Thâu-ia̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Hoan-gêng kong-lîm Wikipedia,
lâng-lâng lóng ē-tàng siá ê chū-iû ê pek-kho-choân-su.
Chit-má ū 208,232 phiⁿ Pe̍h-ōe-jī ê bûn-chiuⁿ
Embassy, Embajada, 大使館, السفارة, Посольство, Botschaft, Ambassade, 대사관, Tòa đại sứ

FAQ · Soa-pôaⁿ · Pian-chi̍p · Guestbook · Sin bûn-chiuⁿ · Chhiū-á-kha · Wikia 漢字版
Án-chóaⁿ tha̍k (How to read) · Án-chóaⁿ phah-jī (How to type POJ) · Án-chóaⁿ siá

Jī-bó sek-ín

A | Aⁿ | B | C | CH | CHH | D | E | Eⁿ | F | G | H | I | Iⁿ | J | K | KH | L | M | N | NG | O | Oⁿ | | P | PH | Q | R | S | T | TH | U | V | W | X | Y | Z

Iu-téng bûn-chiuⁿ

Eruptingtoothwithlabels11-24-05.jpg

Chhùi-khí ê hoat-io̍k, ùi phoe-thai sè-pau seng-tióng khai-sí kàu puh-khí ji̍p kháu-khiuⁿ, sī ho̍k-cha̍p ê kòe-têng. Sui-bóng chē-chē bu̍t-chióng ū chhùi-khí, in chhùi-khí ê hoat-io̍k kah jîn-lūi bô-siáⁿ-mi̍h bô-siâng. Nā-beh-ū khong-kiān ê kháu-khiuⁿ khoân-kéng, tī thai-jî hoat-io̍k ê sek-tòng kai-tōaⁿ lāi-té, khí-iū-chit, khí-pún-chit, khí-kut-chit, kap khí-chiu cho·-chit tio̍h-ài khai-sí hoat-io̍k. Gín-á-khí tī seⁿ-kiáⁿ-tē lāi-té tē-6 chì tē-8 lé-pài khai-sí hêng-sêng, ah tōa-lâng-khí tī seⁿ-kiáⁿ-tē ê tē-20 lé-pái khai-sí hêng-sêng. Ká-sú chhùi-khí bô tī chit-ê sî-chūn khai-sí hoat-io̍k, in tio̍h bē hoat-io̍k. (chiap-sio̍k tha̍k...)
Chûn-tóng · Thê-miâ

Lí kám chai-iáⁿ...

Doty.jpg
+

Sin-bûn pò-tō

Emma Morano.jpg
Kî-thaⁿ ê sin-bûn 

Tong-nî ê kin-á-ji̍t...

5 goe̍h 24 hō:

Spiderweb BB jeh.jpg
1830 nî
Sarah Josepha Hale ê koa-si kái-pian ê gín-á-koa "Mary Had a Little Lamb" chhut-pán.
1883 nî
New York Chhī ê Brooklyn Kiô (siòng) khai-sí sú-iōng, sī tong-nî siāng tn̂g ê tiàu-kiô.
1930 nî
Eng-kok cha-bó͘ ki-su Amy JohnsonDarwin kàng-lo̍h, chiâⁿ-chòe tē-it ūi sêng-kong ùi Eng-lân poe kàu Ò-chiu ê cha-bó͘-lâng.
1970 nî
1982 nî

Wikipedia ê chí-mōe kang-sū

Wikipedia ê gí-giân