Si̍p Kīn-pêng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Si̍p Kīn-pêng
习近平

Si̍p Kīn-pêng
Tiong-kiōng Tiong-iong chóng-su-kì
Chiū-jīm
2012 nî 11 goe̍h 15 ji̍t
Chêng-jīm Ô͘ Kím-tô
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chú-se̍k
Chiū-jīm
2013 nî 3 goe̍h 14 ji̍t
Chóng-lí Lí Khek-kiôngLí Kiông
Hù chú-se̍k Lí Goân-tiâuÔng Kî-sanHân Chèng
Chêng-jīm Ô͘ Kím-tô
Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe chú-se̍k
Chiū-jīm
2013 nî 3 goe̍h 14 ji̍t (Kok-ka)
2012 nî 11 goe̍h 15 ji̍t (Tóng)
Hù chú-se̍k Hoān Tiông-liông
Khó͘ Kî-liāng
Tiuⁿ Iū-kiap
Hô Oē-tong
Chêng-jīm Ô͘ Kím-tô
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hù-chú-se̍k
Jīm-kî
2008 nî 3 goe̍h 14 ji̍t – 2013 nî 3 goe̍h 14 ji̍t
Chú-se̍k Ô͘ Kím-tô
Chêng-jīm Chan Khèng-hông
Kè-jīm Lí Goân-tiâu
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1953 nî 6 goe̍h 15 ji̍t 1953-06-15(70 hòe)
 Tiong-kok Pak-kiaⁿ
Chèng-tóng Tiong-kok Kiōng-sán-tóng
Phoè-ngó͘ Koa Lêng-lêng (柯玲玲, lî-iân)
Phêⁿ Lē-oān (彭麗媛, 1987 nî kiat-hun)
Kiáⁿ-jî Si̍p Bêng-te̍k (習明澤, cha-bó͘-kiáⁿ)
Toà Tiong-lâm-hái
Bú-hāu Chheng-hôa Tāi-ha̍k
Chhiam-miâ

Si̍p Kīn-pêng (習近平, Óa-im: "sî chìn-phîng", 1953 nî 6 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tiong-iong uí-oân-hoē chóng-su-kì (總書記) kap Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tiong-iong kun-sū uí-oân-hoē chú-se̍k. I tī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 18 kài tiong-iong uí-oân-hoē tē 1 chù choân-thé hoē-gī (2012-11-15) tòng-soán.


Si̍p Kīn-pêng
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Ô͘ Kím-tô
Tiong Kiōng Tiong-iong chóng-su-kì
2012 nî–
hiān-jīm
Tiong Kiōng Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe chú-se̍k
2012 nî–
Chiap-sio̍k
Koeh Peh-hiông,
Chhî Châi-hō͘
Tiong Kiōng Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k
2010 nî–2012 nî
kap Koeh Peh-hiông, Chhî Châi-hō͘ tông-sî chāi-chit
Kè-sio̍k
Hoān Tiông-liông,
Khó͘ Kî-liāng
Chiap-sio̍k
Hân Chèng
(tāi-lí)
Tiong Kiōng Siōng-hái chhī-úi su-kì
2007 nî
Kè-sio̍k
Jû Chèng-seng
Chiap-sio̍k
Tiuⁿ Tek-kang
Tiong Kiōng Chiat-kang séng-úi su-kì
2002 nî–2007 nî
Kè-sio̍k
Tiō Hông-chiok
ha̍k-hāu chit-bū
Chiap-sio̍k
Chan Khèng-hông
Tiong Kiōng Tiong-iong Tóng-hāu hāu-tiúⁿ
2010 nî–2012 nî
Kè-sio̍k
Lâu Hûn-san
koaⁿ-liâu
Chiap-sio̍k
Ô͘ Kím-tô
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chú-se̍k
2013 nî–
hiān-jīm
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe chú-se̍k
2013 nî–
Chiap-sio̍k
Chan Khèng-hông
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hù-chú-se̍k
2008 nî–2013 nî
Kè-sio̍k
Lí Goân-tiâu
Chiap-sio̍k
Koeh Peh-hiông,
Chhî Châi-hō͘
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k
2010 nî–2013 nî
kap Koeh Peh-hiông, Chhî Châi-hō͘ tông-sî chāi-chit
Kè-sio̍k
Hoān Tiông-liông,
Khó͘ Kî-liāng
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Chhâ Siông-ga̍k
Chiat-kang-séng séng-tiúⁿ
(tāi-lí)

2002 nî–2003 nî
Kè-sio̍k
Lū Chó͘-siān
Chiap-sio̍k
Hō Kok-kiông
Hok-kiàn-séng séng-tiúⁿ
1999 nî–2002 nî
Kè-sio̍k
Lô͘ Tián-kong
Gī-hoē
Chiap-sio̍k
Lí Te̍k-bîn
Chiat-kang-séng Jîn Tāi Siông-úi-hōe chú-jīm
2003 nî–2007 nî
Kè-sio̍k
Jû Kok-hêng
(tāi-lí)