Wiki

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

wiki (hoat-im "úi-kih" a̍h "u-it-kih") kap WikiWiki chí 1 khóan chhiau-bûn-jī (hypertext) ê bûn-kiāⁿ-chi̍p he̍k-chiá sī sêng-sán hit-kóa bûn-kiāⁿ ê ha̍p-chok-tek nńg-thé. "Wiki wiki" lâi chū Hā-oái-ih-oē, ì-sù sī "iáu-siū-á kín". Wiki ('W' tōa-siá) kap WikiWikiWeb ū-sî chí Portland Pattern Repository -- tē-1-ê wiki. It-poaⁿ-sèng ê iōng-hoat sī kiàn-gī siá sió-siá ê 'w'.

Wikipedia sī 1 khóan wiki.

Te̍k-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wiki ê bûn-kiāⁿ hō·-chò "ia̍h". Iōng-chiá thàu-kòe browser ē-sái chhau-chok wiki-ia̍h ê lōe-iông kap kiat-kò·. Iōng wiki kho-ki siat sin ia̍h a̍h-sī siu-kái í-keng chûn-chāi ê ia̍h lóng chin kan-tan, in-ūi wiki sú-iōng 1 khoán kán-hòa ê markup gí-giân, iōng-chiá bē-hiáu HTML iû-goân ū-hoat-tō· chè-chō bûn-kiāⁿ.

It-poaⁿ lâi kóng, siu-kái--kòe ê ia̍h bián keng-kòe lâng sím-cha tō ē-iōng-tit pī chiap-siū. Tōa-pō.-hūn ê wiki tùi-gōa kong-khai, chì-chió sī tùi kâng-ê server ê iōng-chiá kong-khai. Chù-chheh m̄-sī pit-iàu--ê.

Pian-chi̍p wiki-ia̍h[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thoân-thóng ê wiki-ia̍h siâng-sî ū 2 chióng hêng-thài tāi-piáu múi-1-ia̍h: hián-sī iōng--ê hêng (it-poaⁿ sī sek-ha̍p browser nńg-thé kái-tha̍k ê HTML) kap pian-chi̍p iōng--ê hêng (kán-hòa ê markup gí-giân). In-ūi HTML sú-iōng chē-chē-khoán nested tag, tag kap lōe-iông thàu-lām chò-hóe, pian-chi̍p bûn-kiāⁿ pí-kàu-tek khah bān, khah ho̍k-cha̍p. Koh in-ūi HTML ún-chún lâng iōng chhin-chhiūⁿ JavaScript kap Cascading Style Sheet chiah-ê hú-chō· kho-ki, iau-kiû iōng wiki te̍k-sû ê tag khah hó î-chhî it-tì ê kek-sek kap chéng-thé ê kám-kak.

Iōng-chiá iōng wiki gí-hoat chéng-lí hó lōe-iông liáu-āu, "wiki iân-jín" tō chiōng goân-sú ê bûn-kiāⁿ choán-oāⁿ chò HTML, HTML bûn-kiāⁿ chiah koh sàng hō· iōng-chiá ê browser kái-tha̍k, hián-sī.

Wiki chiap-siū ê gí-hoat ū bē-chió chióng "hong-giân". Kán-tan ê wiki iân-jín kan-na ū-hoat-tō· chiap-siū ki-pún ê bûn-jī kek-sek-hòa chí-lēng (chhin-chhiūⁿ chho·-thé, sin toāⁿ-lo̍h). Khah ho̍k-cha̍p ê wiki chi-oān table, iáⁿ-siòng, hong-thêng-sek, téng-téng. Ūi beh chéng-ha̍p to-goân ê gí-hoat, ū lâng tng teh chè-tēng 1 thò piau-chún ê Wiki Markup Standard [1].

Chām-gōa liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]