Koeh Peh-hiông

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Koeh Peh-hiông
郭伯雄

Koeh Peh-hiông
Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù-chú-se̍k
Jīm-kî
2003 nî 3 goe̍h 16 ji̍t – 2013 nî 3 goe̍h 14 ji̍t (Kok-ka)
2002 nî 11 goe̍h 15 ji̍t – 2012 nî 11 goe̍h 15 ji̍t (Tóng)
kap Ô͘ Kím-tô, Chô Kong-chhoan, Chhî Châi-hō͘, Si̍p Kīn-pêng tông-sî chāi-chit
Chú-se̍k Kang Te̍k-bînÔ͘ Kím-tô
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1942 nî 7 goe̍h (81 hòe)
Flag of the Republic of China Tiong-hoâ Bîn-kok Siám-sai-séng Lé-choân-koān
Chèng-tóng Tiong-kok Kiōng-sán Tóng (2015 nî hō͘ khai-tû)
Pō͘-tūi ho̍k-e̍k
Hāu-tiong  Tiong-kok
Ho̍k-e̍k/hun-chi Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun
Ho̍k-e̍k sî-kan 1961 nî–2013 nî
Kun-hâm siōng-chiòng (1999 nî–2016 nî, hō͘ khai-tû)
Su-lēng-pō͘ Pak-kiaⁿ Kun-khu
Lân-chiu Kun-khu

Koeh Peh-hiông (郭伯雄, 1942 nî 7 goe̍h chhut-sì ) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī Siám-sai-séng Hâm-iông-chhī ê Lé-choân-koān chhut-sì. I tī 2003 nî kàu 2013 nî sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Kun-sū Uí-oân-hoē ê hù--chú-se̍k.

I ê kiáⁿ Koeh Chèng-kong (郭正鋼), sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng Chiat-kang-séng ê kun-khu hù--chèng-úi (軍區副政委). 2015 nî 2 goe̍h, sia̍p-hiâm ûi-hoat hoān-choē, hō͘ kun-sū kiám-cha ki-koan li̍p-àn tiâu-cha.

4 goe̍h 9 ji̍t, Koeh Peh-hiông sia̍p-hiâm ûi-hoat hoān-choē, hō͘ Tiong Kiōng tiâu-cha. 7 goe̍h 30 ji̍t, Tiong Kiōng khai-tû i--ê tóng-che̍k, hō͘ Tiong-kok--ê Choè-ko Jîn-bîn Kiám-chhat-īⁿ li̍p-àn tāi-pó͘.

Koeh Peh-hiông
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Tiuⁿ Bān-liân,
Tî Hō-tiân
Tiong Kiōng Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k
2002 nî–2012 nî
kap Ô͘ Kím-tô, Chô Kong-chhoan, Chhî Châi-hō͘, Si̍p Kīn-pêng tông-sî chāi-chit
Kè-sio̍k
Hoān Tiông-liông,
Khó͘ Kî-liāng
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Tiuⁿ Bān-liân,
Tî Hō-tiân
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k
2003 nî–2013 nî
kap Ô͘ Kím-tô, Chô Kong-chhoan, Chhî Châi-hō͘, Si̍p Kīn-pêng tông-sî chāi-chit
Kè-sio̍k
Hoān Tiông-liông,
Khó͘ Kî-liāng
pō͘-tūi chit-bū
Chiap-sio̍k
Chô Kong-chhoan
Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun hù chóng-chham-bô͘-tiúⁿ
1999 nî–2002 nî
Kè-sio̍k
Kat Chín-hong
Chiap-sio̍k
Lâu Cheng-siông
Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun Lân-chiu Kun-khu su-lēng-oân
1997 nî–1999 nî
Kè-sio̍k
Lí Khiân-goân
Chiap-sio̍k
Tiuⁿ Chì-kian
Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun Pak-kiaⁿ Kun-khu hù su-lēng-oân
1993 nî–1997 nî
Kè-sio̍k
Chong Bûn-chheng
Chiap-sio̍k
Chîⁿ Chhiū-kin
Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun lio̍k-kun tē 47 chi̍p-thoân-kun kun-tiúⁿ
1990 nî–1993 nî
Kè-sio̍k
Cho͘ Keng-jîm