Tiong-kok

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
Koan-hē hiān-tāi kán-chheng Tiong-kok ê kok-ka, chhiáⁿ khoàⁿ "Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok" hit phiⁿ.
Sò͘-ūi "Chū-iû Tiong-kok", khoàⁿ "Tiong-hôa Bîn-kok".
Chit phiⁿ chú-iàu biô-siá le̍k-sú, tē-lí, bûn-hoà ê Tiong-kok.

Tiong-kokA-chiu tāi-lio̍k tang-pō͘ chi̍t tè khu-he̍k. Tong-tāi chū-chheng Tiong-kok ê chèng-khoân siōng-bô ū nn̂g-ê, pau-koat it-poaⁿ kok-chè jīn-tēng ê Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok, kap si̍t-chè koán-hat Tâi-oân (kiam Phêⁿ-ô͘), kap Kim-mn̂g kiam Má-chó͘ téng só͘-chāi ê Tiong-hôa Bîn-kok.

Kīn-tāi chèng-tī khài-liām[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chá-chêng chûn-chāi ê tè-kok Tāi-chheng, tī bóe-kî oa-ná í Tiong-kok ê sin-hūn tùi-gōa kau-óng. Āu-lâi kiàn-li̍p ê Tiong-hôa Bîn-kok tī kok-chè thé-hē ē-té sī tùi Tāi-chheng ê kè-sio̍k. Chiàn-āu Tiong-kok Lōe-chiàn té-bé chō-sêng Chiúⁿ Kài-se̍k/Kok-bîn-tóng niá-chhōa ê Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú choán kòe Tâi-oân, tông-sî Kiōng-sán-tóng tī Tiong-kok kiàn-li̍p khí Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok. Keng-kòe 20 sè-kí āu-kî, sè-kài-siōng tōa-pō͘-hūn ê kok-ka kap kok-chè cho͘-chit chiām-chhù lóng sêng-jīm āu-chiá sī î-it ê Tiong-kok chèng-hú.

Tī Tâi-oân, sui-bóng ū chi̍t kóa chèng-tī lí-sióng sī hi-bāng si̍t-chè thóng-tī hia ê Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú hòng-khì tāi-piáu Tiong-kok ê chú-tiuⁿ, chóng-sī in m̄-bat tī hiàn-chèng ê chân-kip si̍t-hêng. Tâi-oân tī kok-chè-hoat siōng sī-m̄-sī sǹg Tiong-kok ê chi̍t hūn, koh koan-hē tio̍h 1950 nî-tāi í-lâi kok-chè to-hong tùi Tâi-oân ê hoat-lu̍t tē-ūi ê cheng-gī.

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sú-bé]