Iōng-chiá thó-lūn:Yoxem

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Nā-sī beh kah gún thó-lūn, kiàn-gī kàu zh:user talk:Yoxem (Hoâ-gí Wikipedia lāi). Lô͘-la̍t.

若是 (beh) (kah)阮討論,建議 (kàu)zh:user talk:Yoxem(華語Wikipedia內),勞力。

Hoan-gêng[kái goân-sí-bé]

Yoxem, chin hoaⁿ-hí lí lâi Holopedia!
真歡喜汝來 Holopedia!--Chùn-hiàn 19:06, 6 Chhit-goe̍h 2007 (UTC)

回覆[kái goân-sí-bé]

按呢寫敢會使?

韓國佮越南[kái goân-sí-bé]

借問韓國佮越南亓人名是愛用「閩南語發音」抑是「外來語發音」較好?日本是因為咱古早時代亓例,所以直接用「日語發音」,而且怹有當時無漢字亓寫法;毋過,韓國佮越南坦白講攏是受著中國影響足深亓國家,怹亓人名攏會使參漢字一字一字對照。毋知汝亓看法是按怎?
我會提出按呢亓看法,是因為越南語亓維基是用越南語來發音。Mui (對話) 2014-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 03:22 (UTC)[回覆]

音樂歌詞[kái goân-sí-bé]

音樂亓歌詞,親像《望春風》,本來是用漢字書寫,所以如過遮用羅馬字紀錄歌詞,應該無侵犯版權亓問題,按呢講敢著?Mui (對話) 2014-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài 5) 06:43 (UTC)[回覆]

合理使用[kái goân-sí-bé]

佇英文佮中文等等版本中,攏有「合理使用」亓相片會使上傳,借問閩南語版本兮敢有?Mui (對話) 2014-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài 4) 11:49 (UTC)[回覆]

問題[kái goân-sí-bé]

一般來講,台語亓日期唸法應該是「幾月幾號」毋是「幾月幾日」,敢毋是?Mui (對話) 2014-nî 12-goe̍h 23-ji̍t (Pài 2) 13:44 (UTC)[回覆]

另外,佇日本語亓部分,我有淡薄仔想法。直接讀念漢字是上好,不過若欲直接使用日語念法,應該猶是愛照白話字亓發音方式,無讀者會無所適從,敢毋是?

就親像德川家康直接讀做「Tek-chhoan Ka-khong」當然是上好,但是若欲用日語直接發音,應該毋通直接「Tokugawa Ieyasu」,寫作「Tho-khu-ka-ua I-e-ia-su」抑是「Thokhukaua Ieiasu」較好敢毋是?除了日語,汝感覺別種語言敢嘛愛照按呢較好?Mui (對話) 2014-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài 4) 16:55 (UTC)[回覆]

Re. 問題[kái goân-sí-bé]

當然會使直接使用原文,我本來是看日語對外來語的翻譯方式是用「片假名」來舞,所以我才會來想講咱白話字敢嘛照按呢行。Mui (對話) 2014-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 06:11 (UTC)[回覆]

專有名詞[kái goân-sí-bé]

借問一下,雖然頂面已經有問過仝款的問題,但是咧翻譯專有名詞的時陣,會看著別種語言的做法,我舉一个例。

親像「鉻」是中文的寫法
  • 英語寫做 Chromium
  • 德語寫做 Chrom
  • 法語寫做 Chrome
  • 西語寫做 Cromo
  • 越語寫做 Crom
  • 日語寫做 クロム (kuromu)
  • 韓語寫做 크로뮴 (keulomyum)
  • 猶擱有真濟: [1],大多數攏有無仝款的寫法,就算仝款,應該嘛毋是因為照抄。

像怹攏是用家己的語言來拼音,我想閩南語嘛應該愛用白話字來拼寫這款外來語才著,敢毋是。像「鉻」就應該會使寫做「khu-lo-mi-am」抑是「khulomiam」之類。

按呢毋才袂失去使用拼音文字的初衷,若直接使用英語的拼音方式落去寫,就會破壞這个白話字的介面矣。--Mui (對話) 2015-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 11:05 (UTC)[回覆]

管理員申請[kái goân-sí-bé]

汝好,我頂禮拜有去申請成做管理員 (Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân),毋過攏無儂去佇咧投票,但是嘛無儂反對。敢會使請汝鬥相工一下?--S205643 (對話) 2015-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài) 05:46 (UTC)[回覆]

Hak.wiki Koán-lí-goân Sin-chhéng[kái goân-sí-bé]

Yoxem Hiaⁿ, lí-hó.

Kheh-gí ê Wikipedia chī-mā bô͘ koán-lí-goân. Góa siūⁿ-beh chhiáⁿ lí lâi-khì Kheh-gí ê Wikipedia chi-chhî góa chò koán-lí-goân! To-siā!

--Chrysolophus pictus (對話) 2015-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài 2) 20:57 (UTC)[回覆]

cdo wiki[kái goân-sí-bé]

Yoxem hiaⁿ, chhiáⁿ lí lâi-khì Bân-tang-gí ê Wikipedia chi-chhî góa chòe koán-lí-goân! To-siā!--el caballero de los Leones (對話) 2015-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài) 17:01 (UTC)[回覆]

How to type superscript latin small letter n[kái goân-sí-bé]

Hi Yoxem,

I have downloaded the FHL Taigi IME keyboard but how do I type the "superscript latin small letter n", for example "hiaⁿ", "phiⁿ", "saⁿ", "soaⁿ", "thiaⁿ", etc.?


--DaveZ123 (對話) 2016-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 22:40 (UTC)[回覆]

I found out the answer now - by typing hiann, phinn, sann, soann, thiann, then pressing the space key etc. For o͘, I just type "ou". --DaveZ123 (對話) 2016-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 22:47 (UTC)[回覆]
I have another question, why are these letters "ǎ ě ǐ ǒ ǔ" (a6 e6 i6 o6 u6) not found here? --DaveZ123 (對話) 2016-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 23:20 (UTC)[回覆]
Take a look at this tool. What are your thoughts? --DaveZ123 (對話) 2016-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài 5) 08:39 (UTC)[回覆]

hàn-jī chu-liāu-khòo[kái goân-sí-bé]

Chi̍t Pé Chheng[kái goân-sí-bé]

Iōng pe̍h-ōe-im tha̍k Chi̍t Pé Chheng kám hó? He sī Pak-kiaⁿ-ōe ê sû-gú, giâm-keh lâi kóng sī gōa-lâi Hàn-jī sû-gú, lán sī-m̄-sī iōng bûn-giân-im tha̍k It Pá Chheng khah hó?--Sunshine567 (對話) 2016-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài) 14:06 (UTC)[回覆]

Liáu-kái, góa tiāⁿ-tiāⁿ bô khak-tēng ài iōng pe̍h-ōe ia̍h-sī bûn-giân ia̍h-sī chhiūⁿ án-ne lām-leh iōng.--Sunshine567 (對話) 2016-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài) 14:27 (UTC)[回覆]

Participate in the Ibero-American Culture Challenge![kái goân-sí-bé]

Hi!

Iberocoop has launched a translating contest to improve the content in other Wikipedia related to Ibero-American Culture.

We would love to have you on board :)

Please find the contest here: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Translating_Ibero_-_America/Participants_2016

Hugs!--Anna Torres (WMAR) (對話) 2016-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài 2) 14:01 (UTC)[回覆]

请查看你的邮箱[kái goân-sí-bé]

尊敬的Yoxem:请查看你的邮箱!主题: "The Community Insights survey is coming!" 如有任何疑问,请发送电子邮件至surveys@wikimedia.org。

(Please check your email! Subject: "The Community Insights survey is coming!" If you have questions, email surveys@wikimedia.org.)

Samuel (WMF) (thó-lūn) 2020-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 05:43 (UTC)[回覆]

論本土語言小學的成立[kái goân-sí-bé]

Che chán! https://yoxem.github.io/2019/09/16/lun7pun2thoo2gi2gian5sio2hak8/Kaihsu (thó-lūn) 2021-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Pài 1) 18:43 (UTC)[回覆]

Translation request[kái goân-sí-bé]

Hello.

Can you translate and upload the articles zh:阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国国旗, zh:阿塞拜疆蘇維埃社會主義共和國國徽 and zh:阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国国歌 in Min Wikipedia?

Yours sincerely, Multituberculata (thó-lūn) 2021-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài 1) 18:13 (UTC)[回覆]