Portal:Tiat-ha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tiat-ha̍k Mn̂g-kháu-ia̍h

Tiat-ha̍k sī 1-khoán thàu-koè su-khó kap mn̄g būn-tê lâi gián-kiù jîn-lūi kap chit-ê sè-kài ê ha̍k-būn. Lēng-goā 1-chióng tiat-ha̍k ê tēng-gī sī " tùi thiu-siōng koan-liām ê gián-kiù ". Tiat-ha̍k m̄-sī kho-ha̍k ê 1-chióng, in-ūi tiat-ha̍k m̄-sī teh gián-kiù chit-sè-kan ê mi̍h-kiāⁿ kap tāi-chì án-choáⁿ ūn-chok. Ki-pún-siōng, tiat-ha̍k sī thàu-koè hoê-ta̍p chi̍t-koá toā būn-tê, koh tùi he si̍t-chè ê tap-àn chìn-chi̍t-pō· mn̄g khoàⁿ "ūi-sím-mi̍h / ūi-sím-mi̍h m̄-sī" chit-khoán ê hong-sek teh chò su-khó.


Kòe-soán ê bûn-chiuⁿ

Kong-siat, iah-sī kóng kong-lí, sī 1 ê hē-thóng lāi-té bô chèng-bêng tō ká-siat sī chin--ê ê 1 kù oē, iah-sī bēng-tê (proposition). Lia̍h kong-siat chò chhut-hoat-tiám lâi chhui-lūn, koh ē-tàng tit tio̍h tēng-lí. Tī chi̍t-koá jīn-sek-lūn (epistemology), kong-líchū-bêng (self-evident) ê chin-lí (truth), chhun--ê ê tì-sek tio̍h-ài ēng kong-lí chò ki-chân lâi kiàn-li̍p. Iā tō sī kóng, jīn-bat chhun--ê ê bēng-tê chìn-chêng, ē-tàng seng jīn-bat kong-lí. M̄-koh hoān-sè chit chióng kong-lí kin-pún tō bô chûn-chāi.

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

Kòe-soán ê jîn-bu̍t

Friedrich Nietzsche
Friedrich Wilhelm Nietzsche sī chi̍t-ê Tek-kok tiat-ha̍k-ka chham bûn-hiàn-ha̍k-ka, i chhòng-chok chin-chē iú-koan chong-kàu, tō-tek, bûn-hòa, kho-ha̍k kap tiat-ha̍k ê bûn-chiong chham chheh-che̍k, tùi āu-lâi ê tiat-ha̍k, iû-kî sī chûn-chāi-chú-gī (existentialism) kap āu-hiān-tāi-chú-gī (postmodernism) ū chin-chē éng-hióng.

Lí kám chai-iáⁿ...

Kòe-soán ê ín-kù

Sokrates
Sokrates, Lives of Eminent Philosophers, II.32.

Lūi-pia̍t

Koan-liân portal

Wikimedia