Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Au-chiu gû (Bos taurus)
Hui-chiu chúi-gû (Syncerus caffer)

, 1 chióng lo̍h-sèng ê ū tê ê tōng-bu̍t, sio̍k-tī Bovinae. Lâng chhī lâi ēng i ê bah, gû-leng, phoê, mā ē-tàng thoa , giú chhia, téng-téng. Tī chi̍t-koá kok-ka, phì-jû Ìn-tō͘, ū chong-kàu ì-gī.

Gû sī kan-nā chia̍h-chháu, chia̍h-chúi kè seng-oa̍h ê tōng-bu̍t. Gû sī siang-sò͘-tôe ê tōng-bu̍t, chi̍t-kha sì-gê-tôe kah khia-sò͘-tôe ê bé toaⁿ-toê sī bô sio-siâng. Ū chi̍t-ki chiok-tn̂g ê boé, bóe-liu hoat tn̂g-tn̂g--ê mn̂g thang sut-chêng sut-āu koáⁿ hō͘-sîn, báng-á. Gû ê téng chhùi-khí-chô thâu-chêng bô hoat chhùi-khí kan-nā chhun tēng-tēng-ê chhùi-khí-hoāⁿ niā. I teh chia̍h-chháu sī ēng chi̍h tī chháu sa--lâi, ē-chô-khí khoè-chháu, téng-chô khí-hoāⁿ ná-boē-su lán teh-ēng--ê to-tiam án-ne, lâi-chò chih-la̍t ê kong-iōng niā-niā. Chia̍h-pá teh-khùn, teh-tuh-ku ê sî oē hoan-chháu. Khoàⁿ i ba̍k-chiu pàng-khoeh-khoeh chhùi tāng-boē-thêng teh pō͘ , ti i chá-chêng chia̍h-lo̍h pak-lāi ê chháu pō͘ hō͘-i koh-kha iù.

Gû ê chéng-lūi chiok-choē. Nā chiū iōng-tô͘ lâi-kóng, oe-tàng hun-chò: choh-sit, bah-ēng kah chhú-leng iōng. Chāi choh-sit-lâng sù-siông chiap-chhiok-tio̍h ê chióng-lūi sī "chhiah-gû" kah "súi-gû".

Hun-lūi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]