Portal:Im-ga̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Im-ga̍k Mn̂g-kháu-ia̍h

Im-ga̍k sī keng-kòe sî-kan ê siaⁿ-im kap tiām-chih cho͘-chit koh keng-koè thèng-kak chiap-siu ê chi̍t khoán gē-su̍t ê hêng-sek, ē-tàng tùi thiaⁿ-chiá ê chêng-kám sán-seng éng-hióng. Im-ga̍k tiāⁿ kap thiàu-bú ha̍p chò-hóe, koh ēng tī chi̍t kóa chong-kàu gî-sek. Tī gē-su̍t tang-tiong, im-ga̍k ē-tàng sǹg sī piáu-ián gē-su̍t.

Kòe-soán ê bûn-chiuⁿ

Ìn-tō͘ kó͘-tián im-ga̍k ê piáu-ián
Ìn-tō͘ kó͘-tián im-ga̍k ê goân-khí-thâu, ē-tàng tui-jip khì kàu siōng kó͘-chá ê keng-tián, iā tō-sī Ìn-tō͘-kàu thoân-thóng ê chi̍t-pō͘-hūn: Vadas. Vedas 4 pún chheh lāi-té ê 1 pún: Samaveda, ēng chiâⁿ tn̂g ê bûn-jī lâi kóng-tio̍h im-ga̍k. Ìn-tō͘ kó͘-tián im-ga̍k tāi-seng sī ēng lâi pang-chān chē-siân--ê, in siong-sìn im-ga̍k keng-kòe hō chò "Kindalini" ê chhiú-lō͘, bô-kāng-khoán ê raga tō ē khì éng-hióng bô-kāng-khoán ê chakra (sim-chêng iah lêng-liōng ê tiong-sim).

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

Clément de Fauquembergue ê Jeanne d'Arc ang-á-ōeCredit: Diego Delso

Pho-lân Poznań siâⁿ Fara Poznańska kàu-tn̂g ê kóng-hong-khîm. Che sī Tek-kok ê hong-khîm-sai Friedrich Ladegast tī 1872 nî kàu 1876 nî kan chè-chok--ê. I hun 2676 tiâu kóng.

Pún goe̍h-ji̍t

Kòe-soán ê jîn-bu̍t

Amuro Namie
Amuro Namie (安室奈美恵), 1977 nî 9 goe̍h 20 chhut-sì, sī Ji̍t-pún ê koa-chhiú, Liû-kiû ê lâng, tùi Okinawa-koān Naha-chhī chhut-sì. Amuro 14 huè chhut-tō, hit-chūn tāi-seng sī lú-chú im-ga̍k cho͘-ha̍p Super Monkey's--ê sêng-oân. Sui-jiân chit ê cho͘-ha̍p bô kài sîng-kong, 1995 nî ê toaⁿ-khek Try Me chóng-sī hō͘ i siū sió-khóa chai-miâ. Hoat-hîng nn̄g tiuⁿ toaⁿ-khek liáu-āu, Amuro lī-khui cho͘-ha̍p, kah Avex chhiam-iok chiâⁿ chò to̍k-li̍p koa-chhiú.

Kòe-soán ê siaⁿ-im

Lí kám chai-iáⁿ...

Spotify

Lūi-pia̍t

Koan-liân portal

Wikimedia