Ìn-tō͘ kó͘-tián im-ga̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Ìn-tō͘ kó͘-tián im-ga̍k ê goân-khí-thâu, ē-tàng jiok khì kàu siōng-kó͘-chá ê keng-tián, iā tō-sī Ìn-tō͘-kàu thoân-thóng ê chi̍t-pō͘-hūn: Vadas.Vedas kāng-cháng 4 pún chheh lāi-té ê 1 pún: Samaveda, ēng chiâⁿ tn̂g ê bûn-jī lâi kóng-tio̍h im-ga̍k. Ìn-tō͘ kó͘-tián im-ga̍k chi̍t-khí-khiàn sī ēng lâi pang-chān chē-siân--ê, in siong-sìn im-ga̍k thàu-koè hō-chò "Kindalini" ê chhiú-lō͘, bô-kāng-khoán ê mé-lō͘-tì (raga) tō ē khì éng-hióng bô-kāng-khoán ê chakra (sim-chêng iah lêng-liōng ê tiong-sim).

Ìn-tō͘ kó͘-tián im-ga̍k mā sī chū-lâi hoat-tián siōng ho̍k-cha̍p koh siōng ka-nn̂g ê im-ga̍k hē-thóng ê 1 ê, i chhin-chhiūⁿ Se-kok kó͘-tián im-ga̍k chi̍t-iūⁿ, mā kā peh-tō͘ im-têng hun-chò 12 ê poàⁿ-im, che tiong-kan ū 8 ê ki-pún im-hû: Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni Sa. Kap Se-kok kó͘-tián im-ga̍k koh-iūⁿ ê só͘-chāi, sī Ìn-tō͘ kó͘-tián im-ga̍k sī chhái-iōng sûn-chèng-lu̍t (Se-kok kó͘-tián im-ga̍k sī chhái-iōng pêng-kin-lu̍t.)

Ìn-tō͘ kó͘-tián im-ga̍k goân-té sī tan-soân-lu̍t--ê, tiāⁿ the̍h chi̍t-toāⁿ kò͘-tēng ê mé-lō͘-tì chò ki-chhò lâi chìn-hêng, piáu-hiān-siōng, soân-lu̍t-tek te̍k-pia̍t tèng-kin tī raga, nā liâu-phah-tek tō tèng-kin tī tala.