Tiong-kok tāi-lio̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Tiong-kok tāi-lio̍k (Hàn-jī: 中國大陸), tī Tâi-oân iā kiò choè Tn̂g-soaⁿ (Hàn-jī: 唐山, mā ū lâng siá-chò 長山), chí Hiong-káng kap Ò-mn̂g í-gōa Tiong-kok/Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok si̍t-chāi thóng-tī ê kî-thaⁿ tē-khu, mā bô pau-hâm Tâi-oân, Phêⁿ-ô͘, Kim-mn̂g, kap Má-chó͘. Tn̂g-soaⁿ sī ùi Tiong-kok chhian-sóa kàu kî-thaⁿ kok-ka ê kiâu-bîn hām in ê kiáⁿ-sun kòan-sì ēng lâi kiò Tiong-kok ê thé-hō. Chit-ê thé-hō tī Tâi-ôan kap Tang-lâm-a siōng-chia̍p thiaⁿ-tio̍h.

" Tông-tiâu " ( Hàn-jī: 唐朝 ) sī Tiong-kok le̍k-sú-siōng ê 1 ê chiâⁿ kiông chiâⁿ lè-táu ê tiâu-tāi. Só·-í āu--lâi tiāⁿ-tiāⁿ kap " Hàn "( 漢 ) chò-hóe hō· lâng the̍h lâi tòng-chò Tiong-kok ê thé-hō.

" Tn̂g " kî-si̍t tō sī " 唐 " chit-ê Hàn-jī ê Hō-ló pe̍h-ōe-im, kau-ki-liân ê sû koh ū " Tn̂g-lâng " ( 唐人 ), " Tn̂g-jī " ( 唐字 ), " Tn̂g-ōe Hàn-jī " ( 唐話漢字 ) téng-téng.

" Soaⁿ " ( 山 ) tī chit-ê sû lāi-té pēng m̄-sī " soaⁿ-thâu", " soaⁿ-lūn " ê ì-sù, Hō-ló pō·-pêng mā ēng " soaⁿ " lâi kóng " lio̍k-tē " he̍k-chiá sī " só·-chāi ", pí-lūn-kóng " khí-soaⁿ / chiūⁿ-soaⁿ " sī ùi hái--ni̍h khí-lih lio̍k-tē, " gōa-thâu-soaⁿ " sī kóng kò·-hiong í-gōa ê só·-chāi.

" Tn̂g-soaⁿ " chit-ê ho·-im tō chhin-chhiūⁿ thâu-chêng só· kóng--ê, sī " 唐山 " chit-2-ê hàn-jī ê Hō-ló pe̍h-ōe-im. In-ūi " Tn̂g "( 唐 ) chit-ê pe̍h-ōe-im sù-siông khah bô teh kóng, tì-sú ū lâng gō·-hōe, kā " Tn̂g-soaⁿ " ê hàn-jī siá-chò " 長山 ", sīm-chì soah éng-hióng tio̍h Hak-fa. Hak-fa khip-siu chit-ê Hō-ló sû ê sî, ho·-im choaⁿ-á cho̍ah tùi " 長山 " khì.

Koh khoàⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]