Wisconsin

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Map of USA highlighting Wisconsin.png

WisconsinBí-kok ê chi̍t-ê chiu. Siú-húMadison. Siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Milwaukee

Tē-hō-miâ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Wisconsin sī tùi Wisconsin Hô hō--lâi, che goân-lâi sī chāi-tē Algonquin Gí-cho̍k goân-chū-bîn ê ōe. Hoat-kok thàm-hiám-ka Jacques Marquette tī 1673 nî lâi kàu chit ūi, kì-lio̍k chit tiâu khe ê miâ chò Meskousing. Kî-tha ê chok-chiá, koh kái siá chò Ouisconsin, āu-bóe chit-ê miâ tû-liáu sī khe miâ, mā sī sì-ûi tē-khu ê tē-hō-miâ. Tī Eng-gí lāi-bīn, Ouisconsin soah koh hong thè-ōaⁿ chò Wisconsin.

Wisconsin goân-lâi ê ì-sù bô chin chheng-chhó, tōa-pō͘-hūn ê ké-soeh sī kóng kap Wisconsin Hô hô-piⁿ âng-sek ê chio̍h-thâu ū koan-hē.

Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Wisconsin ê pak-pêng sī Montreal Hô, Superior Ô͘, kap Michigan, tī tang-pêng sī Michigan Ô͘, tī lâm-pêng sī Illinois; lēng-gōa tī sai-lâm sī Iowa, tī sai-pak ū Minnesota.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Só͘ chai-iáⁿ siāng chá tī kong-goân-chêng 10,000 nî, tio̍h ū lâng lâi kàu chit ūi, hit tang-chūn tng sī kho-ha̍k-ka só͘ kóng ê Wisconsin Peng-chhoan-hòa (Wisconsin Glaciation) sî-kî. Hia chá-kî ê jîn-kûn, sī Kó͘-Indian-lâng (Paleo-Indians), in lia̍h pí-lūn Mastodon (chi̍t khoán kó͘ chhiūⁿ) ê tōng-bu̍t seng-oa̍h.

Tī kong-oân-chêng 1000 kàu kong-goân 1000 nî, Pak Bí-chiu ê Woodland sî-kî, lông-gia̍p siā-hōe chiām-chiām hoat-tián chhut--lâi. Au-bóe sán-seng Effigy mound bûn-hòa, in khí liáu chin chē tōng-bu̍t hêng-thé ê soa-lūn.

1000 kàu 1500 nî kî-kan, koh chhut lâi Mississippi kap Oneota bûn-hòa, in tī chit ūi khí chō chng-thâu, pí-lūn lâm-pō͘ ê kin-á-ji̍t Aztalan chio̍h ū ûi-chek. Nā Oneota ū khó-lêng sī hiān-tāi Ioway kap Ho-Chunk pō͘-cho̍k ê chó͘-sian. Tong Au-chiu-lâng lâi kàu pún tē ê sî-chūn, chia koh ū Menominee, Ojibwa, Sauk, Fox, Kickapoo, kap Pottawatomie téng cho̍k-kûn.

Siāng chá lâi kàu Wisconsin chit ūi ê Au-chiu-lâng ū khó-lêng sī Hoat-kok ê thàm-hiám-ka Jean Nicolet, i tī 1634 nî kò chûn keng-kòe Tōa-ô͘ kòe--lâi. 1673 nî, Jacques Marquette kap Louis Jolliet tùi Fox-Wisconsin Chú-lō͘ chò liáu thâu chi̍t pái ê kì-lio̍k. Tī che chiân-āu, Hoat-kok lâng mā tī Wisconsin bé-bē mô͘-phôe, chóng-sī in kàu Eng-kok keng-kòe Hoat-kok kap Indian Chiàn-cheng tī 1763 nî tit tio̍h pún khu khòng-chè khoân chìn-chêng, lóng iáu bōe khai-siat éng-kiú ê chng-thâu. 1764 nî, Charles de Langlade chhōa-thâu tī Wisconsin tn̂g-kî khiā-khí.

Bí-kok to̍k-li̍p liáu-āu, tī 1783 nî kā Wisconsin siu chò léng-thó͘, m̄-koh Eng-kok tī 1812 nî Chiàn-cheng í-chêng, lóng koh khòng-chè pún tē-khu. Bí-kok khòng-chè hā, keng-chè tùi pún-té mô͘-phôe seng-lí choán chò chhái iân khòng-gia̍p. 1836 nî ê sî, Wisconsin Léng-thó͘ sêng-li̍p. Erie Ūn-hô (Erie Canal) khai-siat, hō͘ Bí-kok tang-pak ê lâng (Sin Eng-lân/Yankee) hong-piān poaⁿ lâi kàu Wisconsin, in āu-bóe khòng-chè liáu pún-tē ê chèng-tī, goân-lâi ê Canada Hoat-kok-hē kap goân-chū-bîn soah piàn chió-sò͘. Lēng-gōa, hit chūn mā be chió Tek-kok, Ài-lân, Lok-ui téng Au-chiû î-bîn kòe--lâi. 1848 nî 5 goe̍h 29, Wisconsin hong siu chò Bí-kok chi̍t chiu.

1890 nî-tāi khai-sí, Wisconsin ê lông-gia̍p tùi sió-be̍h choán kòe lêng-chè-phín ê seng-sán. Hit chūn chin chē î-bîn mā tòa lâi chè-chō chhì-suh ê ki-su̍t, ka-siōng Stephen Babcock só͘ chú-chhî ê ián-kiù, Wisconsin ū liáu "Bí-kok ê Gû-leng-hiong" (America's Dairyland) ê chheng-hō.

1970 nî 8 goe̍h, Wisconsin–Madison Tāi-ha̍k hoat-seng chà-tôaⁿ sū-kiaⁿ, sī hit-tong-sî hoán-chiàn ūn-tōng ê khòng-gī. Tī 1990 nî-tāi chiu-tiúⁿ Tommy Thompson chú-chhî liáu hok-lī kái-kek,

Siâⁿ-chhī[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Milwaukee siâⁿ ū jîn-kkháu 594,000, ūi tī leh pún chiu pak-pêng óa Michigan Ô͘ kap tōa Chicago sio liân ê tō͘-chhī tē-khu. Tōa Milwaukee tē-khu ê jîn-kháu, chiàm kui chiu ê tāi-iok 1/3.

Madison ū jîn-kháu 233,000, sī pún chiu siú-hú.

Chiàu jîn-káu pâi-miâ Tē-3 kàu tē-10 tōa ê siâⁿ-chhī, koh ū Green Bay, Kenosha, Racine, Appleton, Waukesha, Oshkosh, Eau Claire kap Janesville.

Keng-chè[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Wisconsin tī 2014 nî ê GDP sī 292,891 pa̍h-bān bí-kim.[1]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]