Iōng-chiá thó-lūn:Andreitshua

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

You have been a medical translators within Wikipedia. We have recently relaunched our efforts and invite you to join the new process. Let me know if you have questions. Best Doc James (talk · contribs · email) 12:34, 13 August 2023 (UTC)

iú-kuán "ēn" téng, chhiáⁿ siá chò "iān" (chhiàⁿ-jī-hoat)[kái goân-sí-bé]

Sui-bóng chit-ê wiki í-chá kóng bô kìm-chí siá Tâi-lô, m̄-koh ui-tio̍h hong-piān tiān-náu chhú-lí kiam lī-piān tha̍k, nā beh siá, chhiáⁿ chiàu chûn-chāi--ê tâi-lô piau-chún. eg.:

  1. en -> ian, én -> ián, èn -> iàn, téng.
  2. ñ -> nn

kám-siā lí--ê ha̍p-chò--Yoxem (thó-lūn) 2023-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 14:51 (UTC)回覆[回覆]


Guá án-ne jīn-uî, tâi-tuan kì-jiân tshing-hō ka-tī thīn Kàu-io̍k-pōo Tâi-lô, tshiánn tsiàu in ê piau-tsún. Tshin-tshiūnn Bô-khó-lîng tsit-ê kóng guá ài thuân-thóng hàn-jī ê, kiat-kó iōng tsin-tsē kán-huà hàn-jī.--Yoxem (thó-lūn) 2023-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài 1) 02:40 (UTC)回覆[回覆]