Thóng-kè

跳至導覽 跳至搜尋
頁面統計
內容頁面431,148
頁面
(在 wiki 上所有的頁面,包括討論頁面、重新導向頁面等。)
1,061,919
已上傳的檔案362
編輯統計
自Wikipedia成立以來的頁面編輯數3,122,673
每頁平均編輯數2.94
Iōng-chiá thóng-kè sò·-ba̍k
已註冊的使用者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)52,890
活動使用者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)
(在最近 30 天操作過的使用者)
95
Ke-khì-lâng (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)44
koán-lí jîn-oân (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)6
介面管理員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
Koaⁿ-liâu (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)3
監督員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
監管員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
帳號建立員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
匯入者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
跨維基匯入者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
IP封鎖例外者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
使用者查核員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
已確認的使用者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
其它統計
所有內容頁面的字數25,567,013