Chûn-chāi-chú-gī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chûn-chāi-chú-gī chit-ê bêng-sû biô-siá se-hng tiat-ha̍k su-sióng tang-tiong ê chi̍t-kóa-á chú-tê. I kiông-tiāu 1-ê kò-jîn bīn-tùi 1-ê lí-sèng-siōng bē-liáu-kái-tit ê ú-tiū, tì-sú lâng tio̍h keng-giām in-ūi tī-teh só· bīn-tùi ê oân-choân ê soán-te̍k ê chū-iû. Chûn-chāi-chú-gī tùi "oa̍h" ê chōng-hóng kiaⁿ-hiâⁿ a̍h-sī kám-kak sèⁿ-miā móa-sī lī-keng. Bó·-chióng thêng-tō· chûn-chāi-chú-gī hoán-èng 1 khoán chêng-sū. I siāng hoat-ta̍t ê nî-kî sī tī Tē-jī-pái Sè-kài Tāi-chiàn liáu-āu. Chiàn-cheng ê keng-giām só· tòa--lâi ê sit-bōng (?) éng-hióng chi̍t-kóa-á Au-chiu tāi-lio̍k ê tì-sek hūn-chú.

It-poaⁿ jīn-ûi Søren Kierkegaard sī tāi-seng thê-chhut chûn-chāi-chú-gī ê su-sióng-ka.

Siong-koan ê tiat-ha̍k-ka, sîn-ha̍k-ka: