Kansas

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
Map of USA highlighting Kansas.png

KansasBí-kok ê chi̍t-ê chiu. Siú-húTopeka. Siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Wichita.

Le̍k-sú[siu-kái]

Kansas chá-liân sī Bí-chiu Goân-chū-bîn seng-oa̍h ê só͘-chāi. Kun-kù khó-kó gián-kiù, tāi-khài chêng 7000 nî ê sî, chá-kî lia̍h kó͘-chhiūⁿ (mammoth) ê Bí-chiu lâng chìn-ji̍p kàu Kansas. Tī chiu lāi, î-it hong chhōe tio̍h ê pueblo (Bí-chiu goân-chū-bîn ê chhī-ke) sī El Quartelejo.

Sāng chá tī hiān-sî Kansas oa̍h-tāng ê Au-chiu-lâng sī Francisco Vásquez de Coronado, i tī 1541 nî lâi kàu tong-tē.

1803 nî, tōa-hūn ê hiān-tāi Kansas hō͘ Bí-kok keng-kòe Louisiana Bóe-tē (Louisiana Purchase) siu khì. Chóng-sī se-lâm-pō͘ kàu 1848 í-chêng iá koh sī Se-pan-gâ, Be̍k-se-ko kap Texas Kiōng-hô-kok ê léng-thó͘.

1812 ni kàu 1821 nî kî-kan, Kansas sī Missouri Léng-thó͘ (Missouri Territory) ê chi̍t pō͘-hūn. Santa Fe Thong-lǒ͘ (Santa Fe Trail) tī 1821 kàu 1880 nî chi kan ū keng-kòe Kansas, ē-sái kap Missouri koh-ū New Mexico ū seng-lí lâi-óng.

1827 nî, Fort Leavenworth khí-chō, sī pe̍h-lâng tī chit ūi thâu chi̍t-ê tn̂g-kî ê chhī-ke. Āu-lâi Kansas–Nebraska Hoat-àn (Kansas–Nebraska Act) tī 1954 nî thong-kòe, Kansas Léng-thó͘ sêng-li̍p.

Lawrence sóe-siâⁿ.

1861 nî, Kansas hòng-khì lō͘-lē chè-tō͘, piàn chò Bí-kok tē 34-ê chiu. 1863 nî, 8 goe̍h 21 ji̍t, Bí-kok Lōe-chiàn kî-kan, William Quantrill chhōa lâng thâi ji̍p Lawrence siâⁿ, chō-sêng pah kúi lâng sí-bông. Lōe-chiàn siang-hong lóng hoán-tùi i-ê hêng-tōng.

Lōe-chiàn kiat-sok liáu-āu, chin chōe O͘-lâng lî-khui Bí-kok lâm-pō͘, tī Kansas kiàn-li̍p siā-khu. Lēng-gōa Chisholm Thong-lō͘ (Chisholm Trail) ê khai-siat hō͘ Kansas chìn-ji̍p liáu Se-pō͘ sî-tāi.

1881 nî, Kansas tī Bí-kok kok chiú tiong thâu chi̍t-ê chiap-siū chi̍t kóa kàu-hōe ê iau-kiû kìm-chí chiú-lūi, 1948 nî hùi-tû kìm-lēng.

Tē-lí[siu-kái]

Kansas tang-pak-pêng ê pian-kài ū cha-put-to 121 kong-lí sī àn-chiàu Missouri Hô só͘ ōe. Kansas Hô (chāi-tē kiò "Kaw"), tī Kansas Chhī kap Missouri Hô sio-chiap.

Tùi Colorado lâu kòe--lâi ê Arkansas Hô mā ū keng-kòe Kansas chiu ê sai-pō͘ kap lâm-pō͘, ū 800 kong-lí tn̂g lóng tī Kansas chiu lāi.

Kansas tē-lí siōng siāng koân ê só͘-chāi sī Mount Sunflower, koân-tō͘ ū 1231 m.

Jîn-kháu[siu-kái]

Kun-kù Bí-kok Phó͘-cha Kio̍k (United States Census Bureau) ê ko͘-sǹg, Kansas tī 2014 nî 7 goe̍h chhe jîn-khàu ū 2,904,021 lâng.

Tī 2010 nî ê chu-liāu tiong, Kansas 83.8% ê jîn-kháu sī pe̍h-lâng (kî-tiong 77.5% sī hui Se-pan-gâ hē); 5.9% sī O͘-lâng he̍k-chiá Hui-chiu-hē Bí-kok-lâng, 1% sī Bí-chiu goân-chū-bîn; koh ū 2.4% sī A-chiu-lâng.

Keng-chè[siu-kái]

Kansas tī 2014 nî ê GDP sī 147,075 pa̍h-bān bí-kim.[1]

Chit chiu chú-iàu lông-sán ū , iûⁿ-á, be̍h-á, lô͘-sé, n̂g-tāu, mî-hoe, hoan-be̍h téng-téng. Tang-pō͘ sī Bí-kok chú-iàu ngó͘-kok ê sán-tē.

Kang-gia̍p hong-bīn, ū ūn-su lēng-kiāⁿ, hui-hêng-ki, si̍t-phín ka-kang, chhut-pán, hòa-ha̍k téng chhut-sán. Lēng-gōa, kansas mā sī Bí-kok sán chio̍h-iû pâi tē-8 ê chiu.

Chham-khó[siu-kái]

Bí-kok ê hêng-chèng-khu Flag of the United States
Chiu: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaiʻi | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Tia̍t-pia̍t-khu: Washington, D.C.
Léng-thó·: Baker-tó | Bí-kok Samoa | Guahan | Howland-tó | Jarvis-tó | Johnston Khoân-chiau | Kingman-chiau | Midway Khoân-chiau | Navassa-tó | Pak Mariana Kûn-tó | Palmyra Khoân-chiau | Puerto Rico | Virgin Kûn-tó | Wake-tó