Mô͘ Te̍k-tong

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Mô͘ Te̍k-tong
毛泽东
Tiong Kiōng Tiong-iong Úi-oân-hōe chú-se̍k
Jīm-kî
1943 nî 3 goe̍h 20 ji̍t – 1976 nî 9 goe̍h 9 ji̍t
Hù chú-se̍k Lâu Siàu-kî
Chiu Un-lâi
Lîm Piu
Hòa Kok-hong
Chêng-jīm Tiuⁿ Bûn-thian (chóng-su-kì)
Kè-jīm Hòa Kok-hong
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chú-se̍k
Jīm-kî
1954 nî 9 goe̍h 27 ji̍t – 1959 nî 4 goe̍h 27 ji̍t
Chóng-lí Chiu Un-lâi
Hù chú-se̍k Chu Tek
Kè-jīm Lâu Siàu-kî
Tiong-iong Kun-sū Úi-oân-hōe chú-se̍k
Jīm-kî
1954 nî 9 goe̍h 8 ji̍t – 1976 nî 9 goe̍h 9 ji̍t
Hù chú-se̍k Chu Tek
Lîm Piu
Ia̍p Kiàm-eng
Kè-jīm Hòa Kok-hong
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Jîn-bîn chèng-hú chú-se̍k
Jīm-kî
1949 nî 10 goe̍h 1 ji̍t – 1954 nî 9 goe̍h 27 ji̍t
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1893 nî 12 goe̍h 26 ji̍t(1893-12-26)
Chheng-kok Ô͘-lâm-séng Siong-thâm-koān Siâu-san
(kin-á-ji̍t Siong-thâm-chhī Siâu-san-chhī)
Kòe-sin 1976 nî 9 goe̍h 9 ji̍t (82 hòe)
 Tiong-kok Pak-kiaⁿ Tiong-lâm-hái
Bōng  Tiong-kok Pak-kiaⁿ Mô͘ Chú-se̍k Kì-liām-tông
Chèng-tóng Tiong-kok Kiōng-sán Tóng
Phoè-ngó͘
Kiáⁿ-jî
Pē-bú
  • Mô͘ Î-chhiong (pē)
  • Bûn Sò͘-khîn (bú)
Chhiam-miâ

Mô͘ Te̍k-tong (毛澤東, 1893 nî 12 goe̍h 26 ji̍t – 1976 nî 9 goe̍h 9 ji̍t), piáu-jī Jūn-chi (潤之), sī Tiong-kok ū-miâ ê chèng-tī-ka, chiàn-lio̍k-ka, sù-sióng-ka, su-hoat-ka kap si-jîn. I pī Tiong-kok-lâng hō-chò Mô͘ Chú-se̍k (毛主席). Ô͘-lâm Siong-thâm chhut-sin, ùi Ô͘-lâm Séng-li̍p Tē-chi̍t Su-hoān Ha̍k-hāu pit-gia̍p. Tiong-kok Kiōng-sán-tóng chhòng-sí-jîn chi-it, Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun kap Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chú-iàu tè-chō-chiá kap léng-tō-jîn, chiong-sin tam-jīm Tiong-kok Kiōng-sán-tóng Tiong-iong Úi-oân-hōe Chú-se̍k kiam Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tiong-iong Kun-sū Úi-oân-hōe Chú-se̍k. Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok sêng-li̍p āu, bat seng-āu kiam-jīm tiong-iong Jîn-bîn Chèng-hú Chú-se̍k kiam Jîn-bîn Kek-bēng Kun-sū Úi-oân-hōe Chú-se̍k, Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Chú-se̍k kiam Kok-hông Úi-oân-hōe Chú-se̍k, Tiong-kok Jîn-bîn Chèng-tī Hia̍p-siong Hōe-gī Choân-kok Úi-oân-hōe Chú-se̍k kiam Miâ-ū Chú-se̍k téng chit. Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē-it tāi tiong-ng léng-tō chi̍p-thé ê he̍k-sim.

Mô͘ Te̍k-tong
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Chu Tek
Tiong Kiōng Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe chú-se̍k
1936 nî–1949 nî
khong-khoat
āu 1-ê: kā-kī
Chiap-sio̍k
Tiuⁿ Bûn-thian
(chóng-su-kì)
Tiong Kiōng Tiong-iong Úi-oân-hōe chú-se̍k
1943 nî–1976 nî
Kè-sio̍k
Hòa Kok-hong
khong-khoat
chêng 1-ê: kā-kī
Tiong Kiōng Tiong-iong Kun-sū Úi-oân-hōe chú-se̍k
1954 nî–1976 nî
Kè-sio̍k
Hòa Kok-hong
ha̍k-hāu chit-bū
Chiap-sio̍k
Tēng Hoat
Tiong Kiōng Tiong-iong Tóng-hāu hāu-tiúⁿ
1943 nî–1947 nî
Kè-sio̍k
Lâu Siàu-kî
chèng-hú chit-bū
Sin hâm-thâu Tiong-hoâ Soviet Kiōng-hô-kok Tiong-iong Chip-hêng Úi-oân-hōe chú-se̍k
1931 nî–1937 nî
bia̍t-kok
Tiong-hoâ Soviet Kiōng-hô-kok Tiong-iong Jîn-bîn Úi-oân-hōe chú-se̍k
1941 nî–1934 nî
Kè-sio̍k
Tiuⁿ Bûn-thian
Sin hâm-thâu Choân-kok Chèng-hia̍p chú-se̍k
1949 nî–1954 nî
Kè-sio̍k
Chiu Un-lâi
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Jîn-bîn chèng-hú chú-se̍k
1949 nî–1954 nî
Kè-sio̍k
kā-kī
chò-ûi Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chú-se̍k
Tiong-iong Jîn-bîn Chèng-hú Jîn-bîn Kek-bēng Kun-sū Úi-oân-hōe chú-se̍k
1949 nî–1954 nî
Kè-sio̍k
kā-kī
chò-ûi Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Kok-hông Úi-oân-hōe chú-se̍k
Chiap-sio̍k
kā-kī
chò-ûi Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Jîn-bîn chèng-hú chú-se̍k
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chú-se̍k
1954 nî–1959 nî
Kè-sio̍k
Lâu Siàu-kî