Portal:Bí-kok

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
United States portal logo

Bí-kok Mn̂g-kháu-ia̍h

Flag of the United States of America
Great Seal of the United States of America
Location on the world map
Kīn-lō͘:
P:US
America Ha̍p-chiòng-kok (United States of America), it-poaⁿ kóng Bí-kok, sī chi̍t-ê liân-pang kiōng-hô, hâm 50-ê chiu (state), chi̍t-ê siú-to͘-khu, kap chi̍t kóa kî-tha léng-thó͘. In tōa-hūn só͘-chāi tī Pak Bí-chiu tiong-pō͘. Bí-kok ū 3 chōa lio̍k-tē pian-kài, 2 chōa chiap Ka-ná-tah, 1 chōa chiap Be̍k-se-ko, lēng-gōa mā chham Thài-pêng-iûⁿ, Bering Hái, Pak-ke̍k-iûⁿ kap Tāi-se-iûⁿ sio-óa. Tī 50 ê chiu lāi-bīn, ka-ta Alaska kap Hawaii bô kap kî-tha ê chiu sio liân-sòa. Bí-kok oa-ná tī sè-kài kok tē ū chi̍t kóa hun-khu, léng-thó͘, kap chiàm-niá-tē. Chiàu liān-pang-chú-gī ê hē-thóng, ta̍k chiu lóng ū tōa thêng-tō͘ chāi-tē chū-chú-sèng. Bí-kok chi̍t-ê kok-ka sī khí-goân chū 13 ê Tāi-eng-kok si̍t-bîn-tē tī 1776 nî hoat-khí, jīm ka-tī sī chū-iû kap to̍k-li̍p kok-ka ê soan-giân. In tī 1783 nî ê Pa-lí Tiâu-iok siū sêng-jīm. Tùi hit-chūn khai-sí, chi̍t-ê kok-ka í-keng hoat-tián chiâⁿ chò sī choân-kiû-sèng ê chiau-kip kiông-kok, su-chhut tōa liōng ê keng-chè, chèng-tī, kun-sū kap bûn-hòa éng-hióng.
Libertybell alone small.jpg Kè-sio̍k tha̍k… Bí-kok, kap i-ê le̍k-sú

Kòe-soán ê bûn-chiuⁿ

Kansas tī Bí-kok 48 chiu sòa-chiap pō͘-hūn ê tiong-ng só͘-chāi.
Kansas sī Bí-kok ê chi̍t-ê chiu. Siú-hú tī Topeka. Siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Wichita. Chiu lāi chóng jîn-kháu 290 bān chó͘-iū, biān-chek 213,096 pêng-hong kong-lí. Pún chiu tōa-pō͘-hūn sī Bí-kok keng-kòe 1804 nî Louisiana Siu-bé tit--lâi-ê, āu-bóe koh tī 1854 nî sêng-lip Kansas Léng-thó͘, liáu-āu tī 1861 nî siat chò chit chiu. Kansas ê pak-pêng sī Nebraska; tang-pêng sī Missouri, lâm-pêng sī Oklahoma, sai-pêng sī Colorado. Kui chiu lóng-chóng hun 105-ê kūn.

Lí kám chai-iáⁿ?

Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē

  • ...he 1607 nî chì 1733 nî nî-kan tī Pak Bí-chiu iân-hoāⁿ kiàn-li̍p ê Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē (tô͘, âng-sek pō͘-hūn) lo̍h-bóe chiâⁿ chò Bí-kok to̍k-li̍p sî-chūn ê chú-iāu pō͘-hūn?
  • ...he Texas Kiōng-hô-kok tī 1836 nî 3 goe̍h 2 ji̍t kiàn-li̍p chò chi̍t-ê chú-khoân kok-ka, kàu 1846 nî 2 goe̍h 19 ji̍t chiah ka-ji̍p Bí-kok chò liân-pang chi̍t chiu?
  • ...he tē-16 jīm Bí-kok Chóng-thóng Abraham Lincoln, tī Gettysburg Ián-káng ēng bô-kàu 300 jī, 2 kàu 3 hun-cheng ê sî-kan tiông-sin tēng-gī liáu chá-chêng ê lōe-chiàn: m̄-nā sī ūi liân-pang, mā sī ūi lâng ê pêng-téng teh phà-piàⁿ?


Kòe-soán ê siā-hōe jîn-bu̍t

Mae Jemison
Mae Carol Jemison, 1956 nî 10 goe̍h 17 tī Alabama ê Decatur chhut-sì, sī Bí-kok ê bu̍t-lí-ha̍k-chiá kiam NASA thài-khong-jîn. I sī Thài-khong-so Endeavour tī 1992 nî 9 goe̍h jīn-bū ê chham-ka-chiá. Jemison mā sī thâu chi̍t ūi chiūⁿ thài-khong ê Hui-chiu-hē Bí-kok-lâng lú-sèng.

Kòe-soán ê ín-kù

Ū chi̍t kang, che sè-kài ē hoat-kiàn he, nā bô liáu siūⁿ, to̍h bô hoat-tō͘ ū ài.
(Some day, the world will discover that, without thought, there can be no love.)
Ayn Rand, Apollo and Dionysus, 1969 nî

5 goe̍h 11 ji̍t ê chiu-liân kì-sū

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

South Dakota ê Rushmore Soaⁿ
Credit: Dean Franklin

South Dakota ê Rushmore Soaⁿ, 1925 nî Bí-kok chèng-hú khek--ê.

Kòe-soán ê tē-tiám

Four Corners Kì-liām-pi
Four Corners, ì-sù sī "Sì-ê Oat-kak", sī Bí-kok Colorado sai-lâm kak, Utah tang-lâm kak, Arizona tang-pak kak, kap New Mexico sai-pak kak sio-óa ê só͘-chāi.

Kòe-soán ê bûn-hòa jîn-bu̍t

Michael Jackson
Michael Joseph Jackson (1958 nî 8 goe̍h 29 ji̍t – 2009 nî 6 goe̍h 25 ji̍t) sī Bí-kok ê koa-chhiú kiam bú-chiá. I tī Indiana ê Gary chhut-sì, chū 11-hòe khai-sí to̍h chham hiaⁿ-tī tī ga̍k-thôan The Jackson 5 piáu-ián, 1971 nî khai-sí kò-jîn ê ián-gē sū-gia̍p. I ê chhiòng-phìⁿ Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous, kap HIStory, siau-siû liōng lóng chhòng sè-kài kì-lo̍k. Jackson koh ū "Pop chi Ông" (King of Pop) ê chheng-hō, tit kòe 13-ê Grammy Chióng.

Sin-bûn sū-kiāⁿ

Lūi-pia̍t

Wikimedia

Chia ē-kha ê Wikimedia Foundation chí-mōe sū-kang thê-kiong chē-chē koan-hē pún tê-bo̍k ê chu-liāu:

Wikibooks
Su-chheh

Commons
Mûi-thé

Wikinews 
Sin-bûn

Wikiquote 
Ín-kù

Wikisource 
Bûn-pún

Wikiversity
Ha̍p-si̍p chu-goân

Wikivoyage 
Lú-hêng chí-ín

Wiktionary 
Tēng-gī

Wikidata 
Chu-liāu-khò͘

Wikispecies 
Species

Piàⁿ-chheng server cache