Pe̍h-oē-jī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Pe̍h-oē-jī ê kí-lē.
Pún-thâu-bo̍k chú Hô-ló-oē--ê lô-má-jī, kheh-gí--ê chhiáⁿ khoàⁿ Kheh-gí Pe̍h-oē-jī

Pe̍h-ōe-jī (POJ; Hàn-jī:白話字) sī 1 khoán iōng Latin (Lô-má) phèng-im hē-thóng lâi siá Tâi-ôan ê gí-giân ê su-bīn bûn-jī. In-ūi tong-chho͘ sī thôan-kàu-sū ín--jı̍p-lâi ê, só͘-í ia̍h-ū-lâng kā POJ kiò-chò Kàu-hōe Lô-má-jī, he̍k-chiá sī kán-chheng Kàu-lô. Put-jî-kò hiān-tāi ê sú-iōng-chiá bē-chió m̄-sī kàu-tô͘, kàu-tô͘ mā chin chē bē-hiáu POJ.

Tēng-gī[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tùi hoat-tián-sú ê kak-tō͘ lâi khoàⁿ, POJ ē-sái pau-koat chá-chêng ín-ji̍p Tang-lâm-a, Bân-lâm tē-tāi koh ū chhin-chiâⁿ koan-hē ê phèng-im hē-thóng. Put-kò hit-kóa hē-thóng kap hiān-tāi POJ bêng-hián ū cheng-chha.

Tùi su-siá gí-giân ê kak-tō͘ lâi khoàⁿ, "tián-hêng" ê POJ sī iōng leh siá Hō-ló-oē. Chóng--sī kàu kah 20 sè-kí (?) mā ū iōng lâi siá Kheh-gí. Ū-kóa POJ chhui-kóng-chiá mā kā Tâi-oân Lâm-tó-gí-hē ê bûn-jī tòng-chò sī POJ ê chi̍t-pō͘-hūn.

Pe̍h-ōe-jī hoat-tián ê le̍k-sú pōe-kéng[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Pe̍h-ōe-jī bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Ji̍p-pún chèng-hú kap Kok-bîn-tóng chèng-hú tùi pe̍h-ōe-jī ê ap-pek[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

1990 nî-tāi liáu-āu ê hoat-tián[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Te̍k-sek[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Kán-sú[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chú-iàu ê bûn-chiuⁿ: Pe̍h-ōe-jī le̍k-sú

POJ pēng-m̄-sī Tâi-oân siōng chá ū ê phèng-im bûn-jī.

Tiān-náu chhú-lí Pe̍h-ōe-jī[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chú-iàu ê bûn-chiuⁿ: Tiān-náu chhú-lí Pe̍h-ōe-jī


Phoe-phêng[siu-kái | kái goân-sú-bé]

  • Phèng-im hē-thóng (bûn-jī) bô ha̍h Hàn-gí ê su-iàu, in-ūi Hàn-gí tan-im-chiat ê sû-lūi te̍k-pia̍t chē.
  • POJ jī-bó ê tho̍k-im kap Eng-gí chha chin chē.
  • POJ sī im-phiau, m̄ sī bûn-jī.
  • POJ a̍h-sī kî-tha ê lô-má-jī sī "gōa-lâi" ê, m̄ sī "pún-thó͘" ê.

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Wikimedia Commons bīn-téng, kap Category:Southern Min vernacular literature ū koan-hē ê to-mûi-thé tóng-àn.