跳至內容

Lôe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thà-hn̂g iōng--ê lôe kap phòe-kiāⁿ.
Thà-hn̂g iōng--ê lôe kap phòe-kiāⁿ.

Lôe / Lê, Gû-lôe / Gû-lê sī chi̍t-chióng choh-sit iōng ê lông-kū. Tī lâng ū-teh chèng-choh, oē-hiáu chioh pō͘-hūn lio̍k-siù ê la̍t lâi tàu choè khang-khè khai-sí, eng-kai tio̍h ū chit-chióng ke-si. Chāi bô-kâng ê só͘-chāi, bô-kâng ê iōng-tô͘ oē-ū bô-kâng ê hêng-thé ê lôe: thà-hn̂g lê-chhân ēng--ê, siu-sêng choan-iōng ēng--ê.

Chi̍t-tiuⁿ-lôe sī ū lôe-chhia, lôe-thâu, lôe-piah, lôe-chhia-taⁿ, lôe-thok kah nn̄g-tiâu pí -sin-tn̂g (gû-keng -- gû āu-chē) khah-tn̂g-sió-khoá ê toā-soh, chi̍t-tiâu khan-heng soh-á lâi cho͘-sêng--ê.

Lôe-thâu, lôe-piah sī ēng siⁿ-á hoan-soa chù-chō ê. Lôe-thâu sī siau-mô͘-phín.

Chāi ēng-lôe thà-hn̂g poâⁿ-péng, lāng-sang hn̂g-thô͘ ê sî, bián-put-liáu liâm-thô͘ oē khâⁿ-tiâu-tī lôe-thâu kah lôe-piah piáu-bīn, hō͘ lôe phû-tī thô͘-bīn bô-hoat-tō͘ chhim-thà. Hit-gê sî-chūn lôe-thok tō oē hō͘-lán the̍h-lâi thuh-tiāu liâm tī lôe-thâu, lôe-piah ê thô͘. Hō͘ lôe koh oē-tàng kè-sio̍k lôe chhut beh-ti̍h ê kau, lāng-sang iâu-boē thà-oân ê hn̂g.

Tī ū chèng-choh ê chhân-hn̂g nn̄g-lân (nn̄g-lêng, nn̄g-choā) tiong-kan thà-hn̂g ê sî, ūi-tio̍h phiah-bián hō͘ gû oân-lō͘ tìⁿ-lôe oân-lō͘ àⁿ-lo̍h chia̍h nn̄g-pêng tióng-sêng ê lông-chok-bu̍t, gû-chhùi tio̍h-oē koà gû-chhùi-láng. Gû-chhùi-láng chá-kî sī ēng tek-bî-á lia̍h--ê. Chit-ma nái-lóng (nylon) soh-á chhin-chhái boé-oē-tio̍h, ka-kī thih-kho͘ áu-áu-ē, soh-á lia̍h-lia̍h-ē tio̍h-ū-a.

Chi̍t-tīn-lâng khì kàu chhân-hn̂g lóng-sī tè hoāⁿ-lôe-bé ê lâng teh-kiâⁿ. Hoāⁿ-lôe-bé ê lâng chha-put-to tio̍h-sī chit-tīn-lâng ê chhoā-thâu. Hoāⁿ-lôe-bé ê ki-su̍t sī ài ha̍k-si̍p, m̄-si chhin-chhái-lâng lóng oē-hiáu--ē.