Georgia

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ siá ê sī Bí-kok ê chiu. Koan-hē Eng-gí miâ mā kiò-choè Georgia ê kok-ka, chhiáⁿ khoàⁿ Gruzia.
Map of USA highlighting Georgia.png

GeorgiaBí-kok ê chi̍t-ê chiu. Atlanta sī i ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Georgia óa tī Tāi-se-iûⁿ hái-hōaⁿ, kap South Carolina chi kan sī keh tī leh Savannah Hô.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Mississippi bûn-hòa sī kong-goân 800 kàu 1500 nî chó-iū chûn-chāi tī kin-á-ji̍t Georgia chāi-lāi tē-khu ê chi̍t khoán thô͘-tun kiàn-chō (mound building) bûn-hòa. Kàu Au-chiu-lâng tú kòe Bí-chiu ê sî, chia tng sī Cherokee, Muscogee, kap Yamasee pō͘-cho̍k seng-oa̍h ê só͘-chāi.

Eng-kok ê James Oglethorpe1733 nî 2 goe̍h 12 chhōa-thâu khai-siat Georgia si̍t-bîn-tē. Kun-kù chi̍t hūn kok-ông George 2-sè hoat ê te̍k-hí (charter), si̍t-bîn-tē siū Ūi Kiàn-li̍p America ê George Si̍t-bîn-tē ê Sìn-thok-hōe (Trustees for the Establishment of the Colony of Georgia in America) lâi koán-lí. In chè-tēng chi̍t thò Oglethorpe Kè-ōe (Oglethorpe Plan) beh chhù-lí si̍t-bîn-tē ê kiàn-siat.

1742 nî, George tī Jenkins' Ear Chiàn-cheng tang-tiong siū tio̍h Se-pan-gâ ê chhim-lio̍k. Kàu 1752 nî, chèng-hú î-chhî si̍t-bîn-tē ê pó͘-chō͘ chhú-siau, George Thok-koán-hōe chiō hêng tńg khòng-chè koân, hō͘ Georgia piàn chò ông-niá si̍t-bîn-tē (crown colony), chiō sī chóng-tok siū kok-ông chí-phài.

Georgia Séng (Province of Georgia) sī 1776 nî chhiam To̍k-li̍p Soan-giân hoat khí hoán-khòng Eng-kok thóng-tī ê Bí-kok Kek-bēng ê Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē chi it. 1777 nî 2 goe̍h, Georgia Chiu chèng-sek siat-li̍p hiàn-hoat, kàu 1778 nî 7 goe̍h 24 ê sî, koh thong-kòe Liân-ha̍p Tiâu-khoán (Articles of Confederation), 1788 nî 1 goe̍h 2 ji̍t, ún-chún Bí-kok Hiàn-hoat.

1829 nî, pak-pō͘ ê soaⁿ-tē hông hoat-kiàⁿ n̂g-kim, ín-khí Georgia Gold Rush.

Georgia sī Lâm-pak Chiàn-cheng ê chú chiàn-tiûⁿ chi it, in 1861 nî chhe ka-ji̍p America Pan-liân-kok, kúi kái tōa-hêng ê chiàn-tò͘ chiō hoat-seng tī pau-koat Chickamauga, Kennesaw Mountain, kap Atlanta. Chiàn-cheng chō-sêng tâu-kun ê 18,253-ê Georgia peng-á sí-bông. 1870 nî, Georgia chiâⁿ chò sī siāng bóe chi̍t-ê tó-tńg Bí-kok ê Pang-liân chiu.

1877 nî, Bîn-chú-tóng chhōa-thâu ê li̍p-hoat-hōe thong-kòe tâu-phiò sòe (poll tax), pâi-tû liáu chin chē sán-iōng chiá teng-kì soán-kí ê khoân-lī. 20 sè-kí chho͘-kî Tōa Î-bîn (Great Migration) tang-tiong goân-té chiàm 46.7% ê o͘-lâng jîn-kháu kiám kah chhun 28%. Pe̍h-lâng iu-sian tâu-phiò-khoân chèng-chhek, té-bé tī 1960 nî-tāi hòe-chí.

Keng-chè[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Georgia tī 2015 nî ê GDP sī 497,944 pa̍h-bān bí-kim.[1] Chiàu 2015 nî ê chu-liāu, pún chiu siāng-chē lâng chò ê khang-khòe sī sió-bē-gia̍p (retail trade).[2]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]

  1. "Total Gross Domestic Product by State for Georgia". Economic Research at the St. Louis Fed (FRED). 2016-12-07. 2017-01-10 khòaⁿ--ê. 
  2. "Major industries with highest employment, by state, 1990-2015". Bureau of Labor Statistics. U.S. Bureau of Labor Statistics. 2016-08-05. 2017-01-23 khòaⁿ--ê.