Wisconsin

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Wisconsin Chiu
State of Wisconsin
Flag of Wisconsin State seal of Wisconsin
Chiu-kî Chiu-chiong
Chhiok-hō: Badger State; America's Dairyland[1][2][3][4] (bô koaⁿ-tēng--ê)[5]
Piau-gí: Forward
Map of the United States with Wisconsin highlighted
Map of the United States with Wisconsin highlighted
Chū-bîn chheng-ho͘ Wisconsinite
Siú-hú Madison
Siāng-tōa siâⁿ-chhī Milwaukee
Siāng-tōa to͘-hōe Milwaukee metropolitan area
Bīn-chek Pâi-miâ tē-23
 • Ha̍p-kè 65,498.37 sq mi
(169,640 km2)
 • Tang-sai khoah 260 lí (420 km)
 • Lâm-pak khoah 310 lí (500 km)
 • % chúi-bīn 17
 • Hūi-tō͘ 42° 30' N to 47° 05′ N
 • Keng-tō͘ 86° 46′ W to 92° 53′ W
Jîn-kháu Pâi-miâ tē-20
 • Ha̍p-kè 5,778,708 (2016 est)[6]
 • Bi̍t-tō͘ 105/sq mi  (40.6/km2)
Pâi-miâ tē-23
 • Hō͘-kháu siu-ji̍p tiong-ta̍t $55,425 [7] (tē-28)
Koân-tō͘
 • Ko-tiám Timms Hill[8][9]
1,951 ft (595 m)
 • Pêng-kin 1,050 ft  (320 m)
 • Kē-tiám Lake Michigan[8][9]
579 ft (176 m)
Siat chiu chìn-chêng Wisconsin Léng-thó͘
Sin chiu seng-li̍p 1848 nî 5 goe̍h 29 ji̍t (tē-30)
Chiu-tiúⁿ Scott Walker (R)
Hù-chiu-tiúⁿ Rebecca Kleefisch (R)
Li̍p-hoat Wisconsin Li̍p-hoat-hōe
 • Siōng-gī-īⁿ Chham-gī-hōe
 • Hā-gī-īⁿ Chiu-hōe
Chham-gī-goân Ron Johnson (R)
Tammy Baldwin (D)
Chiòng-gī-īⁿ tāi-piáu 5-ê Kiōng-hô-tóng, 3-ê Bîn-chú-tóng (lia̍t-toaⁿ)
Sî-khu Central: UTC −6/−5
ISO 3166 US-WI
Kán-siá WI, Wis., Wisc.
Bāng-chām www.wisconsin.gov

WisconsinBí-kok ê chi̍t-ê chiu. Siú-húMadison. Siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Milwaukee

Tē-hō-miâ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wisconsin sī tùi Wisconsin Hô hō--ê, che goân-lâi sī chāi-tē Algonquin Gí-cho̍k goân-chū-bîn ê ōe. Hoat-kok thàm-hiám-ka Jacques Marquette tī 1673 nî lâi kàu chit ūi, kì-lio̍k chit tiâu khe ê miâ chò Meskousing. Kî-tha ê chok-chiá, koh kái siá chò Ouisconsin, āu-bóe chit-ê miâ tû-liáu sī khe miâ, mā sī sì-ûi tē-khu ê tē-hō-miâ. Tī Eng-gí lāi-bīn, Ouisconsin soah koh thè-ōaⁿ chò Wisconsin.

Wisconsin goân-lâi ê ì-sù bô chin chheng-chhó, tōa-pō͘-hūn ê ké-soeh sī kóng kap Wisconsin Hô hô-piⁿ âng-sek ê chio̍h-thâu ū koan-hē.

Tē-lí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wisconsin ê pak-pêng sī Montreal Hô, Superior Ô͘, kap Michigan, tī tang-pêng sī Michigan Ô͘, tī lâm-pêng sī Illinois; lēng-gōa tī sai-lâm sī Iowa, tī sai-pak ū Minnesota.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Só͘ chai-iáⁿ siāng chá tī kong-goân-chêng 10,000 nî, to̍h ū lâng lâi kàu chit ūi, hit tang-chūn tng sī kho-ha̍k-ka só͘ kóng ê Wisconsin Peng-chhoan-hòa (Wisconsin Glaciation) sî-kî. Hia chá-kî ê jîn-kûn, sī Kó͘-Indian-lâng (Paleo-Indians), in lia̍h pí-lūn Mastodon (chi̍t khoán kó͘ chhiūⁿ) ê tōng-bu̍t seng-oa̍h.

Tī kong-oân-chêng 1000 kàu kong-goân 1000 nî, Pak Bí-chiu ê Woodland sî-kî, lông-gia̍p siā-hōe chiām-chiām hoat-tián chhut--lâi. Au-bóe sán-seng Effigy mound bûn-hòa, in khí liáu chin chē tōng-bu̍t hêng-thé ê soa-lūn.

1000 kàu 1500 nî kî-kan, koh chhut lâi Mississippi kap Oneota bûn-hòa, in tī chit ūi khí chō chng-thâu, pí-lūn lâm-pō͘ ê kin-á-ji̍t Aztalan chio̍h ū ûi-chek. Nā Oneota ū khó-lêng sī hiān-tāi Ioway kap Ho-Chunk pō͘-cho̍k ê chó͘-sian. Tong Au-chiu-lâng lâi kàu pún tē ê sî-chūn, chia koh ū Menominee, Ojibwa, Sauk, Fox, Kickapoo, kap Pottawatomie téng cho̍k-kûn.

Siāng chá lâi kàu Wisconsin chit ūi ê Au-chiu-lâng ū khó-lêng sī Hoat-kok ê thàm-hiám-ka Jean Nicolet, i tī 1634 nî kò chûn keng-kòe Tōa-ô͘ kòe--lâi. 1673 nî, Jacques Marquette kap Louis Jolliet tùi Fox-Wisconsin Chú-lō͘ chò liáu thâu chi̍t pái ê kì-lio̍k. Tī che chiân-āu, Hoat-kok lâng mā tī Wisconsin bé-bē mô͘-phôe, chóng-sī in kàu Eng-kok keng-kòe Hoat-kok kap Indian Chiàn-cheng tī 1763 nî tit tio̍h pún khu khòng-chè khoân chìn-chêng, lóng iáu bōe khai-siat éng-kiú ê chng-thâu. 1764 nî, Charles de Langlade chhōa-thâu tī Wisconsin tn̂g-kî khiā-khí.

Bí-kok to̍k-li̍p liáu-āu, tī 1783 nî kā Wisconsin siu chò léng-thó͘, m̄-koh Eng-kok tī 1812 nî Chiàn-cheng í-chêng, lóng koh khòng-chè pún tē-khu. Bí-kok khòng-chè hā, keng-chè tùi pún-té mô͘-phôe seng-lí choán chò chhái iân khòng-gia̍p. 1836 nî ê sî, Wisconsin Léng-thó͘ sêng-li̍p. Erie Ūn-hô (Erie Canal) khai-siat, hō͘ Bí-kok tang-pak ê lâng (Sin Eng-lân/Yankee) hong-piān poaⁿ lâi kàu Wisconsin, in āu-bóe khòng-chè liáu pún-tē ê chèng-tī, goân-lâi ê Canada Hoat-kok-hē kap goân-chū-bîn soah piàn chió-sò͘. Lēng-gōa, hit chūn mā be chió Tek-kok, Ài-lân, Lok-ui téng Au-chiû î-bîn kòe--lâi. 1848 nî 5 goe̍h 29, Wisconsin hong siu chò Bí-kok chi̍t chiu.

1890 nî-tāi khai-sí, Wisconsin ê lông-gia̍p tùi sió-be̍h choán kòe lêng-chè-phín ê seng-sán. Hit chūn chin chē î-bîn mā tòa lâi chè-chō chhì-suh ê ki-su̍t, ka-siōng Stephen Babcock só͘ chú-chhî ê ián-kiù, Wisconsin ū liáu "Bí-kok ê Gû-leng-hiong" (America's Dairyland) ê chheng-hō.

1970 nî 8 goe̍h, Wisconsin–Madison Tāi-ha̍k hoat-seng chà-tôaⁿ sū-kiaⁿ, sī hit-tong-sî hoán-chiàn ūn-tōng ê khòng-gī. Tī 1990 nî-tāi chiu-tiúⁿ Tommy Thompson chú-chhî liáu hok-lī kái-kek,

Siâⁿ-chhī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Milwaukee siâⁿ ū jîn-kkháu 594,000, ūi tī leh pún chiu pak-pêng óa Michigan Ô͘ kap tōa Chicago sio liân ê tō͘-chhī tē-khu. Tōa Milwaukee tē-khu ê jîn-kháu, chiàm kui chiu ê tāi-iok 1/3.

Madison ū jîn-kháu 233,000, sī pún chiu siú-hú.

Chiàu jîn-káu pâi-miâ Tē-3 kàu tē-10 tōa ê siâⁿ-chhī, koh ū Green Bay, Kenosha, Racine, Appleton, Waukesha, Oshkosh, Eau Claire kap Janesville.

Keng-chè[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wisconsin tī 2015 nî ê GDP sī 302,076 pa̍h-bān bí-kim.[10] Chiàu 2015 nî ê chu-liāu, pún chiu siāng-chē lâng-kang ê sán-gia̍p sī chè-chō-gia̍p.[11]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. Dornfeld, Margaret; Hantula, Richard (2010). Wisconsin: It's my state!. Marshall Cavendish. p. 5. ISBN 978-1-60870-062-2. 
 2. Urdang, Laurence (1988). Names and Nicknames of Places and Things. Penguin Group USA,. p. 8. ISBN 9780452009073. "America's Dairyland" A nickname of Wisconsin 
 3. Kane, Joseph Nathan; Alexander, Gerard L. (1979). Nicknames and sobriquets of U.S. cities, States, and counties. Scarecrow Press. p. 412. ISBN 9780810812550. Wisconsin - America's Dairyland, The Badger State ... The Copper State ... 
 4. Herman, Jennifer L. (2008). Wisconsin Encyclopedia, American Guide. North American Book Dist LLC. p. 10. ISBN 9781878592613. Nicknames Wisconsin is generally known as The Badger State, or America's Dairyland, although in the past it has been nicknamed The Copper State. 
 5. "Wisconsin State Symbols" in Wisconsin Blue Book 2005-2006, p. 966.
 6. http://www.census.gov/quickfacts/table/PST045216/55
 7. "Median Annual Household Income". The Henry J. Kaiser Family Foundation. December 9, 2016 khòaⁿ--ê. 
 8. 8.0 8.1 "Elevations and Distances in the United States". United States Geological Survey. 2001. goân-loē-iông tī October 15, 2011 hőng khó͘-pih. October 24, 2011 khòaⁿ--ê. 
 9. 9.0 9.1 Elevation adjusted to North American Vertical Datum of 1988.
 10. "Total Gross Domestic Product by State for Wisconsin". FRED. Federal Reserve Bank of St. Louis. 2016-12-07. 2017-04-03 khòaⁿ--ê. 
 11. "Major industries with highest employment, by state, 1990-2015". Bureau of Labor Statistics. U.S. Bureau of Labor Statistics. 2016-08-05. 2017-03-11 khòaⁿ--ê.