kái goân-sí-bé]

Voting for the 2021 Board of Trustees election is now open. Candidates from the community were asked to submit their candidacy. After a three week long Call for Candidates, there are 19 candidates for the 2021 election.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees oversees the Wikimedia Foundation's operations. The Board wants to improve their competences and diversity as a team. They have shared the areas of expertise that they are hoping to cover with new trustees.

The Wikimedia movement has the opportunity to select candidates who have the qualities to best serve the needs of the movement for the next several years. The Board is expected to select the four most voted candidates to serve as trustees. This term starts in September and lasts for three years. Learn more about the Board of Trustees in this short video.

Vote now until August 31.

Below is some useful information about the election process.

Learn more about the candidates

Candidates from across the movement have submitted their candidatures. Learn about each candidate to inform your vote. The community submitted questions for the candidates to answer during the campaign. Candidates answered the list of community questions collated by the Elections Committee on Meta.

Vote

Voting for the 2021 Board of Trustees election opened on 18 August 2021 and closes on 31 August 2021. The Elections Committee chose Single Transferable Vote for the voting system. The benefit of this is voters can rank their choices in order of preference. Learn more about voting requirements, how to vote, and frequently asked questions about voting.

Please help in the selection of those people who best fit the needs of the movement at this time. Vote and spread the word so more people can vote for candidates. Those selected will help guide the Wikimedia Foundation and support the needs of the movement over the next few years.

Best,

The Elections Committee -- User:YKo (WMF) via MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài 3) 04:21 (UTC)

Thank you for participating 2021 Board election[kái goân-sí-bé]

Thank you for participating in the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees election! Voting closed August 31 at 23:59. The official data, including the four most voted candidates, will be announced as soon as the Elections Committee completes their review of the ballots. The official announcement of the new trustees appointed will happen later, once the selected candidates have been confirmed by the Board.

6,946 community members from 216 wiki projects have voted. This makes 10.2% global participation, 1.1% higher than in the last Board elections. In 2017, 5167 people from 202 wiki projects cast their vote. A full analysis is planned to be published in a few days when the confirmed results are announced. In the meantime, you can check the data produced during the election.

Diversity was an important goal with these elections. Messages about the Board election were translated into 61 languages. This outreach worked well. There were 70 communities with eligible voters voting in this election for the first time. With your help, next year’s Board of Trustees election will be even better. MediaWiki message delivery (thó-lūn) via MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài 4) 04:52 (UTC)

Wikimedia Foundation Board of Trustees election has come to an end[kái goân-sí-bé]

Thank you for participating in the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees election! Voting closed August 31 at 23:59. The official data, including the four most voted candidates, will be announced as soon as the Elections Committee completes their review of the ballots. The official announcement of the new trustees appointed will happen later, once the selected candidates have been confirmed by the Board.

6,946 community members from 216 wiki projects have voted. This makes 10.2% global participation, 1.1% higher than in the last Board elections. In 2017, 5167 people from 202 wiki projects cast their vote. A full analysis is planned to be published in a few days when the confirmed results are announced. In the meantime, you can check the data produced during the election.

Diversity was an important goal with these elections. Messages about the Board election were translated into 61 languages. This outreach worked well. There were 70 communities with eligible voters voting in this election for the first time. With your help, next year’s Board of Trustees election will be even better.

2021-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài 4) 10:03 (UTC)

The 2022 Community Wishlist Survey will happen in January[kái goân-sí-bé]

SGrabarczuk (WMF) (talk) 2021-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài 2) 00:23 (UTC)

維基媒體基金會理事會理事選舉結果發表[kái goân-sí-bé]

感謝各位參與2021年度理事會選舉,此次選舉旨在選出四名新的理事,選舉委員會完整檢視這次的投票屆果,有效票數來自214個專案總計6,873人參與投票,下列四名便是獲得最多得票數的候選人:

 1. Rosie Stephenson-Goodknight
 2. Victoria Doronina
 3. Dariusz Jemielniak
 4. Lorenzo Losa

目前是以社群投票結果列出四名候選人,然而,他們仍未正式成為理事會的一員,候選人仍須經背景審查並達到 Bylaws 列出的標準。理事會暫定會在本月底正式任用新的成員。

請在此閱讀完整公告

--MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài 3) 12:09 (UTC)

Participate in the Universal Code of Conduct Roundtable[kái goân-sí-bé]

The Movement Strategy and Governance facilitation team is hosting Roundtable discussions on 18 September 2021 at 03:00 UTC and 15:00 UTC for Wikimedians to talk together about how to enforce the Universal Code of Conduct . These calls are part of the Universal Code of Conduct project Phase 2 Enforcement draft guidelines review (EDGR).

Each session will last for 90 to 120 minutes and translation support for various languages will be provided. Also, sessions in specific languages may also be held depending on demand. Community members are encouraged to sign up in advance and add the topic to discuss during roundtable session.

If you are not able to make the roundtable session, you can provide the comments are at the draft review talk page in any language, talk pages of translations, and local discussions.

For more information, please visit roundtable discussion information page at Meta-wiki. --MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài 5) 04:29 (UTC)

Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee ending 14 September 2021[kái goân-sí-bé]

Movement Strategy announces the Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee. The Call opens August 2, 2021 and closes September 14, 2021.

The Committee is expected to represent diversity in the Movement. Diversity includes gender, language, geography, and experience. This comprises participation in projects, affiliates, and the Wikimedia Foundation.

English fluency is not required to become a member. If needed, translation and interpretation support is provided. Members will receive an allowance to offset participation costs. It is US$100 every two months.

We are looking for people who have some of the following skills:

 • Know how to write collaboratively. (demonstrated experience is a plus)
 • Are ready to find compromises.
 • Focus on inclusion and diversity.
 • Have knowledge of community consultations.
 • Have intercultural communication experience.
 • Have governance or organization experience in non-profits or communities.
 • Have experience negotiating with different parties.

The Committee is expected to start with 15 people. If there are 20 or more candidates, a mixed election and selection process will happen. If there are 19 or fewer candidates, then the process of selection without election takes place.

Will you help move Wikimedia forward in this important role? Submit your candidacy here. Please contact strategy2030(_AT_)wikimedia.org with questions.

Xeno (WMF) 2021-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài 5) 17:02 (UTC)

Server switch[kái goân-sí-bé]

SGrabarczuk (WMF) (thó-lūn) 2021-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài 6) 00:45 (UTC)

Talk to the Community Tech[kái goân-sí-bé]

Pang-bô͘:Dir

Read this message in another language請協助翻譯成您使用的語言

Hello!

As we have recently announced, we, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on September 15th, 23:00 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

See you! SGrabarczuk (WMF) (thó-lūn) 2021-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài 6) 03:04 (UTC)

Movement Charter Drafting Committee - Community Elections to take place October 11 - 24[kái goân-sí-bé]

Dear fellow Wikimedians,

This is an update from the Movement Charter process. We have closed the call for candidates on September 14 for the Drafting Committee and now have a pool of candidates with diverse backgrounds to choose from.

The 15 member committee will be selected with a 3-step process:

 • Election process for project communities to elect 7 members of the committee.
 • Selection process for affiliates to select 6 members of the committee.
 • Wikimedia Foundation process to appoint 2 members of the committee.
Communities elect 7 members
This announcement is related to the community elections, which will take place in a time period of 2 weeks from October 11 to October 24. We look forward to a wide participation across the communities to create the committee to curate the writing of the Movement Charter. The Election Results will be published on November 1.
Affiliates select 6 members
Parallel to the election process, all affiliates asked to contribute as well: All affiliates were divided into eight geographic and one ‘thematic’ region (check the list), and each region chooses one person who will act as a selector for that region. These 9 selectors will come together to select 6 of the committee (from the same pool of candidates). The selection results will be published on November 1.
Wikimedia Foundation appoints 2 members
Finally, the Wikimedia Foundation will appoint two members to the committee by November 1.

All three processes will be concluded by November 1, 2021, so that the Movement Charter Drafting Committee can start working by then.

For the full context of the Movement Charter, its role, as well the process for its creation, please have a look at Meta. You can also contact us at any time on Telegram or via email (wikimedia2030@wikimedia.org).

Best regards,--MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 3) 02:31 (UTC)

Select You the question statements for candidates of Drafting Committee Movement Charter[kái goân-sí-bé]

Into 2021-10-04 11:59:59 UTC you can select question statements for the candidates of Drafting Committee Movement Charter. ✍️ Dušan Kreheľ (thó-lūn) 2021-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài 3) 23:33 (UTC)

Universal Code of Conduct Draft Enforcement Guidelines review still needs your ideas and opinions[kái goân-sí-bé]

Hello, this is just a reminder that the Universal Code of Conduct Draft Enforcement Guidelines are open for review and comment. The Drafting Committee will start working on revisions and improvement in less than two weeks (October 17), so it is important that you give them your ideas and opinions soon!

There is now a short, simple version of the Draft Guidelines here to make your review easier. If possible, also help translate the short version into more languages!

We will also hold one last conversation hour on October 15, 2021 03:00 and 14:00 UTC.

On behalf of the Drafting Committee, much thanks to everyone who has given ideas so far. We hope to hear from more of you - the Guidelines will be much stronger if more opinions are included.

The Community election of Movement Charter Drafting committee is now open![kái goân-sí-bé]

Voting for the election for the members for the Movement Charter drafting committee is now open. In total, 70 Wikimedians from around the world are running for 7 seats in these elections.

Voting is open from October 12 to October 24, 2021.

The committee will consist of 15 members in total: The online communities vote for 7 members, 6 members will be selected by the Wikimedia affiliates through a parallel process, and 2 members will be appointed by the Wikimedia Foundation. The plan is to assemble the committee by November 1, 2021.

Learn about each candidate to inform your vote in the language that you prefer: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates>

Learn about the Drafting Committee: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee>

We are piloting a voting advice application for this election. Click yourself through the tool and you will see which candidate is closest to you! Check at <https://mcdc-election-compass.toolforge.org/>

Read the full announcement: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Go vote at SecurePoll on: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Best, --MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 3) 06:54 (UTC)

Global ban proposal for Musée Annam[kái goân-sí-bé]

Apologies for writing in English. 請協助翻譯成您使用的語言 There is an on-going discussion about a proposal that Musée Annam be globally banned from editing all Wikimedia projects. You are invited to participate at Requests for comment/Global ban for Musée Annam on Meta-Wiki. 感謝您! NguoiDungKhongDinhDanh (thó-lūn) 2021-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài 1) 14:22 (UTC)

Wiki Loves Folklore is back![kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2022 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2022-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài) 13:15 (UTC)

2022社區願望清單調查[kái goân-sí-bé]

2022社區願望清單調查現已開放!

這項調查是社區決定社區技術團隊在明年工作流程。我們鼓勵所有人在1月23日的截止日期之前提交提案,或評論其他提案以幫助改善提案。

社群将在1月28日至2月11日针对提案开展投票。

社群技術團隊致力於為有經驗的維基媒體編輯者開發工具。 您可以使用任何語言編寫建議,我們將為您翻譯建議。謝謝,我們期待著您的建議! SGrabarczuk (WMF) (talk) 2022-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài 1) 18:49 (UTC)

Feminism and Folklore 2022[kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

Greetings! You are invited to participate in Feminism and Folklore 2022 writing competion. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles focused on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in organizing the contest on your local Wikipedia by signing up your community to participate in this project and also translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Feel free to contact us on our talk page or via Email if you need any assistance...

Thank you.

Feminism and Folklore Team,

Tiven2240 --2022-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài 2) 05:49 (UTC)

Subscribe to the This Month in Education newsletter - learn from others and share your stories[kái goân-sí-bé]

Dear community members,

Greetings from the EWOC Newsletter team and the education team at Wikimedia Foundation. We are very excited to share that we on tenth years of Education Newsletter (This Month in Education) invite you to join us by subscribing to the newsletter on your talk page or by sharing your activities in the upcoming newsletters. The Wikimedia Education newsletter is a monthly newsletter that collects articles written by community members using Wikimedia projects in education around the world, and it is published by the EWOC Newsletter team in collaboration with the Education team. These stories can bring you new ideas to try, valuable insights about the success and challenges of our community members in running education programs in their context.

If your affiliate/language project is developing its own education initiatives, please remember to take advantage of this newsletter to publish your stories with the wider movement that shares your passion for education. You can submit newsletter articles in your own language or submit bilingual articles for the education newsletter. For the month of January the deadline to submit articles is on the 20th January. We look forward to reading your stories.

Older versions of this newsletter can be found in the complete archive.

More information about the newsletter can be found at Education/Newsletter/About.

For more information, please contact spatnaikPang-bô͘:@wikimedia.org.


About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: ZI Jony (Talk), pài-jī 21:23, 16 Sì-goe̍h 2024 (UTC)

Ukraine's Cultural Diplomacy Month: We are back in 2022![kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the second edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 17 February to 17 March 2022. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that made a contribution to world culture. The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia! - ValentynNefedov (WMUA) (thó-lūn) 2022-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài 1) 12:27 (UTC)

Wiki Loves Folklore is extended till 15th March[kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

Greetings from Wiki Loves Folklore International Team,

We are pleased to inform you that Wiki Loves Folklore an international photographic contest on Wikimedia Commons has been extended till the 15th of March 2022. The scope of the contest is focused on folk culture of different regions on categories, such as, but not limited to, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, etc.

We would like to have your immense participation in the photographic contest to document your local Folk culture on Wikipedia. You can also help with the translation of project pages and share a word in your local language.

Best wishes,

International Team
Wiki Loves Folklore

MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2022-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài 2) 04:50 (UTC)

Coming soon[kái goân-sí-bé]

- Johanna Strodt (WMDE) 2022-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài 1) 12:39 (UTC)

Wiki Loves Folklore 2022 ends tomorrow[kái goân-sí-bé]

International photographic contest Wiki Loves Folklore 2022 ends on 15th March 2022 23:59:59 UTC. This is the last chance of the year to upload images about local folk culture, festival, cuisine, costume, folklore etc on Wikimedia Commons. Watch out our social media handles for regular updates and declaration of Winners.

(Facebook , Twitter , Instagram)

The writing competition Feminism and Folklore will run till 31st of March 2022 23:59:59 UTC. Write about your local folk tradition, women, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, folklore, and tradition, including ballads, folktales, fairy tales, legends, traditional song and dance, folk plays, games, seasonal events, calendar customs, folk arts, folk religion, mythology etc. on your local Wikipedia. Check if your local Wikipedia is participating

A special competition called Wiki Loves Falles is organised in Spain and the world during 15th March 2022 till 15th April 2022 to document local folk culture and Falles in Valencia, Spain. Learn more about it on Catalan Wikipedia project page.

We look forward for your immense co-operation.

Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2022-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài 1) 14:40 (UTC)

闽南语维基百科使用什么语言(口音)?[kái goân-sí-bé]

我粗略找了一下,发现没有说明该使用什么语言来编写,或许是放在过于隐蔽的地方我看不到。这里的闽南语是指狭义的泉漳片吗?如果是狭义的泉漳片,亦存在不同口音,有没有说指定是哪一种口音?只能台湾口音还是说新加坡口音或者其它地方的口音也可以?--Dqwyy (thó-lūn) 2022-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài 5) 05:22 (UTC)

主要ēng白話字來寫文章,所以欲ēng佗chi̍t-ê腔口攏ē-sái. 因為chia台灣來--ê khah chōe,所以應該sī泉州腔kah漳州腔為主. Supaplex (thó-lūn) Supaplex (thó-lūn) 2023-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 06:02 (UTC)

Feminism and Folklore 2022 ends soon[kái goân-sí-bé]

Feminism and Folklore 2022 which is an international writing contest organized at Wikipedia ends soon that is on 31 March 2022 11:59 UTC. This is the last chance of the year to write about feminism, women biographies and gender-focused topics such as folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales and more

Keep an eye on the project page for declaration of Winners.

We look forward for your immense co-operation.

Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2022-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài 6) 14:29 (UTC)

Coming soon: Improvements for templates[kái goân-sí-bé]

-- Johanna Strodt (WMDE) 2022-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 11:14 (UTC)

Editing news 2022 #1[kái goân-sí-bé]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

New editors were more successful with this new tool.

The New topic tool helps editors create new ==Sections== on discussion pages. New editors are more successful with this new tool. You can read the report. Soon, the Editing team will offer this to all editors at the 20 Wikipedias that participated in the test. You will be able to turn it off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion.

Whatamidoing (WMF) 2022-nî 5-goe̍h 2-ji̍t (Pài 1) 18:55 (UTC)

Results of Wiki Loves Folklore 2022 is out![kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

Hi, Greetings

The winners for Wiki Loves Folklore 2022 is announced!

We are happy to share with you winning images for this year's edition. This year saw over 8,584 images represented on commons in over 92 countries. Kindly see images here

Our profound gratitude to all the people who participated and organized local contests and photo walks for this project.

We hope to have you contribute to the campaign next year.

Thank you,

Wiki Loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2022-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài 1) 16:13 (UTC)

2022年理事會選舉社群投票期已經開始[kái goân-sí-bé]

更新:很抱歉用中文傳送此訊息,還請大家多多包涵!任何與本次選舉有關的問題,煩請聯繫。VChang (WMF) (thó-lūn) 2022-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 09:26 (UTC)

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好,

2022年理事會選舉的社群投票期已經開始。以下是能夠提供您投票相關資訊的連結:

如果您已經準備好了,您可以立即前往安全投票頁面投票。您可以於2022年8月23日至9月6日(至23:59 (UTC)截止)間投票。您可以透過此頁面查看您是否具有投票資格。

祝好,

運動策略與治理團隊敬上

此訊息代表理事會遴選工作小組和選舉委員會發送

RamzyM (WMF) and VChang (WMF) 2022-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài 2) 17:10 (UTC)

邀請您參與運動策略論壇[kái goân-sí-bé]

大家好,

用普通話書寫請您們見諒。運動策略論壇是一個能進行所有運動策略執行相關對話的多語言協作空間。

我們邀請所有運動的成員在運動策略論壇上協作。此論壇旨在透過一個具有包容性的多語言平台來建構社群協作。

運動策略是一個為想像與建構維基媒體運動未來努力的協作。每個人都能為運動策略作出貢獻,不管是留下一則評論或執行一整個項目。

您可以透過您的維基媒體帳戶直接加入此論壇,並能使用不同語言參與對話和提問。

運動策略與治理團隊於2022年5月發起運動策略論壇提案,為期兩個月的社群審查期已於2022年7月24日結束。社群審查過程包括幾個不同的問題,並產生了有趣的對話。您可以閱讀社群審核報告

我們期待在論壇上看到您!

祝好,

運動策略與治理團隊

VChang (WMF) 2022-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài 2) 17:46 (UTC)

2022年理事會選舉社群投票期即將結束[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

2022年維基媒體基金會理事會選舉已於2022年8月23日開始,並即將於2022年9月6日世界協調時間23時59分結束。如果您尚未投票,邀請您透過安全投票(SecurePoll)投票頁面投下您的一票。若您想了解更多有關投票資格的詳情,請見投票人資格準則頁面。 如果您需要協助來做出決定,以下是一些可能有幫助的連結:

運動策略與治理團隊敬上 VChang (WMF) 2022-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài 5) 16:36 (UTC)

《通用行為準則》執行規範修訂版草案[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

各位好:

通用行為準則執行規範修訂委員會正在就通用行為準則執行規範的修訂版草案徵求評論。此審查期已於2022年9月7日開始,直到2022年10月8日止

委員會根據2022年5月至7月社群討論期間以及2022年3月的社群投票時所收到的意見進行了修訂。修訂主要著重下列四個領域:

 1. 識別《通用行為準則》培訓的類型、目的和適用性;
 2. 簡化語言,以便非專家更容易理解和翻譯;
 3. 探索「肯定」的概念,包括其優缺點;(註:見之前版本相關部分
 4. 對於舉報者和被舉報者隱私的平衡進行復審

委員會請求各位在2022年10月8日之前對這些修訂提出評論和建議。之後修訂委員會預計會根據社群的意見進一步修訂規範。

在元維基上找到修訂版的執行規範,以及修訂對照表。

您可以在不同地方分享評論。促進員團隊誠摯邀請您在修訂版執行規範的討論頁面上以任何語言發表評論。同時,您也可以將評論分享在翻譯版的討論頁面上、本地討論頁面,或在對話時間時分享。在此您可以看到一系列關於修訂版執行規範所規劃的對話時間;請您查看元維基頁面了解詳情。9月16日星期五(10:00世界協調時間)的對話時間特別針對亞太地區時區舉辦,屆時會有普通話口譯。 誠摯邀請您報名參與

支援本次審查期的促進員團隊希望能接觸到大量的社群。如果您的社群中尚沒有相關對話正在進行,邀請您組織討論。促進員團隊也能協助您組織更多對話。討論將每兩週彙整並向委員會進行報告,並會發佈在此頁

此訊息代通用行為準則項目團隊發送 VChang (WMF) 2022-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 14:43 (UTC)

The Vector 2022 skin as the default in two weeks?[kái goân-sí-bé]

The slides for our presentation at Wikimania 2022

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

We have been working on it for the past three years. So far, it has been the default on more than 30 wikis, including sister projects, all accounting for more than 1 billion pageviews per month. On average 87% of active logged-in users of those wikis use Vector 2022.

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy. Logged-in users can at any time switch to any other skins. No changes are expected for users of these skins.

About the skin[kái goân-sí-bé]

[Why is a change necessary] The current default skin meets the needs of the readers and editors as these were 13 years ago. Since then, new users have begun using Wikimedia projects. The old Vector doesn't meet their needs.

[Objective] The objective for the new skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It draws inspiration from previous requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. We reduced PHP code in Wikimedia deployed skins by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes and test results] The skin introduces a series of changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jumped to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the wikis we tested on.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Try it out] Try out the new skin by going to the appearance tab in your preferences and selecting Vector 2022 from the list of skins.

How can editors change and customize this skin?[kái goân-sí-bé]

It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out our repository for a list of currently available customizations, or add your own.

Our plan[kái goân-sí-bé]

If no large concerns are raised, we plan on deploying in the week of October 3, 2022. If your community would like to request more time to discuss the changes, hit the button and write to us. We can adjust the calendar.

If you'd like ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please ping me here or write on the talk page of the project. We will gladly answer! Also, see our FAQ. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (talk) 2022-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 04:15 (UTC)

公布2022年理事會選舉社群投票初步結果[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好!

謝謝各位參與2022年理事會選舉的過程。您的參與協助讓社群所尋求的人選拿下維基媒體基金會理事會的席次。

以下是2022年理事會選舉的初步結果:

您可以閱讀更多有關這次理事會選舉的結果統計數據

理事會將完成他們對獲得最多選票候選人們的審查,包含進行徹底的背景調查。理事會計劃在十二月的會議任命新理事。

祝好,

運動策略與治理團隊

此訊息代表理事會遴選工作小組和選舉委員會發送

VChang (WMF) 2022-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 16:05 (UTC)

I-hā sī Tâi-bûn hoan-e̍k:

Ta̍k-ê hó,

Kám-siā kok-ūi ū chham-ka chit pái 2022 nî Lí-sū-hōe soán-kí tâu-phiò ê lâng. Ū lín ê chham-ú chiah thang lâi soán--chhut lán siā-kûn só͘ beh ài ê Lí-sū-hōe lí-sū.

I-hā sī 2022 nî Lí-sū-hōe soán-kí chho͘-kai-tōaⁿ ê kiat-kó:

Siông-sè ê chu-sìn chhiáⁿ chham-khó chit pái Lí-sū-hōe soán-kí ê Kiat-kó kap Thóng-kè.

Lí-sū-hōe sòa-lo̍h ē lâi sím-cha chia-ê tek tio̍h siāng chē phiò ê hāu-soán-jîn, pau-koa choân-bīn liáu-kái in ê pōe-kéng. Lí-sū-hōe àn-sǹg ē tī 12 goe̍h chèng-sek jīm-bēng sin ê lí-sū.

Pêng-an,

Ūn-tōng Chhek-lio̍k kap Tī-lí Thoân-tūi

Chit ê sìn-sit sī tāi-piáu Lí-sū-hōe Lîn-soán Kang-chok Thoân-tūi kap Soán-kí Úi-oân-hōe lâi hòng-sàng.

Iyumu (thó-lūn) 2022-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài 1) 09:07 (UTC)

建議佇頁面面頂增加白話字佮台羅自動轉換个工具[kái goân-sí-bé]

有人愛用白話字,有人愛用台羅,若是欲統一書寫系統,改過來改轉去,根本就是浪費時間,並且雙方攏袂歡喜。所以建議佇頁面面頂增加白話字佮台羅自動轉換个工具,像中文版繁簡處理彼款,抑是像Hindi語版个數字轉換器(頁面頂頭个下拉式選單)彼款也會使。逐家有啥意見抑是建議?因為涉及遘界面改變,若是討論通過,猶需要遘Meta-Wiki請求界面管理員處理。--El caballero de los Leones (thó-lūn) 2022-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 15:31 (UTC)

白話字-台羅轉換,比中文繁簡轉換較簡單,可以窮舉。若是投票通過,建議先寫白話字-台羅轉換對照表,以後予phabricator技術處理。中文版繁簡轉換个技術可以參考,譬如禁止標題轉換魔術字"{{DISPLAYTITLE}}"、手動字詞轉換"{{NoteTA}}"、禁止部份內容自動轉換"-{}-"等等。--El caballero de los Leones (thó-lūn) 2022-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 15:45 (UTC)
Lí-hó, sui-jiân ki-su̍t hong-bīn góa bô siáⁿ liáu-kái. M̄-koh nā ū su-iàu tàu-saⁿ-kang ê só͘-chāi, it-tēng chi-chhî. Iyumu (thó-lūn) 2022-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài 1) 09:12 (UTC)
@A-lú-mih:@Kaihsu:@Taigiholic:@Yoxem:--El caballero de los Leones (thó-lūn) 2022-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 15:47 (UTC)
通參考 Iōng-chiá:Yoxem/sandbox#POJ-TL piàn-ōaⁿ-pió, kap Serbia-Croatia 語ê Cyril-Latin 變換:sr:Главна_страна (cc @A-lú-mih:@Kaihsu:@Taigiholic:@唐吉訶德的侍從:)--Yoxem (thó-lūn) 2022-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài 6) 01:52 (UTC)

Preview Wikitext edits in real time from the Editor toolbar[kái goân-sí-bé]

Screenshot with button highlighted

請協助翻譯成您使用的語言

您好

"⧼wikieditor-realtimepreview-beta-label⧽" is now available in beta. This feature allows editors to see a live preview at the side of the wikitext editor while they edit.

Realtime Preview is a Community Wishlist Survey 2021 proposal.

How to use it

In the 2010 wikitext editor toolbar, a new button appears with the label "Preview". Clicking the button enables a side-by-side comparison showing what the published content would look like. Check out the screenshot.

Try out this feature

Go to the Beta features section of your Preferences. Ensure "⧼wikieditor-realtimepreview-beta-label⧽ " is turned on while "⧼visualeditor-preference-newwikitexteditor-label⧽" is turned off.

If you have any feedback after using it, please share it with us at the project talkpage, or below (and @ping me please!).

感謝您! Community Tech, STei (WMF) 2022-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài 3) 19:25 (UTC)

《通用行為準則》執行規範修訂版的諮詢期已經結束[kái goân-sí-bé]

您可以在元维基上找到這則消息的其他語言版本。

《通用行為準則》執行規範修訂版的社群諮詢期自2022年9月8日開始,已經於10月8日結束。在過去幾週裡,通用行為準則項目團隊舉辦了三場對話時間,讓維基人齊聚一起討論修訂版的執行規範。項目團隊在此期間收到了許多寶貴的社群意見,對話時間內未回答的問題會後也透過書面方式回答

接下來修訂委員會將審查社群的意見,通用行為準則項目團隊也會持續提供支援,並向社群分享所有重大進展與里程碑。委員會將完成最終版本,預計在2023年1月中旬進行社群投票。

如果您還有相關意見尚未發表,歡迎與我聯繫,或透過其他渠道分享,例如在運動策略論壇上發表。-- VChang (WMF) (thó-lūn) 2022-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài 3) 17:04 (UTC)

Tâi-bûn pán chhiáⁿ ta̍k-ê chham-khó:

Thong-iōng Hêng-ûi Chún-chek Chip-hêng Kui-hoān ê siu-tēng pán-pún ê sím-cha kî-kan í-keng kiat-sok

To-siā lín chham-ú chit pái Thong-iōng Hêng-ûi Chún-chek (UCoC) Chip-hêng Kui-hoān ê Siu-tēng Chháu-àn. Thong-iōng Hêng-ûi Chún-chek kè-ōe thoân-tūi kap UCoC Siu-tēng Úi-oân-hōe tī chia kám-siā lín ta̍k-ê ê chham-ú lâi thó-lūn kui-hoān, kiàn-gī siu-kái koh-ū thê-chhut būn-tê.

Chit pái ê siā-kûn sím-cha kî-kan sī ùi 2022 nî ê 9 goe̍h chhe 8 kàu 10 goe̍h chhe 8.

Kòe-khì ê 4 lé-pài tiong-kan, UCoC kè-ōe thoân-tūi í-keng thàu-kòe bô-kâng ê hong-sek, pau-hâm 3 pái ê tùi-ōe kap thó-lūn hōe-gī, khai-hòng lán Wiki iōng-chiá thang-hó chòe-tīn thó-lūn Thong-iōng Hêng-ûi Chún-chek chip-hêng kui-hoān ê siu-tēng pán-pún, tit-tio̍h lán pó-kùi ê siā-khu ì-kiàn.

Siu-tēng Úi-oân-hōe ē tī 2022 nî 10 goe̍h ê tē 2 lé-pài koh khui-hōe lâi thó-lūn siā-khu ê ì-kiàn. Tī in chìn-hêng ê kî-kan, UCoC kè-ōe thoân-tūi ē kè-siok thê-kiong in siāng sin ê ì-kiàn, siâng-sî thoân-tūi mā ē thong-ti siā-khu iú-koan UCoC chip-hêng kui-hoān siāng sin ê chìn-tián kap siau-sit. Chit ê kui-hoān ê chòe-āu pán-pún àn-sǹg ē tī 2023 nî Chiaⁿ--goe̍h tiong lâi chìn-hêng choân siā-kûn ê tâu-phiò.

Nā ta̍k-ê ū kî-thaⁿ ì-kiàn iáu-bē hoat-piáu, hoan-gêng hām VChang (WMF) liân-lo̍k, iā-chiá-sī thàu-kòe kî-thaⁿ pêⁿ-tâi hun-hiáng, phì-lūn kóng tī Ūn-tōng Chhek-lio̍k Lūn-tôaⁿ téng-koân lâi hoat-piáu.

Iyumu (thó-lūn) 2022-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài 4) 06:07 (UTC)

邀請您參與「問我任何有關運動憲章的問題」之活動[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好,

在2022年維基媒體峰會期間,運動憲章起草委員會提出了運動憲章的第一版大綱,能使閱讀者窺見未來工作方向以及憲章本身。運動憲章起草委員會整合了在峰會期間所收集的初步反饋。在著手為整個運動編寫憲章前,運動憲章起草委員會希望能跟社群成員互動,並蒐集他們對以下三個部分的反饋:序言、價值觀與原則,以及角色與責任(意向聲明)。運動憲章草案將在2022年11月14日發佈在元維基上。社群諮詢期將從2022年11月20日開始至12月18日。若您想了解更多,請見本頁面

為了確保大家都擁有充足的資訊來參與接下來的對話,且有信心就運動憲章貢獻他們的觀點,接下來將有三場「問我任何有關運動憲章的問題」 之活動,安排在不同的時間。每位維基媒體運動的參與者都受邀參與這些對話。目的是了解運動憲章 —— 其目標、目的、為何重要,以及將如何影響您的社群。運動憲章起草委員會的成員將參與這些對話來回答您的問題,並聆聽社群反饋。

「問我任何有關運動憲章的問題」的活動是根據不同時區所安排的。錄音錄影的部分將只有一開始的簡報部分,對話本身將不會錄音錄影。以下是場次細節:

 • 亞太地區: 2022年11月4日,世界協調時間09:00 (查看您的本地時間)。將提供中文與日文口譯。
 • 歐洲/中東與北非/撒哈拉以南非洲: 2022年11月12日,世界協調時間15:00 (查看您的本地時間)。將提供阿拉伯語、法語及俄語口譯。
 • 拉丁美洲/北美洲/西歐: 2022年11月12,世界協調時間15:00 (查看您的本地時間)。將提供西班牙語和葡萄牙語口譯。

您可以在此元維基頁面找到更多細節;Zoom會議連結將在會議開始48小時前公佈。

徵求運動憲章大使

我們鼓勵任何願意開始與增進其社群對於運動憲章進行對話的個人或團體成為運動憲章大使。運動憲章大使將展開他們自己的活動並透過取得的資金協助來進行自己本地語言的討論。運動策略與治理團隊的區域促進員能協助您關於運動憲章大使的補助金申請事宜。如果您有興趣,請在這裡留名。如果您有特定問題,請透過電郵strategy2030@wikimedia.org聯繫運動策略與治理團隊,或在運動策略論壇上發問。

感謝您撥冗閱讀與參與。

謹代表運動憲章起草委員會

VChang (WMF) 2022-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài 3) 18:43 (UTC)

參與運動憲章的東亞、東南亞、太平洋區域對話時間[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

各位好,

運動憲章起草委員會目前正在收集關於運動憲章三個草稿章節的社群反饋:序言價值與原則,以及角色與責任(意向聲明)。

社群成員如何參與並分享反饋?

運動憲章起草委員會期待從維基媒體運動的社群成員和自治體收到各種且不同語言的反饋。您可以透過以下幾種方式參與:

東亞、東南亞及太平洋地區的社群諮詢將於2022年12月9日星期五09:00-10:30世界協調時間 舉行。會議將在Zoom上舉行;連結將在會議開始48小時前發布在頁面上。 會議將提供中文日語印尼語的口譯。除了參與者對於他們分組討論的重點分享外,討論部分不會錄影錄音。促進員小組將做會議紀錄並在之後提供總結報告。

如果您想要更了解運動憲章、其目標、它為何重要以及如何影響您的社群,請看2022年11月初「問我任何有關運動憲章問題」活動時的錄影錄音(英語)。另有中文日語版本。

感謝您的參與。

謹代表運動憲章起草委員會

VChang (WMF) 2022-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Pài 5) 15:41 (UTC)

Community Wishlist Survey 2023 opens in January![kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

您好

The Community Wishlist Survey (CWS) 2023, which lets contributors propose and vote for tools and improvements, starts next month on Monday, 23 January 2023, at 18:00 UTC and will continue annually.

We are inviting you to share your ideas for technical improvements to our tools and platforms. Long experience in editing or technical skills is not required. If you have ever used our software and thought of an idea to improve it, this is the place to come share those ideas!

The dates for the phases of the Survey will be as follows:

 • Phase 1: Submit, discuss, and revise proposals – Monday, Jan 23, 2023 to Sunday, Feb 6, 2023
 • Phase 2: WMF/Community Tech reviews and organizes proposals – Monday, Jan 30, 2023 to Friday, Feb 10, 2023
 • Phase 3: Vote on proposals – Friday, Feb 10, 2023 to Friday, Feb 24, 2023
 • Phase 4: Results posted – Tuesday, Feb 28, 2023

If you want to start writing out your ideas ahead of the Survey, you can start thinking about your proposals and draft them in the CWS sandbox.

We are grateful to all who participated last year. See you in January 2023!

感謝您! Community Tech, STei (WMF) 2022-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 12:32 (UTC)

運動憲章:第一輪社群諮詢即將結束[kái goân-sí-bé]

大家好,

謹代表運動憲章起草委員會,我們想要感謝所有參與運動憲章第一輪社群諮詢的人。

運動中來自各地的維基人就運動憲章的內容提供了他們的反饋和想法。如果您還沒有機會分享您的看法,我們仍歡迎您閱讀草稿並填寫匿名問卷;問卷一共有12種語言以上的版本。我們延長了問卷開放的時間,您在2023年1月2日前都還能填寫。如果您有其他的想法,也可以透過運動策略起草委員會的電子信箱(movementcharter@wikimedia.org)聯繫。

下一步計畫

運動策略與治理團隊將在2023年1月發佈最終報告。報告將透過不同渠道與運動憲章起草委員會以及社群分享。

收到最終報告後,運動憲章起草委員會將審查這些建議並溝通變更的部分;委員會將根據如何以及為何這些建議被採納或未被納入下一版草稿的原因提供解釋。2023年也將有更多參與運動憲章內容討論的機會,包括就批准程序和不同章節草稿的反饋;預計於2023年第二季度發生。

我們邀請您訂閱運動憲章起草委員會月報,月報將發送到您自行選擇的個人討論頁上。每月更新仍會維持發佈在元維基上,分享運動憲章起草委員會的進度。

如果您有興趣成為運動憲章大使來支援您的社群,您仍然能夠報名。運動憲章大使個人與團體的補助金計畫將於2023年第二季度諮詢活動開始前重啟。

我們感謝您的參與及所付出的時間與努力,來幫助我們的運動制定憲章!

謹代表運動憲章起草委員會

VChang (WMF) 2022-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Pài 5) 17:35 (UTC)

[kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

We are really sorry for posting in English

Voting in the Wikimedia sound logo contest has started. From December 6 to 19, 2022, please play a part and help chose the sound that will identify Wikimedia content on audio devices. Learn more on Diff.

The sound logo team is grateful to everyone who participated in this global contest. We received 3,235 submissions from 2,094 participants in 135 countries. We are incredibly grateful to the team of volunteer screeners and the selection committee who, among others, helped bring us to where we are today. It is now up to Wikimedia to choose the Sound Of All Human Knowledge.

Best wishes, Arupako-WMF (thó-lūn) 2022-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài 6) 16:23 (UTC)

Feminism and Folklore 2023[kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

Dear Wiki Community,

Christmas Greetings and a Happy New Year 2023,

You are humbly invited to organize the Feminism and Folklore 2023 writing competition from February 1, 2023, to March 31, 2023 on your local Wikipedia. This year, Feminism and Folklore will focus on feminism, women's issues, and gender-focused topics for the project, with a Wiki Loves Folklore gender gap focus and a folk culture theme on Wikipedia.

You can help Wikipedia's coverage of folklore from your area by writing or improving articles about things like folk festivals, folk dances, folk music, women and queer folklore figures, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales, and more. Users can help create new articles, expand or translate from a list of suggested articles.

Organisers are requested to work on the following action items to sign up their communities for the project:

 1. Create a page for the contest on the local wiki.
 2. Set up a fountain tool or dashboard.
 3. Create the local list and mention the timeline and local and international prizes.
 4. Request local admins for site notice.
 5. Link the local page and the fountain/dashboard link on the meta project page.

This year we would be supporting the community's financial aid for Internet and childcare support. This would be provided for the local team including their jury and coordinator team. This support is opt-in and non mandatory. Kindly fill in this Google form and mark a mail to support@wikilovesfolklore.org with the subject line starting as [Stipend] Name or Username/Language. The last date to sign up for internet and childcare aid from our team is 20th of January 2023, We encourage the language coordinators to sign up their community on this link by the 25th of January 2023.

Learn more about the contest and prizes on our project page. Feel free to contact us on our meta talk page or by email us if you need any assistance.

We look forward to your immense coordination.

Thank you and Best wishes,

Feminism and Folklore 2023 International Team

Stay connected  

--MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2022-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài 6) 10:24 (UTC)

即將對修訂版的《通用行為準則》執行規範進行投票[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好,

2023年1月中旬,針對《通用行為準則》執行規範將進行第二次全社群批准投票。這是2022年3月的投票之後的行動;上次投票結果大多數選民都支持該執行規範。在投票過程中,參與者點出了重要的社群顧慮。理事會的社群事務委員會要求審查這些有顧慮的部分。

由志願者領導的修訂委員會努力審查社群的意見並進行變更。他們更新了這些有疑慮的部分,例如培訓和關於「肯定」的要求、過程中的隱私和透明度,以及文檔本身的可讀性和可翻譯性。

修訂版的執行規範可在此處查看,版本更改的對照可在此處查看。

如何投票?

投票將從2023年1月17日開始。 元維基上的此頁面概述了有關如何使用SecurePoll投票的信息。

誰可以投票?

此投票的選民資格要求與維基媒體理事會選舉相同。有關選民資格的更多詳細信息,請參閱選民信息頁面。如果您擁有投票權,您可以使用您的維基媒體帳戶訪問投票伺服器。

投票後的後續

投票將由一組獨立的志願者進行驗票,結果將發佈在Wikimedia-l郵件列表、運動策略論壇、Diff部落格和元維基上。選民將能夠再次投票,並分享他們對此規範的顧慮。理事會將根據支持度與提出的顧慮考慮如何批准或進一步發展此執行規範。

謹代表《通用行為準則》項目團隊,

VChang (WMF) 2023-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài 3) 17:05 (UTC)

修訂版《通用行為準則》執行規範的投票現正進行[kái goân-sí-bé]

修訂版《通用行為準則》執行規範投票期現已開放!投票開放時間為兩週,並將於2023年1月31日世界協調時間(UTC)23時59分結束。請訪問元維基上的選民資訊頁面,以了解選民資格和如何投票的詳情。

有關執行規範和投票程序的詳情,請參閱我們之前的訊息

謹代表《通用行為準則》項目團隊,

VChang (WMF) 2023-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài 3) 10:24 (UTC)

關於重新引入漢字版本閩南語的問題[kái goân-sí-bé]

我在提案區創建了重新引入漢字版閩南語維基百科的提案,希望有人能接受(請點擊頁面頂部thê-àn進入討論,或者直接點擊前面的“重新引入漢字版閩南語維基百科”這幾個字進入討論頁面)。 John Smith Ri (thó-lūn) 2023-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài) 08:04 (UTC)

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE[kái goân-sí-bé]

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

通用行為準則修訂版執行規範投票結果[kái goân-sí-bé]

最近由全社群進行投票的《通用行為準則》修訂版執行規範已經完成統計和審查。感謝各位參與投票。

本次投票一共有3097位來自146個維基媒體社群的選民參與,結果為76%支持《通用行為準則》修訂版執行規範,而24%為反對票。投票的相關統計數據已公布。投票期間提交的更詳細評論摘要也將儘快公布。

接下來,投票結果以及投票期間收到的意見將提交給維基媒體基金會理事會進行審查。理事會的審查過程目前預計在2023年3月完成。我們將於審查過程完成後通知各位。

謹代表《通用行為準則》項目團隊,

VChang (WMF) 2023-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài 3) 10:32 (UTC)

關於更新維基媒體使用條款的社群反饋期現已開始[kái goân-sí-bé]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

大家好:

維基媒體基金會法律部門正進行一個讓社群成員參與的反饋期,討論關於維基媒體使用條款的更新。

使用條款(ToU)是治理維基媒體基金會所管網站之使用的法律條款。我們將從2月起至4月收集社群對提案草案的反饋。草案將被翻譯成多種語言,並且接受透過任何語言書寫的反饋。

此更新是為了回應以下幾件事:

 • 《通用行為準則》的實施
 • 將項目內文更新為「知識共享署名-相同方式共享4.0國際」(Creative Commons BY-SA 4.0)
 • 關於更佳解決未公開付費編輯的提案
 • 使我們的條款符合影響基金會的現行和最近通過的法律,包括歐洲《數位服務法案》

作為反饋期的一部分,將進行兩場對話時間,第一場於3月2日舉行,第二場在4月4日舉行。

如需更多資訊,請見:

謹代表維基媒體基金會法律團隊

VChang (WMF) 2023-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài 2) 17:08 (UTC)

Editing news 2023 #1[kái goân-sí-bé]

閱讀這份電子報的其他語言版本這份多语言電子報的订阅名单

本電子報包含编辑团队工作的两个重要的最新消息:

 1. 编辑团队将完成添加讨论页计划的新功能,并着手部署。
 2. 他们将开展一项新计划,那就是编辑检查

讨论页计划

截图显示了谈话页的设计变化,这些变化目前在所有的维基媒体维基中都可以作为测试版功能。这些功能包括关于每个讨论中的人数和评论的信息。
某些即将到来的变更

编辑团队差不多完成了讨论页计划的第一个阶段。 现在几乎所有討論工具的测试功能裏的新功能都已可用。

它将显示关于某个讨论有多活跃的信息,例如最近一条留言的日期。 马上就会有一个新的“Ke chi̍t-ê toān-lo̍h”按钮。 你可以在Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion将其关闭。 请务必提供意见反馈

测试组的每日编辑完成率:討論工具(测试组)和移动前端的覆蓋(控制组)

移动版網站上的討論工具的A/B測試已完成。 编辑者们對於討論工具更是一帆風順。 编辑团队正在为移动网站上的所有编辑者启用这些功能。

新計畫:編輯檢查

编辑团队正在开始一个帮助维基百科新编辑者的项目。它将帮助人们在点击"Hoat-pò͘ siu-kái"按鈕之前发现某些问题。 第一个工具将激發人们在添加新内容时添加参考资料。 请監視该页面以了解更多信息。 你可以加入2023年3月3日的會議以瞭解更多資訊。

Whatamidoing (WMF) (thó-lūn) 2023-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài 3) 23:24 (UTC)

Your wiki will be in read only soon[kái goân-sí-bé]

Trizek (WMF) (Thó-lūn) 2023-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài 1) 21:21 (UTC)

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2023: We are back![kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the third edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 1st until 31st March 2023. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contribution in every language! The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a banner to notify users of the possibility to participate in such a challenge!

ValentynNefedov (WMUA) (talk) 07:58, 1 March 2023 (UTC)

2023 年維基媒體國際會議歡迎議程提交[kái goân-sí-bé]

您想在 2023 年維基媒體國際會議(2023 Wikimania)舉辦實體或線上議程嗎?也許是動手實踐工作坊、熱烈討論、有趣的表演、引人入勝的海報或令人難忘的閃電演講? 提交截止至 3 月 28 日. 該活動將有專門的混合會議形式,因此也歡迎虛擬提交和預先錄製的影片內容。 如果您有任何疑問,請加入我們即將於 3 月 12 日或 19 日舉行的對話,或通過 wikimania@wikimedia.org 電子郵件聯繫或 Telegram。 維基上有更多信息。

維基媒體基金會理事會已批准《通用行為準則》執行規範[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

這是關於《通用行為準則》執行規範的重要更新: 大多數人在2023年1月對《通用行為準則》執行規範的投票中表明贊成《通用行為準則》執行規範。這次投票共收到369條評論,我們近期將公佈評論的詳細摘要。一共有3097名選民參與投票,76%的人贊成當前版本的《通用行為準則》執行規範。您可以在元維基上查看投票統計

隨著選民對《通用行為準則》執行規範的支持增加,這向維基媒體基金會理事會表明當前的版本已經解決了上一次在2022年審查期間指出的一些問題。維基媒體基金會理事會投票批准了《通用行為準則》執行規範。該決議可以在維基媒體基金會維基頁面上找到,您也可以在Diff上閱讀更多關於2023 年《通用行為準則》執行規範審查背後的過程

根據《通用行為準則》執行規範提供的重要建議,我們需要採取一些後續步驟。有關時間表的更多詳細信息即將公佈。謝謝您的關注和參與。

謹代表《通用行為準則》項目團隊,

VChang (WMF) 2023-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài 5) 14:30 (UTC)

即將展開運動憲章批准方法的社群審查[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好:

運動憲章起草委員會將於2023年4月10日提出關於未來運動憲章的批准方法。擬定的批准方法是根據先前其他批准過程所學習到的經驗而得出的結果。

運動憲章起草委員會將於2023年4月10日至28日進行諮詢期,以聽取維基媒體運動中對擬議批准方法的反饋。邀請您透過元維基討論頁、運動策略論壇和社群對話時間分享您的反饋。運動憲章起草委員會也歡迎您對一些尚未解決的問題提出意見。

參與社群對話時間

運動憲章起草委員會邀請有興趣分享反饋的人加入社群對話時間:

當您進行報名時,如果您需要口譯協助煩請您提出。若有三個人以上有興趣,我們可以提供下列語言的口譯:阿拉伯語、中文、法語、德語、印尼語、日語、波蘭語、葡萄牙語、俄語和西班牙語。

謝謝您!

謹代表運動憲章起草委員會

VChang (WMF) 2023-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 17:26 (UTC)

《通用行為準則》修訂版執行規範批准投票的選民評論報告[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好:

《通用行為準則》專案團隊已經對《通用行為準則》修訂版執行規範批准投票的選民反饋完成分析。

參與投票者均有機會就修訂版的《通用行為準則》執行規範草案文件的內容發表評論。共有369位參與者以18種不同的語言發表評論;與上一次的投票相比,2022年則有657名參與者以27種語言發表評論。信任與安全政策團隊完成了對這些結果的分析,並對評論進行了分類以識別評論中的主題和重點領域。該報告的翻譯版本可在元維基此頁上找到。請協助翻譯成您的語言。

再次感謝所有參與投票和討論的維基人。您可以在元維基上找到有關《通用行為準則》及其執行規範的更多信息。

謹代表《通用行為準則》項目團隊,

VChang (WMF) 2023-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài 5) 08:19 (UTC)

邀請您儘早就擬議的運動憲章批准方法提出意見[kái goân-sí-bé]

運動憲章起草委員會正在收集維基媒體運動中有關運動憲章批准方法的早期意見,至2023年4月28日止。根據目前的時間表,運動憲章計劃於2024年初進行批准。

六個問題運動憲章起草委員會特別需要您提供意見。 請透過以下方式分享您的反饋:

如果您有任何問題,請與我聯繫。

此訊息謹代表運動憲章起草委員會發送。

VChang (WMF) 2023-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài 1) 12:54 (UTC)

本wiki即將切換至只讀模式[kái goân-sí-bé]

MediaWiki message delivery 2023-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài 5) 00:42 (UTC)

Pùn-sò ê頁面[kái goân-sí-bé]

有明顯毋是白話字ia̍h-sī台語漢字ê文章:Why The Stock Market Isn 39;t A CasinoDesigning Packaging For Goods And Productsรับออกแบบโลโก้แก้ไขได้ไม่จำกัด ไม่ชอบใจเราคืนเงินให้ 100How Casino Party Will Ignite The Excitement Of Social Events,標示管理員來處理 @A-lú-mih @Kaihsu、@Taigiholic、@Yoxem,勞力! Supaplex (thó-lūn) 2023-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài 6) 04:17 (UTC)

維基媒體基金會2023至2024年度計劃和即將舉行的社群對話[kái goân-sí-bé]

本訊息的主要目的是與您分享維基媒體基金會下一個財政年度(2023年7月至2024年6月)的年度計劃草案。年度計劃摘要有多種語言版本。

年度計劃草案部分節選

維基媒體基金會正處於轉型期。基金會去年迎來了新的領導層,包括新的執行長以及產品與技術長。 此外,基金會也就一系列重要議題與全球社群進行了對話,從定義未來角色和責任的運動憲章到透過籌款橫幅籌集共享的資源。 今年的年度計劃試圖更清楚地說明沒有快速解決方案的多年度策略議題,並提供有關基金會運作方式的更詳細信息。

這是連續二年維基媒體基金會將其年度計劃錨定在運動策略上,以期能促進公平。 目的是將基金會的工作與運動策略建議更緊密地聯繫起來,以便朝著2030策略方向取得更深入的進展。 今年,在制定計畫上基金會重新圍繞在產品和技術領域,強調我們作為人們和社群大規模協作的平台其獨特角色。 如果您有興趣了解更多資訊,您可以在此元維基頁面上找到詳細信息。

請求您的反饋

非常歡迎您的反饋,不管是直接留在元維基討論頁上或是分享在您的本地討論空間。您的評論和反思能在基金會理事會考慮計劃與預算的六月會議之前協助改進提案。

社群對話

我們邀請每個人參與2023年4月30日世界協調時間六點的社群對話由此查看您的本地時間),本場次是特別為亞太時區所規劃的。您可以在Diff時程上看到此活動。首席發展官兼副執行長Lisa Seitz Gruwell將參與本場會議分享更多並瞭解您的看法。您可以在本協作頁面找到對話時間的相關資訊。我們期待您的參與!

VChang (WMF) 2023-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài 2) 13:51 (UTC)

Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process[kái goân-sí-bé]

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject(_AT_)wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) 2023-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài 3) 19:01 (UTC)

Global ban proposal for Piermark/House of Yahweh/HoY[kái goân-sí-bé]

Apologies for writing in English. If this is not the proper place to post, please move it somewhere more appropriate. 請協助翻譯成您使用的語言 There is an on-going discussion about a proposal that Piermark/House of Yahweh/HoY be globally banned from editing all Wikimedia projects. You are invited to participate at Requests for comment/Global ban for Piermark on Meta-Wiki. 感謝您! U.T. (thó-lūn) 2023-nî 5-goe̍h 4-ji̍t (Pài 4) 12:36 (UTC)

Pùn-sò ê頁面2[kái goân-sí-bé]

Hey I ve Got A Article On Korean 먹튀사이트 And Want To ShareHello I ve Got A Post About Korean 한국야동 And Want To ShareA Brief History Of Cancer - Earliest Known Diagnosis Of CancerLanzarote Tourism Body Tries To Repair Relations With UK Holidaymakers,單純拍廣告做SEO--ê。標示管理員來處理 @A-lú-mih @Kaihsu、@Taigiholic、@Yoxem,勞力! Supaplex (thó-lūn) 2023-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 06:05 (UTC)

Pùn-sò ê頁面3[kái goân-sí-bé]

UTC+08:00=zhuoxunyi=1=0THSPORT ข่าวกีฬา ข่าวฟุตบอล ข่าวบอลไทย คอลัมน์ วิเคราะห์ ทีเด็ดครบ ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2565สงสัยเกี่ยวนมผึ้ง เรามีข้อแนะนำเกี่ยวข้องนมผึ้งมาบอกคุณ、其中UTC+08:00=zhuoxunyi=1=0已經標示愛由管理員注意愛刣掉,單純拍廣告做SEO--ê。標示管理員來處理 @A-lú-mih @Kaihsu、@Taigiholic、@Yoxem,勞力!Supaplex (thó-lūn) 2023-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài 2) 04:10 (UTC)

重新貼文:UTC+08:00=zhuoxunyi=1=0THSPORT ข่าวกีฬา ข่าวฟุตบอล ข่าวบอลไทย คอลัมน์ วิเคราะห์ ทีเด็ดครบ ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2565สงสัยเกี่ยวนมผึ้ง เรามีข้อแนะนำเกี่ยวข้องนมผึ้งมาบอกคุณ、其中UTC+08:00=zhuoxunyi=1=0已經標示愛由管理員注意愛刣掉,單純拍廣告做SEO--ê。標示管理員來處理 @A-lú-mih @Kaihsu、@Taigiholic、@Yoxem,勞力!Supaplex (thó-lūn) 2023-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài 4) 10:00 (UTC)

Hi -- I don't speak this language so apologies, but I am pretty sure this page is vandalism and needs to be deleted. Gnomingstuff (thó-lūn) 2023-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài 4) 20:44 (UTC)

Hi @Gnomingstuff, I made a simple edit to make the article not that spam. Supaplex (thó-lūn) 2023-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Pài 1) 03:45 (UTC)

通用行為準則協調委員會建構委員會遴選[kái goân-sí-bé]

《通用行為準則》流程的下一階段是成立一個通用行為準則協調委員會建構委員會,為通用行為準則協調委員會(英文簡稱為:U4C)制定章程。通用行為準則協調委員會建構委員會已經選定。請在元維基上閱讀有關成員和未來工作的信息。

-- UCoC Project Team, 2023-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 04:21 (UTC)

宣布新的选举委员会成员名单[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

大家好,

我们很高兴地宣布选举委员会的新成员和顾问选举委员会协助维基媒体基金会董事会设计和实施程序,挑选社群和联盟成员的理事。经过公开的提名过程,最強的候选人已在理事会上發言、四名候选人已被要求加入选举委员会。另外四位候选人已被要求作为顾问一同参与。

感谢所有提交名字供审议的社群成员。我们期望在不久的将来与选举委员会一起合作。

谨代表维基媒体基金会董事会

RamzyM (WMF) 2023-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Pài 3) 18:00 (UTC)

Pùn-sò ê頁面4[kái goân-sí-bé]

Fodboldtrøjer Udsalg 90677Kajian Platform Dagangan Pocket Option Untuk Malaysia: Panduan KomprehensifRemarkable Web Site - Binary Options Will Help You Get There,其中Fodboldtrøjer Udsalg 90677已經有人檢舉矣,單純拍廣告做SEO--ê。標示管理員來處理 @A-lú-mih、@Kaihsu、@Taigiholic、@Yoxem,希望會當較骨力來巡新文章的頁面,勞力!2023-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài 6) 15:56 (UTC)~ Supaplex (thó-lūn) 2023-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài 6) 15:56 (UTC)

Góa sī kiàn-gī Kuán-lí-guân/ it-puaⁿ ion̄g-hō͘ tio̍h ū Telegram/Line kûn-cho͘, nā bô bô huat-tō͘ ū chìn chē-lâng tāi-lí. @A-lú-mih: @Taigiholic: @Kaihsu: @Supaplex: --Yoxem (thó-lūn) 2023-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Pài 6) 08:37 (UTC)

The Vector 2022 skin as the default in two weeks[kái goân-sí-bé]

The slides for our presentation at Wikimania 2022
Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

If you prefer keeping the current skin, select "Vector legacy (2010)" in global preferences and save the change.


We have been working on it for the past three years. So far, it has been the default on more than 300 wikis, including most Wikipedias and some sister projects. This accounts for more than 4 billions pageviews per month. It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy. Logged-in users can at any time switch to any other skins. No changes are expected for users of these skins.

About the skin[kái goân-sí-bé]

[Why is a change necessary] The current default skin meets the needs of the readers and editors as these were 13 years ago. Since then, new users have begun using Wikimedia projects. The old Vector doesn't meet their needs.

[Objective] The objective for the new skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It draws inspiration from previous requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. We reduced PHP code in Wikimedia deployed skins by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes and test results] The skin introduces a series of changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jumped to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the wikis we tested on.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Try it out] Try out the new skin by going to the appearance tab in your preferences and selecting Vector 2022 from the list of skins.

How can editors change and customize this skin?[kái goân-sí-bé]

It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out our repository for a list of currently available customizations, or add your own.

Our plan[kái goân-sí-bé]

If no large concerns are raised, we plan on deploying on August 9, 2023. If you'd like ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please ping me here or write on the talk page of the project. We will gladly answer! Also, see our FAQ. Thank you!

SGrabarczuk (WMF) (thó-lūn) 2023-nî 7-goe̍h 26-ji̍t (Pài 3) 23:46 (UTC)

Deploying the Phonos in-line audio player to your Wiki[kái goân-sí-bé]

您好!

Apologies if this message is not in your language, 請協助翻譯成您使用的語言 to your language.

This wiki will soon be able to use the inline audio player implemented by the Phonos extension. This is part of fulfilling a wishlist proposal of providing audio links that play on click.

With the inline audio player, you can add text-to-speech audio snippets to wiki pages by simply using a tag:

<phonos file="audio file" label="Listen"/>

The above tag will show the text next to a speaker icon, and clicking on it will play the audio instantly without taking you to another page. A common example where you can use this feature is in adding pronunciation to words as illustrated on the English Wiktionary below.

{{audio|en|En-uk-English.oga|Audio (UK)}}

Could become:

<phonos file="En-uk-English.oga" label="Audio (UK)"/>

The inline audio player will be available in your wiki in 2 weeks time; in the meantime, we would like you to read about the features and give us feedback or ask questions about it in this talk page.

Thank you!

UOzurumba (WMF), on behalf of the Foundation's Language team

2023-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài 4) 02:26 (UTC)

台語復興運動者阿華師(zh:賴咏華)親自寫批向李遠哲院長請教了後,李遠哲回答講in阿爸的名佇台語愛唸作 Phoan。但是原文來源是一個facebook文章[3],毋是「有效來源」。借問大家感覺會使修改/有必要修改這個條目無?--Elnino199127 (thó-lūn) 2023-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài) 13:21 (UTC)

Goá thang sûi lâi kā soá. Kaihsu (thó-lūn) 2023-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài 3) 10:02 (UTC)

審查《通用行為準則》協調委員會的章程[kái goân-sí-bé]

大家好,

我很高興與大家分享有關《通用行為準則》工作的下一步。《通用行為準則》協調委員會 (U4C) 章程草案現已準備好供您審核。

《通用行為準則》執行規範要求以《通用行為準則》協調委員會 (U4C) 建構委員會形式起草一份章程,概述被稱為《通用行為準則》協調委員會(U4C)的全球委員會的程序和細節。在過去的幾個月裡,《通用行為準則》協調委員會 (U4C) 建構委員會作為一個小組共同討論和起草了《通用行為準則》協調委員會 (U4C) 的章程。《通用行為準則》協調委員會 (U4C) 建構委員會歡迎大家從現在到 2023 年 9 月 22 日期間就章程草案提供反饋。在此日期之後,《通用行為準則》協調委員會 (U4C) 建構委員會將根據需要修改章程,社群投票將於其後開始。

請在對話時間內加入對話,或立即在在元維基上加入對話。

致以最誠摯的問候,

RamzyM (WMF), on behalf of the U4C Building Committee, 2023-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài 1) 15:35 (UTC)

本wiki即將切換至只讀模式[kái goân-sí-bé]

Trizek_(WMF) (talk) 2023-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 09:24 (UTC)

==为自治體委员会、申诉专员委员会、和案件审查委员会提供机会==[kái goân-sí-bé]

大家好!自治體委员会(AffCom)、申诉专员委员会(OC)和案件审查委员会(CRC)正在招募新成员。这些志愿者团体为社群和运动提供重要的结构和监督支持。我们鼓励大家舉薦自己或鼓励他们认为能为这些小组做出贡献的其他人申请加入。在元维基页面上有更多关于这些小组的作用、所需技能和申请机会的信息。

謹代表委员会支援小组,

~ Keegan (WMF) (talk) 2023-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 16:41 (UTC)

請审查并评论2024年维基媒体基金会董事会整套遴选规则[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。

敬啟者:

即日起至2023年10月29日,请对维基媒体基金会董事会整套遴选规则进行审核并提出意见。该整套遴选规则由选举委员会基于旧版本制定,将用于2024年董事会遴选。现在提出您的意见将有助于他们提供更顺利、更完善的董事会遴选程序。在元維基頁面上的更多内容.

順祝商祺

Katie Chan
选举委员会主席

2023-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài 2) 01:13 (UTC)

Plans to enable Content and Section Translation tool in your Wikipedia[kái goân-sí-bé]

您好 Friends!

Apologies as this message is not in your native language, 請協助翻譯成您使用的語言.

The WMF Language team is pleased to let you know that we would like to enable the Section and Content translation tool in this Wikipedia. For this, our team will love you to read about the tool and test the Section Translation tool so you can:

 • Give us your feedback
 • Ask us questions
 • Tell us how to improve it

Below is background information about the tools and how you can test the Section translation tool.

Background information

Content Translation has been a successful tool for editors to create content in their language. More than one million articles have been created across all languages since the tool was released in 2015. However, the tool is not out of beta in this Wikipedia, limiting the discoverability of the tool and its use and blocking the enablement of the Section translation in your Wikipedia.

Section Translation extends the capabilities of Content Translation to support mobile devices. On mobile, the tool will:

 • Guide you to translate one section at a time in order to expand existing articles or create new ones
 • Make it easy to transfer knowledge across languages anytime from your mobile device

We plan to enable the tools in the next 2 weeks if there are no objections from your community. After it is enabled, we’ll monitor the content created with the tools and process all the feedback. In any case, feel free to raise any concerns or questions you may already have as a reply to this message or on the project talk page.

Try the Section translation tool

Before the enablement, you can try the current implementation of the tool in our testing instance. Once it is enabled, you’ll have access to https://wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation with your mobile device. You can select an article to translate, and machine translation will be provided as a starting point for editors to improve.

Provide feedback

Please provide feedback about Section translation on the project talk page. We want to hear about your impressions on

 • The section translation tool
 • What you think about our plans to enable it
 • Your ideas for improving the tool

Thanks and we look forward to your feedback and questions.

UOzurumba (WMF) (thó-lūn) 2023-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài 4) 01:54 (UTC) On behalf of the WMF Language team.

Coming soon: Reference Previews[kái goân-sí-bé]

A new feature is coming to your wiki soon: Reference Previews are popups for references. Such popups have existed on wikis as local gadgets for many years. Now there is a central solution, available on all wikis, and consistent with the PagePreviews feature.

Reference Previews will be visible to everyone, including readers. If you don’t want to see them, you can opt out. If you are using the gadgets Reference Tooltips or Navigation Popups, you won’t see Reference Previews unless you disable the gadget.

Reference Previews have been a beta feature on many wikis since 2019, and a default feature on some since 2021. Deployment is planned for November 22.

-- For Wikimedia Deutschland’s Technical Wishes team,

Johanna Strodt (WMDE), 2023-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài 3) 13:11 (UTC)

(新)Kartographer功能:使用QID添加地理點[kái goân-sí-bé]

自2022年9月以來,您可以使用QID建立地理點。許多維基貢獻者要求了這個功能,但並沒有被廣泛使用。因此我們想提醒您此功能現已可用。更多資訊可以在計劃頁面找到。如果您有任何意見,請在討論頁告訴我們。——謹致問候,德國維基媒體協會技術願望團隊

Thereza Mengs (WMDE) 2023-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài 3) 12:32 (UTC)

Do you use Wikidata in Wikimedia sibling projects? Tell us about your experiences[kái goân-sí-bé]

Note: Apologies for cross-posting and sending in English.

Hello, the Wikidata for Wikimedia Projects team at Wikimedia Deutschland would like to hear about your experiences using Wikidata in the sibling projects. If you are interested in sharing your opinion and insights, please consider signing up for an interview with us in this Registration form.
Currently, we are only able to conduct interviews in English.

The front page of the form has more details about what the conversation will be like, including how we would compensate you for your time.

For more information, visit our project issue page where you can also share your experiences in written form, without an interview.
We look forward to speaking with you, Danny Benjafield (WMDE) (talk) 08:53, 5 January 2024 (UTC)

Reusing references: Can we look over your shoulder?[kái goân-sí-bé]

Apologies for writing in English.

The Technical Wishes team at Wikimedia Deutschland is planning to make reusing references easier. For our research, we are looking for wiki contributors willing to show us how they are interacting with references.

 • The format will be a 1-hour video call, where you would share your screen. More information here.
 • Interviews can be conducted in English, German or Dutch.
 • Compensation is available.
 • Sessions will be held in January and February.
 • Sign up here if you are interested.
 • Please note that we probably won’t be able to have sessions with everyone who is interested. Our UX researcher will try to create a good balance of wiki contributors, e.g. in terms of wiki experience, tech experience, editing preferences, gender, disability and more. If you’re a fit, she will reach out to you to schedule an appointment.

We’re looking forward to seeing you, Thereza Mengs (WMDE)

Feminism and Folklore 2024[kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

Dear Wiki Community,

You are humbly invited to organize the Feminism and Folklore 2024 writing competition from February 1, 2023, to March 31, 2023 on your local Wikipedia. This year, Feminism and Folklore will focus on feminism, women's issues, and gender-focused topics for the project, with a Wiki Loves Folklore gender gap focus and a folk culture theme on Wikipedia.

You can help Wikipedia's coverage of folklore from your area by writing or improving articles about things like folk festivals, folk dances, folk music, women and queer folklore figures, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales, and more. Users can help create new articles, expand or translate from a generated list of suggested articles.

Organisers are requested to work on the following action items to sign up their communities for the project:

 1. Create a page for the contest on the local wiki.
 2. Set up a campaign on CampWiz tool.
 3. Create the local list and mention the timeline and local and international prizes.
 4. Request local admins for site notice.
 5. Link the local page and the CampWiz link on the meta project page.

This year, the Wiki Loves Folklore Tech Team has introduced two new tools to enhance support for the campaign. These tools include the Article List Generator by Topic and CampWiz. The Article List Generator by Topic enables users to identify articles on the English Wikipedia that are not present in their native language Wikipedia. Users can customize their selection criteria, and the tool will present a table showcasing the missing articles along with suggested titles. Additionally, users have the option to download the list in both CSV and wikitable formats. Notably, the CampWiz tool will be employed for the project for the first time, empowering users to effectively host the project with a jury. Both tools are now available for use in the campaign. Click here to access these tools

Learn more about the contest and prizes on our project page. Feel free to contact us on our meta talk page or by email us if you need any assistance.

We look forward to your immense coordination.

Thank you and Best wishes,

Feminism and Folklore 2024 International Team

Stay connected  

--MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2024-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài 4) 07:26 (UTC)

Wiki Loves Folklore is back![kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

Dear Wiki Community, You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2024 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 31st of March.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

-- MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2024-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài 4) 07:26 (UTC)

有關《通用行為準則》協調委員會章程的投票[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到此訊息的其他語言翻譯版本。 請協助翻譯成您使用的語言

大家好,

我今天聯絡您是為了宣布《通用行為準則》協調委員會(U4C)章程的投票期現已開始。社群成員現在可以透過SecurePoll進行投票並提供有關章程的評論,直至2024年2月2日。曾在《通用行為準則》執行規範制定過程中發表意見的人士將會發現這個流程很熟悉。

《通用行為準則》協調委員會章程的當前版本已在元維基上發布,並提供翻譯版本。

請閱讀章程,投票並與社群中的其他人分享此訊息。我可以自信地說《通用行為準則》協調委員會期待您的參與。

謹代表《通用行為準則》專案團隊,

RamzyM (WMF) 2024-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài 5) 18:08 (UTC)

《通用行為準則》協調委員會章程的最後投票期[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到此訊息的其他語言翻譯版本。 請協助翻譯成您使用的語言

大家好,

我想提醒大家《通用行為準則》協調委員會(U4C)章程的投票期將於2024年2月2日結束。社群成員可以透過SecurePoll進行投票並提供有關章程的評論。曾在《通用行為準則》執行規範制定過程中發表意見的人士將會發現這個流程很熟悉。

《通用行為準則》協調委員會章程的當前版本已在元維基上發布,並提供翻譯版本。

請閱讀章程,投票並與社群中的其他人分享此訊息。我可以自信地說《通用行為準則》協調委員會期待您的參與。

謹代表《通用行為準則》專案團隊,

RamzyM (WMF) 2024-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài 3) 17:00 (UTC)

IMPORTANT: Admin activity review[kái goân-sí-bé]

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, interface administrator, etc.) was adopted by global community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on all Wikimedia Foundation wikis with no inactivity policy. To the best of our knowledge, your wiki does not have a formal process for removing "advanced rights" from inactive accounts. This means that the stewards will take care of this according to the admin activity review.

We have determined that the following users meet the inactivity criteria (no edits and no logged actions for more than 2 years):

 1. Taigiholic (administrator)
 2. Taigiholic.adminbot (administrator)

These users will receive a notification soon, asking them to start a community discussion if they want to retain some or all of their rights. If the users do not respond, then their advanced rights will be removed by the stewards.

However, if you as a community would like to create your own activity review process superseding the global one, want to make another decision about these inactive rights holders, or already have a policy that we missed, then please notify the stewards on Meta-Wiki so that we know not to proceed with the rights review on your wiki.

Thanks, Superpes15 (thó-lūn) 2024-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài 3) 23:49 (UTC)

公佈《通用行為準則》協調委員會章程批准投票結果[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。 請協助翻譯成您使用的語言

各位好,

我們十分感謝大家關注《通用行為準則》的進展。我在此宣佈《通用行為準則》協調委員會章程批准投票結果。1746位貢獻者在本次批准投票中投票,1249名選民支持該章程,420名選民不支持。而是次投票過程允許選民對該章程發表評論。

投票統計報告和選民評論摘要將在未來幾週內在元維基上發佈。

敬請期待後續的進展。

謹代表《通用行為準則》專案團隊,

RamzyM (WMF) 2024-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài 1) 18:24 (UTC)

台灣分會2024年2月對話時間[kái goân-sí-bé]

台灣維基媒體協會2024年2月的對話時間
訂於台灣時間2/29 (四) 19:00舉行,
參與連結為 https://meet.google.com/qiv-ctih-sse

想跟更多台灣維基人互動嗎?不知道台灣有個維基協會,或知道協會但不知道他們平常都在幹嘛嗎?對今年第一線資訊有興趣嗎?首次對話時間歡迎一起來聊聊!

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2024: We are back![kái goân-sí-bé]

請協助翻譯成您使用的語言

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the MFA of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the forth edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 1st until 31st March 2024. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contribution in every language! The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a banner to notify users of the possibility to participate in such a challenge! ValentynNefedov (WMUA) (talk)

通用行為準則協調委員會組織章程批准報告公布;現正受理協調委員會委員候選人申請登記[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上取得此訊息之其他語言版本; 請協助翻譯成您使用的語言

您好:

目前,通用行為準則協調委員會(U4C)之《組織章程》批准評論報告已經公布。此外,自即日起至4月1日止,將受理通用行為準則協調委員會委員候選人申請登記。

通用行為準則協調委員會致力於公正執行《通用行為準則》(UCoC)之規定。我們歡迎社群成員申請登記為協調委員會委員候選人。有關委員會職責及其他資訊,詳見組織章程頁面。

依《組織章程》規定,通用行為準則協調委員會置委員16人,其中有8人由全體社群成員選出,另有8人按地區分配選出,以確保協調委員會有效反映社群多元組成。

有關候選人申請登記辦法及其他具體細節,詳見元維基頁面

謹代表《通用行為準則》專案團隊,

RamzyM (WMF) 2024-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài 2) 16:25 (UTC)

維基媒體基金會理事會 2024 遴選[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到此訊息的其他語言翻譯版本。

大家好,

今年,維基媒體基金會理事會的四名由社群和維基媒體自治體選出的理事會成員的任期將會結束[1]。維基媒體基金會理事會邀請整個維基媒體運動參與今年的選拔過程並投票填補這些席位。

維基媒體基金會理事會選舉委員會將在維基媒體基金會工作人員的支持下監督這一過程[2]。維基媒體基金會理事會治理委員會從無法參與 2024 年由社群和維基媒體自治體選出的理事會成員遴選過程候選人的理事會成員中成立了一個理事會遴選工作小組,由Dariusz Jemielniak,Nataliia Tymkiv,Esra'a Al Shafei,Kathy Collins,和 Shani Evenstein Sigalov 組成[3]。該小組的任務是為維基媒體基金會理事會監督 2024 年理事會成員選擇流程,並向理事會通報情況。請參閱此處以了解有關選舉委員會、理事會和工作人員角色的更多詳細資訊 [4]。

以下是已計劃的主要日期:

 • 2024 年 5 月:徵集候選人和問題
 • 2024 年 6 月:維基媒體自治體投票選出 12 名候選人入圍名單(如果只有 15 名或以下候選人申請,則不設入圍名單)[5]
 • 2024 年 6 月至 8 月:競選活動期間
 • 2024 年 8 月底/9 月初:為期兩週的社群投票期
 • 2024 年 10 月至 11 月:已獲選候選人的背景調查
 • 2024 年 12 月舉行的維基媒體基金會理事會會議:新理事會成員就任

請在此元維基頁面上了解有關 2024 年維基媒體基金會理事會選舉流程的更多信息,包括詳細的時間表、候選流程、競選規則和選民資格標準,並制定您的計劃。

選舉志願者

參與維基媒體基金會理事會 2024 選舉過程的另一種方式是成為選舉志願者。選舉志願者是選舉委員會與其各自社群之間的橋樑。他們幫助確保他們的社群得到代表並動員他們投票。請在此 元維基頁面 上了解有關該計劃以及如何加入的更多資訊。

此致,

Dariusz Jemielniak (維基媒體基金會理事會治理委員會主席、維基媒體基金會理事會選舉工作小組)

[1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Results#Elected

[2] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Committee:Elections_Committee_Charter

[3] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Minutes:2023-08-15#Governance_Committee

[4] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections_committee/Roles

[5] 儘管理想的人數是 12 名候選人競選 4 個空缺席位,但如果超過 15 名候選人參選,就會觸發入圍名單流程,因為被剔除的 1 至 3 名候選人可能會感到被排斥。對於維基媒體自治體來說,只從候選人名單中剔除 1 至 3 名候選人的入圍名單程序將是一項繁重的工作。

MPossoupe_(WMF)2024-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 19:57 (UTC)

本wiki即將切換至只讀模式[kái goân-sí-bé]

Trizek (WMF), 2024-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 00:01 (UTC)

台灣分會2024年3月對話時間[kái goân-sí-bé]

台灣維基媒體協會2024年3月的對話時間
訂於台灣時間3/30 (六) 14:00舉行,
參與連結為 https://meet.google.com/mvd-jwng-brh

想跟更多台灣維基人互動嗎?不知道台灣有個維基協會,或知道協會但不知道他們平常都在幹嘛嗎?本次對話時間將針對鼓勵提高台灣社群參與度進行討論,歡迎一起來聊聊!

-- Wikimedia Taiwan 2024-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (pài-sì) 10:02 (UTC)

维基媒体运动宪章草案全文即将公布[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。 請協助翻譯成您使用的語言

各位好,

維基媒體運動憲章起草委員會很高興地宣佈,維基媒體運動憲章的完整草案將於 2024年4月2日發佈。這將展開4月2日至4月22日的社群參與期

維基媒體運動憲章是一份建議文件,旨在定義維基媒體運動所有成員和實體的角色和責任,包括設立一個新的維基媒體運動治理全域委員會。

維基媒體運動的每位成員均被邀請就完整版的維基媒體運動憲章草案分享意見——這是在維基媒體運動憲章草案更新以進行2024年6月批准投票之前提供反饋的最後機會。

如何分享您的意見

請閱讀維基媒體運動憲章起草委員會的最新更新以獲取更多資訊。

僅代表維基媒體運動憲章起草委員會,

RamzyM (WMF) 2024-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (pài-sì) 13:49 (UTC)[回覆]

完整的運動章程草案等待您在元維基上審核[kái goân-sí-bé]

您可以在元維基上找到這則訊息其他語言的翻譯。 請協助翻譯成您使用的語言

大家好,

維基媒體運動憲章的完整草案已發佈在元維基上供您審閱。

為什麼您要關心維基媒體運動憲章

維基媒體運動憲章非常重要。這將是落實維基媒體運動2030策略建議的重要文件。參與維基媒體運動憲章討論意味著您確保在塑造維基媒體運動的未來時您的聲音被聽到,並代表您的利益。

社群參與 – 4月2日至4月30日

維基媒體運動憲章起草委員會(MCDC)誠摯邀請維基媒體運動的每位成員分享對維基媒體運動憲章完整草案的回饋。

請透過在維基媒體運動憲章討論頁面上以任何語言分享您的回饋,讓人們聽到您的聲音, 參加社群會議,或發送電子郵件至movementcharter@wikimedia.org.

請閱讀維基媒體運動憲章起草委員會的最新更新以獲取更多資訊。

謝謝。

僅代表維基媒體運動憲章起草委員會,

RamzyM (WMF) 2024-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (pài-sì) 05:24 (UTC)[回覆]

Enabling a machine translation support in your Wikipedia[kái goân-sí-bé]

您好 Chinese Min Nan Wikipedians!

Apologies, as this message is not in your language, 請協助翻譯成您使用的語言.

The WMF Language team plans to introduce a machine translation (MT) support called MinT to the Content and Section translation tools. As MinT translation service may be providing limited support for your language, we want to make sure it is useful for your translation work. For this, my team would like members of your community to:

 • Test the machine translation support in a test instance. You can paste multiple pieces of content from different Wikipedia articles and check whether the provided result is a useful starting point for a translation.
 • Please provide us with specific feedback on the machine translation quality. Let us know if the translations are accurate, maintain the original meaning of content, and are grammatically correct enough to be a good starting point for your Wikipedia or not.

MinT (Machine in Translation) is a machine translation service hosted in the Wikimedia Infrastructure. It is designed to provide translations from many MT models. The model available for your Wikipedia is the MADLAD-400 open-source translation model; it is available in the test instance for you to use it (translate sentences and paragraphs from articles) and let us know in this thread if the quality of the automatic translation generated is okay to enable it in Chinese Min-Nan Wikipedia.

Our plans to enable the machine translation support

We plan to deploy the MT support by the 22nd of April 2024, if there are no objections from your community to having the translation support.

We look forward to getting your feedback in this thread before the 22nd of April, as we need to be sure we are providing a support service that is useful in your translation work. Thank you!

UOzurumba (WMF) (thó-lūn) 2024-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (pài-jī) 03:02 (UTC) On behalf of the WMF Language team.[回覆]