Thóng-kè

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
頁面統計
內容頁面226,195
頁面
(在 Wiki 上所有的頁面,包括對話頁面、重新導向頁面等。)
714,859
已上傳的檔案362
編輯統計
自 Wikipedia 成立以來的頁面編輯數1,885,349
每頁平均編輯數2.64
Iōng-chiá thóng-kè sò·-ba̍k
已註冊的 使用者33,611
活動使用者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)
(在最近 30 天操作過的使用者)
84
Ke-khì-lâng (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)42
koán-lí jîn-oân (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)5
Koaⁿ-liâu (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)4
監管員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
帳號建立員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
匯入者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
跨 wiki 匯入者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
IP 封鎖例外 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
監督員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
使用者查核員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
已確認的使用者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
結構式討論機器人 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)1
其它統計
所有內容頁面的字數12,138,978
已列入排程的大量訊息0