Chhî Châi-hō͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chhî Châi-hō͘
徐才厚

Chhî Châi-hō͘
Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù-chú-se̍k
Jīm-kî
2005 nî 3 goe̍h 13 ji̍t – 2013 nî 3 goe̍h 14 ji̍t (Kok-ka)
2004 nî 9 goe̍h 19 ji̍t – 2012 nî 11 goe̍h 15 ji̍t (Tóng)
kap Koeh Peh-hiông, Chô Kong-chhoan, Si̍p Kīn-pêng tông-sî chāi-chit
Chú-se̍k Ô͘ Kím-tô
Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun chóng-chèng-tī-pō͘ chú-jīm
Jīm-kî
2002 nî 11 goe̍h – 2004 nî 9 goe̍h
Chêng-jīm Î Éng-pho
Kè-jīm Lí Kè-nāi
Tiong-iong Kun Úi Kí Úi Kàm Úi su-kì
Jīm-kî
2000 nî 12 goe̍h – 2002 nî 11 goe̍h
Chêng-jīm Chiu Chú-gio̍k
Kè-jīm Tiuⁿ Sū-tiân
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1943 nî 6 goe̍h
Boán-chiu-kok Hōng-thian-séng Ho̍k-koān
(kin-á-ji̍t Tiong-kok Liâu-lêng-séng Tāi-liân Oá-pông-tiàm-chhī)
Kòe-sin 2015 nî 3 goe̍h 15 ji̍t (71 hòe)
 Tiong-kok Pak-kiaⁿ
Chèng-tóng Tiong-kok Kiōng-sán Tóng (2014 nî hō͘ khai-tû)
Pō͘-tūi ho̍k-e̍k
Hāu-tiong  Tiong-kok
Ho̍k-e̍k/hun-chi Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun
Ho̍k-e̍k sî-kan 1963 nî–1966 nî
1970 nî–2013 nî
Kun-hâm siōng-chiòng (2014 nî hō͘ khai-tû)
Su-lēng-pō͘ Chè-lâm Kun-khu

Chhî Châi-hō͘ (徐才厚, 1943 nî 6 goe̍h – 2015 nî 3 goe̍h 15 ji̍t) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī Liâu-lêng-séng Tāi-liân-chhī ê Oá-pông-tiàm chhut-sì.

I tī 2005 nî kàu 2013 nî sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Kun-sū Uí-oân-hoē ê hù--chú-se̍k. 2014 nî 3 goe̍h, i in-uī giâm-tiōng uî-kì, hō͘ Tiong-kok Kiōng-sán-tóng Tiong-iong Kì-lu̍t Kiám-cha Uí-oân-hoē tiâu-cha. 6 goe̍h 30 hō, khai-tû i ê Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tóng-che̍k; 10 goe̍h 27 hō, Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun khai-tû i ê kun-che̍k kap siōng-chiòng kun-hâm. 2015 nî 3 goe̍h 15 ji̍t tī Pak-kiaⁿ koè-sin.

Chhî Châi-hō͘
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Ô͘ Kím-tô,
Chô Kong-chhoan,
Koeh Peh-hiông
Tiong Kiōng Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k
2004 nî–2012 nî
kap Chô Kong-chhoan, Koeh Peh-hiông, Si̍p Kīn-pêng tông-sî chāi-chit
Kè-sio̍k
Hoān Tiông-liông,
Khó͘ Kî-liāng
Chiap-sio̍k
Chiu Chú-gio̍k
Tiong-iong Kun Úi Kí Úi Kàm Úi su-kì
2000 nî–2002 nî
Kè-sio̍k
Tiuⁿ Sū-tiân
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Chô Kong-chhoan,
Koeh Peh-hiông
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k
2005 nî–2013 nî
kap Chô Kong-chhoan, Koeh Peh-hiông, Si̍p Kīn-pêng tông-sî chāi-chit
Kè-sio̍k
Hoān Tiông-liông,
Khó͘ Kî-liāng
pō͘-tūi chit-bū
Chiap-sio̍k
Î Éng-pho
Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun chóng-chèng-tī-pō͘ chú-jīm
2002 nî–2004 nî
Kè-sio̍k
Lí Kè-nāi
Chiap-sio̍k
Tō͘ Thih-khoân
Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun Chè-lâm Kun-khu chèng-tī úi-oân
1996 nî–1999 nî
Kè-sio̍k
Tiuⁿ Bûn-thâi
Chiap-sio̍k
Chiok Têng-hun
Kái-hòng-kun-pò-siā siā-tiúⁿ
1993 nî–1994 nî
Kè-sio̍k
Sun Tiong-tông
Chiap-sio̍k
Png Chó͘-kî
Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun lio̍k-kun tē 16 chi̍p-thoân-kun chèng-tī úi-oân
1990 nî–1992 nî
Kè-sio̍k
Sun Tāi-hoat