跳至內容

Oa̍t-gí (Kńg-tang-oē)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Oa̍t-gí ū-sî chí Oa̍t-lâm-gí; Kńg-tang-oē tī Ji̍t-pún sî-tāi chí Kheh-gí.
Oa̍t-gí
粵語 / Jyut9 jyu5
Goân-chū kok-ka  Tiong-kok,  Hiong-káng,  Ò-mn̂g, Tang-lâm-a
Sú-iōng tē-khu  Tiong-kok Kńg-tang, Kńg-sai
 Hiong-káng,  Ò-mn̂g
Tang-lâm-a ê tn̂g-lâng siā-lí
bú-gí sú-iōng-chiá 7100 bān[1]
Gí-hē
Bûn-jī hē-thóng Hàn-jī
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân  Hiong-káng
 Ò-mn̂g
Koán-lí ki-kò͘ Hiong-káng Hiong-káng Kong-bū-oân-kio̍k hoat-tēng gí-bûn sū-bū-pō͘
Hiang-káng Kàu-io̍k ha̍k-īⁿ gí-bûn kàu-io̍k tiong-sim
Ò-mn̂g Ò-mn̂g hêng-chèng ki̍p Kong-chit-kio̍k gí-giân sū-bū-thiaⁿ
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-3 yue
Glottolog yuec1235
Linguasphere 79-AAA-m
Oa̍t-gí ê hun-pò͘

Oa̍t-gí (粵語), mā kiò choè Kńg-tang-ōe (廣東話), sī Hàn-gí-cho̍k ê chú-iàu gí-giân chi-chi̍t. Thong-hêng tī Tiong-kok lâm-hong ê Kńg-tang-séng, Kńg-sai-séng, Hiong-káng, Ò-mn̂g kah Tang-lâm-a chi̍t-kóa-á kok-ka, sī hái-gōa hôa-jîn siāng-chú-iàu ê thong-hêng gí-giân. Kńg-tang-ōe iū kiò-chòe Kńg-chiu-ōe, Oa̍t-gí, Pe̍h-ōe, i e miâ-chheng sī àn Tiong-kok kó·-tāi lâm-hong ê sió-sò· bîn-cho̍k "Oa̍t" (越) tńg—kòe-lâi-ê.

Sè-kài siōng tāi-iok ū 7000-bān lâng tī-leh sú-iōng Kńg-tang-ōe, sui-jiân pí bōe kòe Phó·-thong-oē, mā sǹg-sī sè-kài chú-iàu ê 1-chióng gí-giân.

Àn gí-giân-ha̍k ê koan-tiám lâi kóng, Kńg-tang-ōe kah chin-chōe Hàn-gí hong-giân siâng-khóan, pó-liû chiok-chē kó·-tāi Hàn-gí ê te̍k-tiám.

Kńg-tang-ōe ê hoat-im kah Phó·-thong-ōe ū chin-tōa ê bô-kâng, chú-iàu thé-hiān tī siaⁿ-tiāu kah ūn-bú. Kńg-tang-ōe ê siaⁿ-tiāu chin ho̍k-cha̍p, lóng-chóng ū 9-ê siaⁿ-tiāu, kó·-tāi Hàn-gí 3-ê ji̍p-siaⁿ-tiāu lóng-chóng pó-liû tī Kńg-tang-ōe lāi-té, che to̍h-sī “-t, -k, -p”. Che í-gōa, “-n, -m, -ng” chit-thò ôan-chéng ê phīⁿ-im-ūn (鼻音韻) mā pó-chûn tī Kńg-tang-ōe tang-tiong.

Siāng tiōng-iàu—ê, Kńg-tang-ōe kàu-taⁿ pó-chûn tio̍h chin-chōe kó·-tāi Hàn-gí ê iōng-sû kóng-hoat í-ki̍p gí-khì chō·-sû. Chià-ê te̍k-tiám tī hiān-tāi Hàn-gí tang-tiong chha-put-to khòaⁿ bōe-tio̍h—à.

Chham-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikipedia
Wikipedia