Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
1945 nî, Bí-kok hiòng Ji̍t-pún tàn goân-chú-toâⁿ.

Tē-jī/lī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn (kán-lio̍k: jī/lī-chhù-tāi-chiàn, jī/lī-chiàn) sī 1939 nî kàu 1945 nî, Tông-bêng-kok kap Te̍k-sim-kok (軸心國, ì-sù sī “chhin-chhiūⁿ tī chhia-sim ê ta̍k-ê kok-ka”) chi-kan ê choân-kiû chiàn-cheng, sī jîn-lūi le̍k-sú chêng kah taⁿ kui-bô͘ siōng kài toā, phò-hāi siōng chīn-pōng, sí-siong siōng kài chhi-chhám ê sî-kî. Tng jia̍t ê sî, bat khan-siap tio̍h 70 thóng ê kok-ka. Lio̍k-hái-khong to ū teh kau-chiàn, boé-chhiú ê sí-bông jîn-sò͘ khah chē 6-chheng-bān lâng. Tông-bêng-kun chiàn iâⁿ.

Tē-jī-chhù Tāi-chiàn kî-tiong Ji̍t-pún hoat-khí ê chhim-lio̍k mā kiò Toā Tang-a Chiàn-cheng; Ji̍t-pún tī ê Thài-pêng-iûⁿ ê chiàn-tiûⁿ mā kiò Thài-pêng-iûⁿ Chiàn-cheng.

sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf