Portal:Thâu-ia̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

Jîn-bu̍t | Jîn-bûn | Le̍k-sú | Siā-kho | Siā-hōe | Tē-lí | Chū-jiân | Kho-ha̍k | Ki-su̍t | Iáu-koh-ū...

Wikipedia Chú-tê Thâu-ia̍h

Kīn-lō͘:
WP:P
Chú-tê Thâu-ia̍h sī choan-bûn thê-kiong hō͘ tùi bó͘ chi̍t-ê léng-he̍k ê tì-sek ū hèng-chhù ê Wikipedians ia̍h-sī it-poaⁿ tha̍k-chiá ê thâu-ia̍h, bo̍k-tek sī ūi-tio̍h beh pang-chō͘ in hong-piān cháu-chhōe hit-ê chú-tê lāi-té ê chu-liāu, mā ē-tàng hia̍p-chō͘ Wikipedia khok-chhiong kap hit-ê chú-tê siong-koan ê tiâu-ba̍k. Chi̍t-ê Wikipedia chú-tê ē-sái kap lēng-gōa chi̍t-ê ia̍h-sī kúi-nā-ê choan-tê sio-liân. Put-kò, hām choan-bûn thê-kiong hō͘ Wikipedia pian-chip-chiá sú-iōng ê Wikipedia choan-tê bô-kâng, Wikipedia chú-tê sī tông-sî ūi pian-chip-chiá kap it-poaⁿ tha̍k-chiá ho̍k-bū ê só͘-chāi. Nā-sī lí í-keng khai-siat chi̍t-ê chú-tê thâu-ia̍h, chhiáⁿ kā i ka-thiam chì ē-kha ê piáu-keh lāi; nā-sī lí siūⁿ-beh khai-siat chi̍t-ê sin ê chú-tê thâu-ia̍h, chhiáⁿ chham-khó Án-chóaⁿ chhòng-kiàn chú-tê
P culture.svg

Gē-su̍t kap Bûn-hòa

Gē-su̍t - Siat-kè - Ím-si̍t - Liap-iáⁿ - Kiàn-tio̍k - Im-ga̍k - Tiān-iáⁿ - Tiān-sī - Tiān-sī-kio̍k - Disney - Hàn-jī Bûn-hòa-khoan - Sîn-ōe - Si-koa - Chheh - Bûn-ha̍k

P Discobolus.png

Gû-lo̍k kap Thé-io̍k

Bàng-gà kap Tōng-ōe:
Doraemon - Keroro Kun-chô - Miâ-thàm-cheng Konan - Gundam - Siàu-lú Bàng-gà
Tiān-tōng:
Nintendo - PlayStation - Xbox - Sega - Square | Minecraft - Mario hē-lia̍t - Final Fantasy
Sió-soat:
Harry Potter - Twilight
Thé-io̍k:
Olympia Ūn-tōng-hoē - Kha-kiû - Iá-kiû - The-ní-suh - Nâ-kiû - Lia̍h-hî - It-kip Hong-têng-sek - Ú-mô͘-kiû

P physics.svg

Kho-ha̍k

Sò͘-ha̍k - Bu̍t-lí-ha̍k - Hòa-ha̍k - I-ha̍k - Seng-bu̍t-ha̍k - Lông-gia̍p kap Lông-ha̍k - Seng-thài - Lêng-gôan - Éng-sio̍k Hoat-tián - Tē-kiû Kho-ha̍k - Thian-bûn-ha̍k

HP1.png

Khì-siōng

Pang-bô͘:Portals/Khì-siōng

P bridge2.svg

Ki-su̍t kap Kang-têng

Pang-bô͘:Portals/Ki-su̍t kap Kang-têng

P train.svg

Kau-thong

Pang-bô͘:Portals/Kau-thong

P social sciences.png

Siā-hōe Kho-ha̍k

Siā-hōe-ha̍k - Chèng-tī (Bí-kok Chóng-thóng) - Chèng-tóng (Kiōng-sán Tóng) - Kok-chè koan-hē (Liân-ha̍p-kok) - Keng-chòe-ha̍k - Sim-lí-ha̍k - Jîn-lūi-ha̍k - Tông-kun - Hoat-lu̍t - Kàu-io̍k (Tāi-ha̍k) - Jîn-kôan - Kiōng-sán-chú-gī - Lí-kôan-chú-gī - Chū-iû-chú-gī - Bû-chèng-hú-chú-gī

P religion.png

Chong-kàu

Hu̍t-kàu - Tō-káu - Iû-thài-káu - Ki-tok-kàu - Thian-chú-kàu - I-su-lân-kàu

P history.svg

Kun-sū

Pang-bô͘:Portals/Kun-sū

P vip.svg

Jîn-bûn

Pang-bô͘:Portals/Jîn-bûn

Klepsydra-pt.svg

Le̍k-sú

Hok-kiàn Le̍k-sú - Tâi-oân Le̍k-sú

P globe.svg

Tē-lí

Pang-bô͘:Portals/Tē-lí

P countries.png

Kok-ka kap Tē-khu

Tang-a
Tiong-kok - Tâi-oân - Ji̍t-pún (Liû-kiû Kûn-tó) - Tiâu-sián Pòan-tó (Hân-kok - Pak-hân)
Tang-lâm-a
O̍at-lâm - Sin-ka-pho - Má-lâi-se-a - Thài-kok
Au-chiu
Tek-kok - Sūi-tián - Hô-lân - Hoat-kok - Eng-kok - Sūi-sū - Vaticano - Pho-lân - Hun-lân - Í-tāi-lī - Hi-lia̍p - Lō͘-se-a - Pe̍h-Lō͘-se-a - Hayastan
Bí-chiu
Bí-kok - Canada - Mexico - Pa-se - A-kun-thêng - Chile
Hui-chiu
Ai-ki̍p - Angola
Tiong-tang
Í-sek-lia̍t

Chú-tê sin siau-sit