Arizona

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Map of USA highlighting Arizona.png

ArizonaBí-kok ê chi̍t-ê chiu. I ê siú-hú kap siāng-tōa ê siâⁿ-chhī sī Phoenix.

Arizona tī 1912 nî ka-ji̍p Bí-kok Liân-pang, chiâⁿ-chò Bí-kok tē 48-ê chiu.

Grand Canyon Kok-ka Kong-hn̂g tiàm-tī Arizona.

Tē-hō-miâ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Arizona sī lâi-chū chá-chêng ê Se-pan-gâ hō-miâ Arizonac, pún jī goân-thâu sī O'odham-gí ê alĭ ṣonak, ì-sù sī "sió chúi-chôaⁿ," chi̍t khai-sí sī chí Planchas de Plata gîn-khòng hū-kīn tē-hng.

Tû-liáu í-siōng ké-soeh, mā ū chi̍t khoán kóng-hoat, sī jīn-ûi chit-ê miâ goân-lâi sī lâi chia chhī iûⁿ ê Basque lâng ê chi̍t kù haritz ona, ì-sū kóng "hó chhiūⁿ-chhiū."

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Arizona goân-lâi ū Hohokam, Mogollon, Pueblo bûn-hòa chē khoán ê goân-chū bîn-cho̍k.

Só͘ chai-iáⁿ Au-chiu-lâng thâu chi̍t pái kap chā-tē ê lâng chiap-chhio̍k, sī Se-pan-gâ-hē Hoat-kok-lâng Marcos de Niza ùi 1539 nî ê sî-chūn. Ì thàm-châ liáu chi̍t pō͘-hūn kin-á-ji̍t ê Arizon tē-hng. 1540 nî kàu 1542 nî kî-kan, koh ū Francisco Vázquez de Coronado ji̍p lâi pún tē-khu, i ê bo̍k-te̍k sī chhōe thoân-soat ê "nn̂g-kim-siâⁿ" Cíbola.

Sòa--lo̍h-lâi koh ū Ia-so͘-hōe ê soan-tō-su Eusebio Kino ji̍p khì pún tē-hng pò͘-kàu; 1690 nî-tāi kàu 18 sè-kí chá-kî, chin chē ūi Pimería Alta (óa kin-á-ji̍t Arizona lâm-pō͘ kap Sonora pak-pō͘) goân-chū-bîn to tòe sìn Ki-to̍k. Se-pan-gâ-lâng koh tī 1752 nî ê sî tī Tubac khí siâⁿ, kàu 1775 iū khí Tucson.

Tong 1821 nî Mexico to̍k-li̍p ê sî-chūn, Arizona tio̍h piàn chò sī in Nueva California léng-thó͘ ê chi̍t hūn. Se-pan-gâ-cho̍k kap mestizo-lâng (Se-pan-gâ-lâng kap Mexico goân-chū-bîn saⁿ-lām ê bîn-cho̍k) hit-chūn óa-ná iá koh tī pún tē khiā-khí.

1847 nî, Bí Be̍k Chiàn-cheng khai-sí, chiàn-niá liáu Mexico siâⁿ-chhī ê Bí-kok, tio̍h iau-kiû pau-koat āu-lâi Arizona chāi-lāi ê thó͘-tē. Bí-kok lēng-gōa mā keng-kòe Gadsden Siu-bé (Gadsden Purchase) ê hong-sek tit tio̍h Gila Hô í lâm ê thó͘-tē. Arizona pún-té sī New Mexico Léng-thó͘ ê chi̍t hūn; 1861 nî 3 goe̍h 16, New Mexico lâm-pêng pun chhut-lâi sin siat Arizona Pang-liân Léng-thó͘ (Confederate Territory of Arizona).

Chit sî tng sī Bí-kok Lōe-chiàn sî-kî, pang-liân-kok chóng-thóng Jefferson Davis tī 1862 nî 2 goe̍h 14 chiap-siū sin-ê Arizona léng-thó͘. Ka-ji̍p liáu pang-liân-kok liáu-āu, Arizona chi-chhî in lōe-chiàn lāi ê jîn-bé kap chu-goân. Tong-sî koh chhut-hiān Arizona Thàm-bé Kio̍k (Arizona Scout Company) chham-ú chiàn-cheng.

Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Arizona ūi tī leh Bí-kok ê sai-lâm-pō͘, sī "Sì-kak" (Four Corners) chiu hūn chi it.

Keng-chè[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Arizona tī 2014 nî ê chiu-lāi seng-sán chóng-gia̍h sī 286,554 pa̍h-bān bí-kim.[1]

Siòng-phìⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]