Pang-chān:Án-chóaⁿ tha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

如何讀 (Hôa-gí) – How to read (Eng-gí)

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ sī Wikipedia sú-iōng soat-bêng ê 1 pō͘-hūn. Pún-bûn siāu-kài sek-ha̍p ia̍t-tha̍k Wikipedia ê ke-si. Koan-hē it-poaⁿ-sèng ê būn-tê, chhiáⁿ chham-khó FAQ.

Wikipedia sú-iōng Bān-kok-bé jī-hêng hián-sī Pe̍h-oē-jī. Tōa-pō͘-hūn ê browser ("liû-lám-khì") lóng ē-tàng chèng-siông hián-sī Wikipedia ê bûn-jī. Í-hā lia̍t chhut kiàn-gī kap bô kiàn-gī sú-iōng ê browser. Chhiáⁿ pó͘-chhiong.

Kiàn-gī sú-iōng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Mozilla Firefox 0.8, Windows XP.
Mozilla Firefox 0.9, Windows XP, tī si̍t-giām-sèng ê OpenType khoân-kéng.

Mac[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • OSX
Safari 1.2 (v125) pán í-siōng.
  • OS 9

Linux[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Windows[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Windows XP+SP2[siu-kái | kái goân-sí-bé]

IE, Windows XP+SP2.

Pa̍t-khoán Windows[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bô kiàn-gī sú-iōng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Mac[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • IE, só͘-ū ê pán-pún

Windows[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • IE, só͘-ū ê pán-pún.

Bô iōng IE bē-sái-chit?[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chún-kóng lí bô iōng IE bē-sái-chit, kiàn-gī lí chí-tēng Wikipedia iōng 1 thò khah ha̍h-su ê jī-hêng. Limkianhui kiàn-gī iōng Lucida Sans Unicode [5]. Jû-hô kiông-chè Wikipedia iōng lí kah-ì ê jī-hêng.

IE6, Windows XP, kiông-chè iōng Lucida Sans Unicode chit-ki jī-hêng

Su-iàu chhì-giām[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Mac[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Linux[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pe̍h-oē-jī su-iàu ê hû-hō khah chē lóng chin phó͘-phiàn. Ū kúi-ê-á khah oh chhōe ê: n3, N3, m7 (?).

Tōa-pō͘-hūn hiān-tāi ê browser lóng ū-hoat-tō͘ thàu-lām jī-hêng. Ká-sú bāng-ia̍h chí-tēng ê jī-hêng khiàm bó͘ 1 ê hû-hō, browser ū-hoat-tō͘ tùi pa̍t-ê jī-hêng chhiau-chhoē hû-hō lâi tàu. Khó-sioh IE bô chit ê kong-lêng.

Ē-kha lia̍t chhut sek-ha̍p Wikipedia ê jī-hêng.

Windows[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chi̍t kóa būn-tê[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ki-su̍t hong-bīn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hiān-taⁿ (2016–2017 nî) liû-lám-khì tú tio̍h HTML attribute lang (chí-tēng giân-gí) siat "nan" (Bân-lâm-gí) ê sî, nā bô lēng-gōa ê te̍k-sû siat-tēng, liû-lám-khì ē chū-tōng soán-te̍k ha̍h Tiong-bûn ê jī-hêng, he̍k-chiá sī bô hoat-tō͘ soán ha̍h Tâi-gí Lô-má-jī ê jī-hêng. Che tī Chrome ē chō-sêng chi̍t kóa hû-hō bô hoat-tō͘ chèng-khak piáu-hiān, chóng-sī khah bô gāi tio̍h Firefox kap Safari.

Gí-bûn hong-bīn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Koan-hē kok chióng bô keng-kòe "chāi-tē-hòa" tàu-jī chhú-lí ê gōa-lâi-gí (chioh-jī, gōa-jī) ài án-chóaⁿ "tha̍k", tī Wikipedia:Lô-má-jī gián-kiù#Siūⁿ-hoat ū chi̍t kóa siūⁿ-hoat.

Chām-gōa liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]