Siā-hōe-chú-gī kok-ka

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tī hiàn-hoat tiong tēng-gī chò "siā-hōe-chú-gī kok-ka" ê kok-ka.

Siā-hōe-chú-gī kok-ka (社會主義國家), chiū it-poaⁿ lâi kóng, sī si̍t-hêng siā-hōe-chú-gī chè-tō͘ ê kok-ka, ia̍h-sī chhái-iōng siā-hōe-chú-gī ì-sek hêng-thài ê kok-ka. Chèng-thé lóng-chóng sī kiōng-hô-chè. Kî-tiong, hia-ê tn̂g-kî si̍t-hêng kiōng-sán-tóng it-tóng chip-chèng, pēng sìn-gióng Marx-Lenin-chú-gī kap i-ê ián-seng lí-lūn ê kok-ka koh hō-chò kiōng-sán-chú-gī kok-ka (共產主義國家) kap kiōng-sán-chú-gī chèng-koân (共產主義政權). Tī chia-ê kok-ka hoān-ûi lāi kap kî-thaⁿ jīn-khó chit khoán chè-tō͘ ê kok-ka lāi hō-chò siā-hōe-chú-gī kok-ka, si̍t-hêng siā-hōe-chú-gī chè-tō͘. Kiōng-sán-chú-gī kok-ka è-tàng chûn-chāi chi̍t-koá ha̍p-hoat ê chèng-tóng, tān-sī kok-ka ê hiàn-hoat kan-na ē kā chip-chèng-koân kau hō͘ kiōng-sán-tóng. Só͘-í tī chit-khoán chêng-hòng hā, kok-ka kap kiōng-sán-tóng ê ki-kò͘ ē bi̍t-chhiat liân-kiat chò-hóe. Bo̍k-chiân, sè-kài-siōng kan-na ū 4 ê iû kiōng-sán-tóng chip-chèng ê "siā-hōe-chú-gī kok-ka", ū Tiong-kok, Oa̍t-lâm, Lao-kok kap Cuba.