Chhiah-gû

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Liāu-tī chháu-po͘ ū--lâng-chhī--ê choh-sit-iōng--ê chhiah-gû. (Phîⁿ-ô͘)

Chhiah-gû / N̂g-gû hiān-chú-sî eng-kai í-keng bô iá-seng--ê. Keng-kè lán-lâng kú-nî--ê iúⁿ-chhī, kâng-chéng (Bos taurus) kah sio-oá-chéng (Bos indicus) ê phòe-chéng thàu-lām, kah ū-kè-oē--ê khan-kà, chit-chióng í-keng kái-liông-ka̍h khah un-sûn--ê choh-sit-gû tī sió-lông keng-chok, hn̂g--ê bīn-chek siuⁿ-soè, hn̂g--ê só͘-iú-koân hun-soàⁿ, tē-hêng koân-kē bô-pîⁿ, bô ki-hâi-hoà ê lông-chhoan, sī ū i-ê bô-hoat-tō͘ tāi-toè ê hong-piān kap si̍t-iōng.

Chit-chióng choh-sit-gû boh hō͘ choh-sit-lâng khan-kà chìn-chêng. Tī gû 2-hè chó-iū tio̍h thang-hó kǹg-phīⁿ, chhng gû-kǹg-á, pa̍k gû-liāu-soh hō͘ chhin-chhái toā-siò, lâm-lú lóng oē-tàng khan-lâi-khan-khì lâi chhe-khián sú-iōng, tìⁿ-lôe, thoa-gû-chhia. Ūi-tio̍h boh hō͘ gû-káng ū ún-tēng ê sèng-sò͘, tī i khí-chhio chìn-chêng tio̍h ài kā-i iam-tiāu. Nā-sī su-iàu, ū-thang-sî-a iâu-koh ài-koà gû-hâm. Chiah-oē sūn-chhiú hó-ēng.