Bí-kok chóng-thóng lia̍t-pió

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Tsiàu Bí-kok hiàn-huat(Constitution of the United States) ê kui-tīng, Bí-kok tsóng-thóngkok-ka guân-siú kiam-jīm hîng-tsìng siú-tiúnn.

Lia̍t-pió[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Jīm-kî Uē-siōng Sènn-miâ Tsiū-jīm Sià-jīm Tsìng-tóng Hù-tsóng-thóng Tsìn-tsîng tsit-uī
1, 2 George-Washington.jpg George Washington
(1732–1799)
1789 nî 4 gue̍h 30 hō 1797 nî 3 gue̍h 4 hō John Adams Tāi-lio̍k-kun
3 US Navy 031029-N-6236G-001 A painting of President John Adams (1735-1826), 2nd president of the United States, by Asher B. Durand (1767-1845)-crop.jpg John Adams
(1735–1826)
1797 nî 3 gue̍h 4 hō 1801 nî 3 gue̍h 4 hō Liân-pang tóng Thomas Jefferson hù-tsóng-thóng
4, 5 Thomas Jefferson by Rembrandt Peale, 1800.jpg Thomas Jefferson
(1743–1826)
1801 nî 3 gue̍h 4 hō 1809 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú kiōng-hô tóng Aaron Burr
George Clinton
hù-tsóng-thóng
6, 7 James Madison.jpg James Madison
(1751–1836)
1809 nî 3 gue̍h 4 hō 1817 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú kiōng-hô tóng George Clinton
Elbridge Gerry
Kok-bū Pō͘-tiúnn
8, 9 James Monroe White House portrait 1819.gif James Monroe
(1758–1831)
1817 nî 3 gue̍h 4 hō 1825 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú kiōng-hô tóng Daniel D. Tompkins Kok-bū Pō͘-tiúnn
10 John Quincy Adams.jpg John Quincy Adams
(1767–1848)
1825 nî 3 gue̍h 4 hō 1829 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú kiōng-hô tóng John C. Calhoun Kok-bū Pō͘-tiúnn
11, 12 Andrew Jackson.jpg Andrew Jackson
(1767–1845)
1829 nî 3 gue̍h 4 hō 1837 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú tóng John C. Calhoun
Martin Van Buren
Tennessee tsham-gī-guân
(1823–1825)
13 MartinVanBuren.png Martin Van Buren
(1782–1862)
1837 nî 3 gue̍h 4 hō 1841 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú tóng Richard Mentor Johnson hù-tsóng-thóng
14 William Henry Harrison.jpg William Henry Harrison
(1773–1841)
1841 nî 3 gue̍h 4 hō 1841 nî 4 gue̍h 4 hō Whig tóng John Tyler Colombia Tāi-sài
(1828–1829)
14 WHOportTyler.jpg John Tyler
(1790–1862)
1841 nî 4 gue̍h 4 hō 1845 nî 3 gue̍h 4 hō Whig tóng hù-tsóng-thóng
15 JamesKPolk.png James K. Polk
(1795–1849)
1845 nî 4 gue̍h 4 hō 1849 nî 3 gue̍h 4 hō Bîn-tsú tóng George M. Dallas Tennessee Tsiu-tióng
(1839–1841)
16 Zachary Taylor-circa1850.jpg Zachary Taylor
(1784–1850)
1849 nî 3 gue̍h 4 hō 1850 nî 7 gue̍h 9 hō
16 Fillmore.jpg Millard Fillmore
(1800–1874)
1850 nî 7 gue̍h 9 hō 1853 nî 3 gue̍h 4 hō
17 Franklin Pierce.jpg Franklin Pierce
(1804–1869)
1853 nî 3 gue̍h 4 hō 1857 nî 3 gue̍h 4 hō
18 James Buchanan.jpg James Buchanan
(1791–1868)
1857 nî 3 gue̍h 4 hō 1861 nî 3 gue̍h 4 hō
19, 20 Abraham Lincoln November 1863.jpg Abraham Lincoln
(1809–1865)
1861 nî 3 gue̍h 4 hō 1865 nî 4 gue̍h 15 hō
20 President Andrew Johnson.jpg Andrew Johnson
(1808–1875)
1865 nî 4 gue̍h 15 hō 1869 nî 3 gue̍h 4 hō
21, 22 UlyssesGrant.png Ulysses S. Grant
(1822–1885)
1869 nî 3 gue̍h 4 hō 1877 nî 3 gue̍h 4 hō
23 President Rutherford Hayes 1870 - 1880.jpg Rutherford B. Hayes
(1822–1893)
1877 nî 3 gue̍h 4 hō 1881 nî 3 gue̍h 4 hō
24 James Abram Garfield, photo portrait seated.jpg James A. Garfield
(1831–1881)
1881 nî 3 gue̍h 4 hō 1881 nî 9 gue̍h 19 hō
24 Chester Alan Arthur.jpg Chester A. Arthur
(1829–1886)
1881 nî 9 gue̍h 19 hō 1885 nî 3 gue̍h 4 hō
25 StephenGroverCleveland.png Grover Cleveland
(1837–1908)
1885 nî 3 gue̍h 4 hō 1889 nî 3 gue̍h 4 hō
26 Pach Brothers - Benjamin Harrison.jpg Benjamin Harrison
(1833–1901)
1889 nî 3 gue̍h 4 hō 1893 nî 3 gue̍h 4 hō
27 StephenGroverCleveland.png Grover Cleveland
(1837–1908)
1893 nî 3 gue̍h 4 hō 1897 nî 3 gue̍h 4 hō
28, 29 William McKinley 1.png William McKinley
(1843–1901)
1897 nî 3 gue̍h 4 hō 1901 nî 9 gue̍h 14 hō
29, 30 President Theodore Roosevelt, 1904.jpg Theodore Roosevelt
(1858–1919)
1901 nî 9 gue̍h 14 hō 1909 nî 3 gue̍h 4 hō
31 William Howard Taft, Bain bw photo portrait, 1908.jpg William Howard Taft
(1857–1930)
1909 nî 3 gue̍h 4 hō 1913 nî 3 gue̍h 4 hō
32, 33 President Woodrow Wilson portrait December 2 1912.jpg Woodrow Wilson
(1856–1924)
1913 nî 3 gue̍h 4 hō 1921 nî 3 gue̍h 4 hō
34 Warren G Harding-Harris & Ewing.jpg Warren G. Harding
(1865–1923)
1921 nî 3 gue̍h 4 hō 1923 nî 8 gue̍h 2 hō
34, 35 John Calvin Coolidge, Bain bw photo portrait.jpg Calvin Coolidge
(1872–1933)
1923 nî 8 gue̍h 2 hō 1929 nî 3 gue̍h 4 hō
36 President Hoover portrait.jpg Herbert Hoover
(1874–1964)
1929 nî 3 gue̍h 4 hō 1933 nî 3 gue̍h 4 hō
37~40 Franklin D. Roosevelt - NARA - 196715.jpg Franklin D. Roosevelt
(1882–1945)
1933 nî 3 gue̍h 4 hō 1945 nî 4 gue̍h 12 hō
40, 41 Harry S. Truman.jpg Harry S. Truman
(1884–1972)
1945 nî 4 gue̍h 12 hō 1953 nî 1 gue̍h 20 hō
42, 43 Dwight D. Eisenhower, White House photo portrait, February 1959.jpg Dwight D. Eisenhower
(1890–1969)
1953 nî 1 gue̍h 20 hō 1961 nî 1 gue̍h 20 hō
44 Jfk2.jpg John F. Kennedy
(1917–1963)
1961 nî 1 gue̍h 20 hō 1963 nî 11 gue̍h 22 hō
44, 45 Lyndon B. Johnson, photo portrait, leaning on chair, color.jpg Lyndon B. Johnson
(1908–1973)
1963 nî 11 gue̍h 22 hō 1969 nî 1 gue̍h 20 hō
46, 47 Richard M. Nixon, ca. 1935 - 1982 - NARA - 530679.jpg Richard Nixon
(1913–1994)
1969 nî 1 gue̍h 20 hō 1974 nî 7 gue̍h 9 hō
47 Gerald Ford.jpg Gerald Ford
(1913–2006)
1974 nî 7 gue̍h 9 hō 1977 nî 1 gue̍h 20 hō
48 JimmyCarterPortrait.jpg Jimmy Carter
(1924 tshut-sì)
1977 nî 1 gue̍h 20 hō 1981 nî 1 gue̍h 20 hō
49, 50 Official Portrait of President Reagan 1981.jpg Ronald Reagan
(1911–2004)
1981 nî 1 gue̍h 20 hō 1989 nî 1 gue̍h 20 hō
51 George H. W. Bush, President of the United States, 1989 official portrait (cropped).jpg George H. W. Bush
(1924 tshut-sì)
1989 nî 1 gue̍h 20 hō 1993 nî 1 gue̍h 20 hō
52, 53 Bill Clinton.jpg Bill Clinton
(1946 tshut-sì)
1993 nî 1 gue̍h 20 hō 2001 nî 1 gue̍h 20 hō
54, 55 George-W-Bush.jpeg George W. Bush
(1946 tshut-sì)
2001 nî 1 gue̍h 20 hō 2009 nî 1 gue̍h 20 hō
56, 57 President Barack Obama, 2012 portrait crop.jpg Barack Obama
(1961 tshut-sì)
2009 nî 1 gue̍h 20 hō 2017 nî 1 gue̍h 20 hō
58 Donald Trump by Gage Skidmore 10.jpg Donald Trump
(1946 tshut-sì)
2017 nî 1 gue̍h 20 hō

Siong-kuan[siu-kái | kái goân-sí-bé]