跳至內容

Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 8 chhù Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 8 chhù Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē, kám-chheng kiò chò Tiong Kiōng 8 Tāi, sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóngPak-kiaⁿ khui ê Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē. Khui-hoē ê tāi-piáu ū 1,512 lâng. Chia hoē-gī soán-kí chhut tiong-iong úi-oân 170 lâng kap tiong-iong hāu-pó͘ úi-oân 109 lâng.

Tiong Kiōng 8 Tāi pun nn̄g chhù khui-hoē, tē 1 chhù hoē-gī tī 1956 nî 9 goe̍h 15 ji̍t kàu 9 goe̍h 27 ji̍t khui, kiat-sok keh-tńg-kang, Tiong Kiōng Tiong-iong Úi-oân-hoē soán-kí chhut Tiong-iong Chèng-tī-kio̍k Siông-úi 6 lâng:

Tiong Kiōng 8 Tāi tē 2 chhù hoē-gī tī 1958 nî 5 goe̍h 5 ji̍t kàu 5 goe̍h 23 ji̍t khui-hoē.